Hansen

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök
Fredrik Wilhelm Hansen

Maskaron.jpg SweFlag.jpg KanalSymbol.jpg

Hansen, Fredrik Wilhelm, (1862-1929) kanalbyggare, vattenkraftbyggare, mm.

Han genomförde både byggandet av den nya kanalen i Trollhättan, 1916 års led, och statens utbyggnad av vattenkraften, Vattenfall.

Det var en stor arbetsuppgift att "tämja" det höga fallet i Trollhättan och samtidigt bredda kanalen och bygga 6 nya slussar, varav 4 i Trollhättan.

Början i Stockholm

1882 utexaminerades han från Tekniska högskolan i Stockholm och

 • började han sin anställning vid Stockholms stads vattenledningsverk.
 • 1888 blev han löjtnant i Väg- och vattenbyggnadskåren.
 • 1897 blev han 1:e ingenjör vid Stockholms stads vattenledningsverk. Han planerade och genomförde byggandet av stadens nya vattenledningsverk vid Norsborg (1899-1904).

1898 blev han direktör för Nya Trollhätte kanalbolag vid sidan av sin anställning i Stockholms stad.

Trollhättan

1901 i augusti gav Högsta Domstolen sin dom i den stora processen om vattenrätten i Trollhättan där Kronan tillerkändes övervägande delen av vattenrätten i Trollhättefallen.

 • Elektriciteten började sin utbyggnad i Sverige och Kronan insåg att Trollhättefallen kunde nyttjas för framställning av elektricitet.
 • Ett problem nu var att Kronan hade vattenrätten men saknade mark i Trollhättan.

1904 inköpte staten Nya Trollhätte kanalbolag, som ägde marken för större delen av Trollhättan.

1905 bildades det av staten ägda Trollhätte kanal- och vattenverk

 • Riksdagen hade beslutat att direktörens årslön skulle vara 7 000 kr, se riksdaler.
 • Hansen gick nu över i statens tjänst för att vara direktör för detta och flyttade samma år till Trollhättan.
 • Under hans ledning utarbetades hur den nya kanalen skulle dras och byggas samtidigt som mark skulle avsättas för vattenkraftens utbyggnad och hur detta skulle genomföras.

1908 med överstes grad tog han avsked från Väg- och vattenbyggnadskåren.

1909 bildades Kungl. Vattenfallsstyrelsen.

 • Han blev dess förste vattenfallsdirektör och ordförande i Vattenfallsstyrelsen.

Invigning elektricitet och kanalen

1910 var vattenkraftstationen Olidan klar med etapp 1 som omfattade 4 aggregat. I etapp 3 var den utbyggd till 13 aggregat.

 • Olidan låg i den "tämjda" delen av fallen i Trollhättan och var den första vattenkraftstationen i Göta älv.
 • Som nödbelysning var den försedd med acetylenbelysning (armaturer och ledningar fanns kvar vid ett besök 1995!)

1916 invigdes den nya Trollhätte kanal, 1916 års led, och

 • samma år fick han titeln generaldirektör för Vattenfallsstyrelsen.

Och sedan

1928 avgick han med pension.

1929 avled han.

1934 hedrades han av Vattenfallsstyrelsen med en minnessten i Trollhättan.

 • Detta skedde samma dag som vattenkraftverket i Vargön invigdes. (Vargön ligger uppströms Trollhättan.)


Jfr kanal, sluss, Vänern, Göta älv, Trollhätte kanal, kanalbyggare, Vattenfall, elektriskt ljus, acetylenbelysning, Vattenfall