Hals Barre

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hals Barre, dansk fyrskeppsstation och kassunfyr utanför Ålborg, Kattegatt. Fyrskeppsstationen verksam 1898-1912. Ersatt av Hals Barre kassunfyr, som var bemannad

Hals ligger vid Limfjordens utlopp i Kattegatt. I området fanns även fyrskepp Östre Flak (1898-1912), som efter andra världskriget ersattes av fyrskepp Ålborg Bugt (1945-1956) för att markera minsvept led.
ÅlborgBuktRitadKarta.jpg

DKFlag.jpg Symbol fsk.jpg Symbol kassfr.jpg Symbol Person.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg

Laddar karta ...


71 SWHorns RevERVylGrådybHR 1Danskt fyrväsendeSkagens RevLäsö NordLäsö TrindelLäsö RendeKobbergrundÖstre FlakHals BarreÅlborg BugtAnholt NordAnholt KnobSchultz GrundKattegatt SWKattegatt SGilleleje Flak NLappegrundDrogdenHalskov RevMön SEKadetrendenGedser RevSkagens RevLäsö NordLäsö TrindelLäsö RendeKobbergrundÖstre FlakHals BarreÅlborg BugtAnholt NordAnholt KnobSchultz GrundKattegatt SWKattegatt SGilleleje Flak NLappegrundDrogdenHalskov RevMön SEKadetrendenGedser Rev71 SWHorns RevERVylGrådybHR 1
Klickbara karta över danska fyrskeppsstationer. Figur Leif Elsby
Hals Barre kassunfyr. Foto www.ncu.edu
Ritning till Hals Barre kassunfyr

Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen låg cirka 4 km SO om inloppet till Limfjorden och Ålborg. Lat. N 56° 57’. Long. O 10° 26’

1898-1912 var Hals Barre fyrskeppsstation

X fartyg har tjänstgjort på stationen

Ersattes 1912 av Hals Barre kassunfyr

Hals Barre kassunfyr

Int. Nr. C0066. Lat/long N 56 57,28. O 10 25,53

1912 tändes kassunfyren, som är placerad på 9 m djup. Under vattenytan består den av armerad betong. Utvändigt är den klädd med huggen granit.

Nuvarande karaktär: Iso WRG 2s 10 M. Lyshöjd: 18 m. Racon

Artikel ur Teknisk Tidskrift

Artikel ur Teknisk Tidskrift 23 Aug. 1930

Väg- och vattenbyggnadskonst

Hals-Barre fyr i Kattegatt, Danmark.

Denna fyr är uppförd på ej mindre än 8,3 m vattendjup. Till underbyggnaden har använts en stor kassun med elliptiskt tvärsnitt. Dess dimensioner i plan äro 13,3x21m . Höjden är 14 m. Kassunen har å övre delen beklätts med sten. Å fyren äro anordnade rum för mistmaskineri, vaktpersonal, lotsar m.m. Å överplanet har byggts ett ca 15 m högt fyrkantigt fyrtorn. Fyren byggdes åren 1910-1912. Anläggningskostnaden för själva byggnaden har uppgått till 150 000 kronor (danska). Fyren har haft att motstå påkänningen av synnerligen kraftig isgång.

Minsvepta leder

Under andra världskriget lade framför allt tyskar och engelsmän ut omfattande områden med mineringar. När freden väl var ett faktum återstod ett tålamodsprövande arbete med att svepa områdena fria från minor. Till att börja med koncentrerade man sig på att skapa säkra leder. De markerades tillfälligt med fyrskepp, tills man minsvept så mycket att "allt" betraktades som säkert.

Bland annat sveptes och markerades följande leder:

Tabell danska fyrskeppsstationer

Anholt Knob ______ Anholt Nord ______ Drogden __________________ ER (Esbjerg Route)

Gedser Rev _______ Gilleleje Flak N _ Grådyb ___________________ Hals Barre

Halskov Rev ______ Horns Rev ________ HR 1 (Hanstholm Route 1) _ Kadetrenden

Kattegatt S ______ Kattegatt SW _____ Kobbergrund ______________ Lappegrund

Läsö Nord ________ Läsö Rende _______ Läsö Trindel _____________ Mön SE

Skagens Rev ______ Schultz Grund ____ Vengeance Grund __________ Vyl

Ålborg Bugt ______ Östre Flak _______ 71 SW

Tabell danska fyrskepp

Fyrskib Nr I _________ Fyrskib Nr II _________ Fyrskib Nr III _________ Fyrskib Nr IV

Fyrskib Nr V _________ Fyrskib Nr VI _________ Fyrskib Nr VII _________ Fyrskib Nr VIII

Fyrskib Nr IX ________ Fyrskib Nr X __________ Fyrskib Nr XI __________ Fyrskib Nr XII

Fyrskib Nr XIII ______ Fyrskib Nr XIV ________ Fyrskib Nr XV __________ Fyrskib Nr XVI

Fyrskib Nr XVII ______ Fyrskib Nr XVIII ______ Fyrskib Nr XIX _________ Fyrskib Nr XX

Fyrskib Nr XXI

Motorfyrskib Nr I ____ Motorfyrskib Nr II ____ Motorfyrskib Nr III ____ Motorfyrskib Nr IV


Jfr Kattegatt, danskt fyrväsende, fyrskepp, fyrskeppsstation, kassunfyr