Ispeudde

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ispeudde (Isboudds fyr), svensk f.d. bemannad fyrplats på västsidan av Öland, SO om Sillåsen, Kalmarsund. Mellersta Östersjön. Bemannad 1866-1916.

Öland, SO om Sillåsen.

IspeuddeStrip1872.jpg

Förtoning över Ispeudde enligt Beskrifning 1872.


Utgrunden karta ritad.jpg
LFl(2) 12s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Ispeuddes fyr. Foto Esbjörn Hillberg.
Ispeudde fyrbostad och f.d. fyr. Foto E Hillberg.
Ispeuddes fyr 1866, ritning.
Ispeudde. Foto Lotsverket.
Ispeudde 1923. Foto Lotsverket.
Ispeudde 1968. Arkiv Kalmar läns museum.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Fyrplatsen

WGS-84 Lat. N 56° 44’,6. Long. O 16° 30’,8. Sv. Nr. 571300. Int. Nr. C7349

1866 anlades fyrplatsen. Ett i trä kombinerat fyr och bostadshus med på ena gaveln placerad fyrlykta med 5:e ordningens lins och oljelampa för rovolja. Husets gavel var målad vit, resten av huset rött. Ritat av A T Gellerstedt.

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Ledfyr med fast sken. Lat. N. 56° 44’,7. Long. O. 16° 30’,8.

  • Fyrapparaten: 5:te ordningens lins-.
  • Lysvidd: omkring 10 (distans)minuter.
  • Fyrljusets höjd över vattenytan: 37 fot (11,1 m).

Fyrplatsen Isboudd eller, som den vanligen kallas Ispeudde, är belägen på Ölands västra kust, ¼ mil söder om Stora Rör och NO från Kalmar. I lanterninen, utbyggd från västra gaveln på fyrbetjäningens bostadshus, är anbringad en linsapparat av 5:te ordningen. Lysfältets begränsningslinje nordvart faller strax utom Ekerumsrevet och sydvart över är den riktad emellan Krongrundet och södra Bredgrundet, så att fartyg, som håller sig uti eller nära sistnämnda linje, går fritt emellan dessa grund. Fyrbetjäningens bostadshus är rödmålat, utom västra gaveln, som är vit. Fyrinrättningen uppfördes 1866.”

Avbemanning och personal

1916 byggdes en ny fyr och försågs med 4:e ordningens (500 mm Ø) dioptrisk trumlins och AGA-ljus.

  • Karaktär: Bx(2) WRG 2s 10M. Lyshöjd: 7,4 m. Vitt, 7,5 m högt torn av betong och järn.
Fyrsken Gräns Gräns
Grönt 40 49
Vitt 49 58
Rött 58 71
Rött oförstärkt 71 88
Grönt oförstärkt 88 150
Grönt 150 165
Vitt 165 193
Rött 193 199
  • Det 3,5-metersgrund som ligger sydväst om Ispeuddes fyr, sträcker sig in uti den SV vita sektorn, vadan sjöfarande här böra iakkttaga all försiktighet.

Den gamla fyren släcktes.

Och sedan

1927 såldes den gamla fyrplatsen till privatperson.

1940 elektrifierades den nya fyren och försågs med AGA-ljus som reserv.

1968 vitt 6,9 m högt fyrtorn.

1995 togs AGA-gasreserven bort i den nya fyren.

Nuvarande karaktär nya fyren: LFl(2) WRG 12s 13M. Lyshöjd: 7,4 m.

Emil Karlssons ursprungliga anteckningar

Anteckningar rörande svenska statens fasta fyrar av 1:e fyringenjör Emil Karlsson 1917 senare kompletterade för Sjöfartsrådet, överfyringenjör Sven Öberg

Fyr 67 Ispeudde

I öfverensstämmelse med af Lotsdirektören uppgjort förslag till belysning af Kalmar sund, begärde Förvaltningen för sjöärendena år 1864 anslg till uppförandet af en fyr på Ölands västkust på Ispeudde, hvilket af Kungl. Maj:t beviljades i skrifvelse af samma år. Ritning och förslag godkändes af Kungl. Maj:t den 13 Mars 1866.

År 1866 uppfördes fyrbyggnaden, bestående af ett boningshus med fyrlykta på gafveln. Fyrapparaten, linsapparat af 5:e ordningen visade fast, hvitt sken, bestod af 2 linsfack, hvardera om 90⁰, innehållande krona, trumma och krans samt Argandsk lampa för rofolja och en veke.

Hela fyranläggningen kostade 14.566 Rdr.

År 1878 afskärmades fyren, så att den visade rödt sken öfver en sektor, innehållande grunden Hatten och Masknaggen.

År 1879 uppsattes i fyren en klippapparat, som med 4 persienner visade hvitt tvåklippsken över de grund, som ligga sydväst från fyren.

År 1883 utbyttes rofoljelampan mot en lampa med föränderlig nivå för fotogen och en veke.

År 1892 uppsattes i fyren en katadioptrisk spegel, innehållande två linsfack om 90⁰ hvardera.

År 1905 insattes en luxlampa med 33 m/m glödnät.

År 1906 utvidgades den röda sektorn, öster om grundet Hatten. Fyrens ljusstyrka för det hvita skenet blef då 1.600 Häfnerljus.


Kompletteringar till anteckningarna ovan, avskrivna från lösa stencilpapper från 1940/50-talet

År 1916 uppfördes en ny fyrbyggnad, bestående av ett 7,5 m högt torn av betong och järn. Luxlampan borttogs och ersattes med en aga-klippapparet, visande gruppblixtsken med två tätt på vandra följande blixtar var 6:e sekund. Linsapparaten kompletterades med 2 st 4:e ordningens trumfack om vardera 30⁰ och 50⁰ samt sidoplåtar för oförstärkt sken. Samtidigt skärmades fyren i vita, röda och gröna sektorer.

Ljusstyrkorna för vitt, rött och grönt sken blev 600, 150 och 75 hefnerljus. Kostnaden uppgick till 4660 kronor.

Sedan fyren ombyggts indrogs bemanningen.

År 1940 infördes elektriskt ljus som ljuskälla med aga-ljus i reserv. I fyren insattes 2 st. elektriska klippapparater, EKDB-160, med lampväxlare, UV-720, tidströmställare, ZME-10 II, samt aga-klippapparat, KMD-130, med 25 lit. Brännare.

Ljusstyrkorna för vitt, rött och grönt förstärkt sken ökades till 6.000, 1.500 och 750 hefnerljus.

Kostnaden för ändringarna uppgick till 2.380 kronor.

Kalmarsund

Klicka här för att se fyrarna i Kalmarsund.


Jfr Kalmarsund, svenskt fyrväsende, linsfyr, AGA-ljus, träfyr.