Känningsbåk

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

känningsbåk, samma som båk, dvs ett större fast sjömärke med sitt ofta unika utseende.

Innan fyrar blev vanliga fick man rätta sig efter det som fanns, nämligen båkar och andra sjömärken. En känningsbåk har under dager samma funktion som en angöringsfyr, dvs för att underlätta för navigatören att bestämma sin position då han över öppen vatten nalkas en kust eller motsvarande.

Till känningsbåk kan även räknas fiskerekapell, väl synliga från sjön. Exempel: Malören, Rödkallen, Pite-Rönnskär.


SaltskärsKäringExtend.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Historik.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Kompassros ritad.jpg

Hävringe båk. Foto E Hillberg


Enligt Underrättelse 1842

(Nedan är bokstavstroget återgett. Pl. IV osv hänvisar till plansch med detta nummer i Underrättelse 1842)

Känningsbåkar, bestående i allmänhet af större byggnader, hvilka helt eller delvis äro täckta samt uppförda af sten eller trä i olika kombinationer;


I denna lista använda distancer och longituder:

1:o De uti denna anvisning förekommande distancer och miltal äro Tyska eller geografiska mil, hvaraf 15 utgöra en latitudsgrad.

2:o Longituden är räknad från Ferrö meridian, hvarifrån Greenwichs observatorium ligger 18° 9' och Paris 20° 30' Ost.


De i denna lista uppräknade känningsbåkar:

MALÖRN. Känningsbåk af träd. Lotsplats, belägen ytterst till sjös från Haparanda. Skäret är 20 fot hägt samt båken 35 fot och rödfärgad. Den är uppförd på skäfrets S.Ö. udde. Några hundrade alnar derifrån står Fiskarekapellet, hvilket, synes förr och på längre afstånd till sjös, än båken. Vid detta skär erhålles lotsar för inseglingen till Haparanda och de strax vester om belägna hamnar. N. Lat. 65° 31'32". Long. 41° 46'46" Ost. Pl. IV.

STOR-REBBEN. Känningsbåk af träd; under Rönnskärs lotsplats. Stället, hvarest båken står, är 63 fot öfver vattnet. Båken har 42 fots höjd, är rödfärgadt, synes på 3 1/2 mils afstånd samt är en ypperlig rättelse vid angöringen af Piteå skärgård. N. Lat. 65° 11'54". Long. 40° 7'12" Ost. Pl. IV.

RATASKÄR. Känningsbåk af träd. Lotsstation. Båken är åttkantig - hvarannan åttkant hvitmålad och hvarannan rödfärgad. - den är belägen 72 fot öfver vattenytan, har 74 fots höjd öfver grunden, synes på 3 1/2 à 4 mil i klart väder samt är en ypperlig känning i detta farvatten. Lotsarna lotsa långs kusten norrut, samt söderut åt Bjuren och Bredskäret. N. Lat. 64° 0'10". Long. 39° 4'50" Ost. Pl. IV.

KRÅKÖ. Känningsträd, som är en god känning vid inseglingen till Kråkösundet norr ifrån. På södra delen af ön, Kråkskatan kallad, är äfvenledes ett dylikt träd till rättelse för angöringen af sundet söder ifrån. Lotsarna bo och uppassa på Innerstön samt lotsa så välgenom Kråkösundet, samt till städerna Söderhamn och Hudiksvall samt derimellan belägna hamnar.

BJÖRN. Känningsbåk med spiror och hvitmålad tunna. Hörer under Gefle lotsplats. Båken är uppförd i form af en kase, åttkantig, rödfärgad och 49 fot hög. Klippan, hvarå den står är 18 fot. Märket är en ypperlig känning så väl för angöringen af Öregrunds grepen, som för seglationen till Gefle. N. Lat. 60°37'52", samt Long. 36°8'25" ost. Pl. VI.

UNDERSTEN. Känningsbåk, uppförd år 1841 på klippan Understen i södra Qvarken, hvilken klippa är 43 fot öfver vattenytan. Märket, som är rödt och hvitt måladt, har 36 fots höjd öfver grunden och bör i klart väder synas på 3 mils afstånd. N. Lat. 60°16'20", samt Long. 37°4'40" ost. Pl. VI.

SIMPNÄSKLUBB. Känningsbåk af sten, 30 fot hög, sexkantig, hvitmenad. Klippan, hvarå den står, är 20 fot. N. Lat. 59°53'50", samt Long. 37°14'48" ost. Pl. VI.

ARHOLMA. Känningsbåk af sten, 52 fot hög, hvitrappad med rödt tak. Berget, hvaruppå båken är uppförd, har 96 fots höjd. Arholma är lotsstation. N. Lat. 59°50'58". Long. 37°16'30" ost. Pl. VI.

ENSKÄR. Hörer under Hartzö lotsplats. Känningsbåk, rödfärgad, med tunna på spirtoppen, är 36 fot hög utom spiran. Skäret, hvarpå den står, är 40 fot. Tjenar till rättelse för inlöpande till Hartzö och Nyköpings farvatten. N. Lat. 58°40'47". Long. 35°37'30" ost. Pl. VI.

HÄFRINGE. Känningsbåk af träd, rödfärgad med ett bredt hvitmåladt bälte på midten, är 60 fot hög. Grunden, hvarpå båken står, är 37 fot. Denna båk synes i klart väder på¨3 1/2 mils afstånd. Lotsplats, hvarifrån lotsas till Norrköping och Nyköping m.fl. ankarplatser. N. Lat. 58°35'55". Long. 35°28'15" ost. Pl. VI.

HÄRRADSKÄR. Lotsstation. Känningsbåk af träd, 85 fot högt, rödfärgad. Denna båk är uppförd på Stångskäret, som har 37 fots höjd öfver vattnet. Märket, som utgör en ypperlig känning på denna kust för fartyg, hvilka erna sig till Norrköping, kan i klart väder synas på 4 mils afstånd. N. Lat. 58°8'16". Long. 35°8'36" ost. Pl. VII.

ARKÖ. Känningsbåk af träd, trekantig och hvitfärgad åt sjösida, det öfriga är rödmåladt. 25 fot hög, uppförd på det 52 fot höga Österängberget. Tjenar till ledning för fartyg, som inlöpa från sjön och erna sig till Mem eller Söderköping. N. Lat. 58°29'5". Long. 35°8'30" ost. Pl. VI.

SPÅRÖ. Känningsbåk af sten, fyrkantig, 90 fot hög, hvitlimmad med rödfärgadt tak och uppförd på ett 130 fot högt berg till rättelse från sjön till Westervik, under vars lotsstation den hörer. I klart väder synes denna båk på 4 mils afstånd och derutöfver. N. Lat. 57°42'56" och Long. 34°52'59" ost. Pl.VII.

WINGA. Känningsbåk, 62 fot hög. Berget, hvarpå den är uppförd, är 69 fot. Båken, rödfärgad, med kopparklot, som uppbäres af en spir, utgående från toppen, synes på 3 à 4 mils afstånd samt är en ypperlig känning och rättelse för inloppet till Götheborg. Lotsarne uppassa utanför båken. N. Lat. 57°37'55". Long. 29°46'8" ost.

MÅSESKÄR. Vid Kärringö lotsplats. Känningsmärke, rödfärgadt, beklädt på midten samt med en större trekantig tafla på toppen. Märket, som synes långt till sjös, är 60 fot högt, och berget, hvaruppå det står, har 56 fot. Tjenar till rättelse så väl för kustseglingen som för angöringar till de under Kärringö lotsplats hörande ankarsättningar. N. Lat. 58°5'45" Long. 29°32'28" ost. Pl. X.

GÄFVEN. Under Lysekils lotsplats. Känningsmärke, inklädt på midten, derifrån utkik hålles, och på toppen försedt med en fyrkantig tafla, half röd- och half hvitmålad; det öfriga af märket, hvilket är 50 fot högt och står på en 56 fot hög klippa, är rödfärgadt. Tjenar till rättelse för angörandet af skärgården och inseglingen till Lysekil. N. Lat. 58°16'15". Long. 29°32'50" ost. Pl. XI.

SÄLÖ. Under Kongshamns lotsplats. Känningsbåk af träd, fyrkantig, hvitmålad med svart tak, 50 fot hög. Berget, hvaruppå båken står, har 99 fot. Märket är en ypperlig rättelse för fartyg, komne under kusten, äfvensom vid angörandet af Kongshamn och inloppet norr om Båk-landet. N. Lat, 58°20'34". Long. 29°25' ost. Pl. XI

Tillkommer enligt Underrättelser 1852

BONDEN . Känningsbåk af trä, Till utseendet likande ett kummel, uppfördt år 1846 på den 55 fot höga klippan Bonden. Båken, 27 fot hög, är fyrkantig samt rödfärgad. Lat. N. 63°26'. Long. 20°5' ost om Gr. Pl. VIII.

HAFSKÄRS UDDE, idag kallad Kråkelund båk. Känningsbåk af sten, hvitrappad. Lat. N. 57°26'36”. Long. O. om Ferrö 34°52'40”. Long. O. om Greenwichs meridian 16°42'55”. Uppförd år 1849 i form af en pyramid, har på toppen en hvitmålad, triangulär tafla af jernplåt, ofvan hvilken en flög är anbragt. Grunden, hvarå båken står, är 18 fot hög och sjelfva båken 41 fot. Hörer under Kråkelunds lotsplats och tjenar i synnerhet till rättelse vid angörandet af inloppet till sistnämnda ställe.

Svenska känningsbåkar enligt Underrättelse 1842

Nedan återges de år 1842 summa 17 uppräknade känningsbåkarna ( + från 1852: Bonden och Havskärs udde + Norrgaddens båk)

Laddar karta ...


Jfr båk, sjömärke, Underrättelse 1842, Underrättelser 1852, Spirbåk, Stångmärke, Kase, Kummel, lotsplats