Känningsträd

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Känningsträd, en form av sjömärke, ett träd med sitt ofta unika och framträdande utseende, väl synligt från sjön.

Innan fyrar blev vanliga fick man rätta sig efter det som fanns, nämligen båkar, stångmärken och andra sjömärken.

Ett känningsträd har under dager samma funktion som en angöringsfyr, dvs för att underlätta för navigatören att bestämma sin position då han över öppen vatten nalkas en kust eller motsvarande.

Känningsträd förekommer enligt Underrättelser 1852 mest i Kalmar lotsfördelning.


SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Historik.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Kompassros ritad.jpg


Exempel:


Jfr lots, lotsplats, lotsbarnskola, fyr- och båkavgift, Lotsverket, Lotsstyrelsen, Venerns Seglationsstyrelse, Trollhätte kanal, straff, alkohol, signalflaggor, fyrskepp, VHF, uniform, personal