Jutska strömmen

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök
Strömmar i Skagerack. Svensk Lots Del A 1968

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg DKFlag.jpg NorFlag.jpg

jutska strömmen, är en ytvattenström som kommer in från Nordsjön och går österut via Skagerack längs den danska jyllandskusten.

Den fortsätter mot den svenska västkusten för att böja av norrut

Den kan beroende på väderförhållandena sätta med en hastighet av flera knop

Den träffar vanligen den svenska kusten i höjd med Marstrand eller norrut upp till området kring Hållö.

Den jutska strömmen torde vara en av förklaringarna till varför så många fartyg strandat och blivit vrak mellan Marstrand och Hållö. Man felbedömde avdrift och strömmens styrka och upptäckte i mörkret för sent att man hade kommit för nära land ... .

Nära svenska kusten förenar den sig med den Baltiska strömmen, som kommer söderifrån via Kattegatt

Strömmen fortsätter mot norr längs den svenska kusten för att träffa den norska kusten och där vända av mot väster. Ofta bildar detta en svag virvel i Skagerack, där en del åter vänder söderut för att förenas med den jutska strömmen.


Jfr Nordsjön, Skagerack, Västerhavet, Öresund, Baltiska strömmen, vrak, sjöräddning, dykerikompani, Skagen, Marstrand, Hållö, svenskt fyrväsende, danskt fyrväsende, norskt fyrväsende