Haken

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Haken, svensk f.d. bemannad fyrplats på östra sidan av ön Ven, i Öresund. Bemannad 1890-1961.

På ön Vens NO udde. Dagerfyring 1/11 - 31/3. På ön Vens NV udde låg fyrplatsen Ven. 
Öresund karta ritad.jpg
Iso 8s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg

Hakens fyr. Foto Allan Lundström 2016.
Hakens fyr. Foto CL.
Hakens fyr. Foto Olga Caprotti 2008.
Hakens fyr. Foto Esbjörn Hillberg 2012.
Hakens fyr. Foto Sten Persson 2012.
Haken. Foto Tore Olsson 1996.
Haken. Foto Tore Olsson 1996.
Haken med fastlandet Skåne i bakgrunden. Vykort.
Hakens fyrplats. Foto Lotsverket 1891.
Hakens fyrplats. Foto Lotsverket 1923.
Hakens fyr. Foto Lotsverket 1938.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
700200 C1936 N 55 55, O 12 44 Iso WRG 8s 16,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1890 1939 1961 1961 12,5 15


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Hakens fyr. På östra sidan av ön Ven i Öresund, S:t Ibbs församling av Malmöhus län.

Fyren byggdes år 1890; fyrskenet moderniserades år 1922. Fyren är placerad i ett torn påbyggt fyrhusets östra gavel. År 1895 uppsattes den första maskindrivna mistluren (en lirekasse för handkraft hade då redan funnits i ett antal år). Denna ersattes år 1923 av en mistlur för komprimerad luft, driven av en Pentamotor."

Fyren tändes

1890 anlades fyrplatsen. Ett i trä kombinerat fyr och boningshus med ett åttakantigt torn med lanternin och lins. Ritat av Emil Karlsson. Mistsignal med handmist.

Original optik: 3:e ordningen (1000 mm Ø) dioptrisk trumlins med 2 fack á 72° med catadioptrisk krans (4 ringar), två von Otters klippapparat (persiennapparat) med urverk och lod (vikt 47 resp 59 kg), tvåvekig fotogenlampa med föränderlig bränsleyta. Linsen hade flyttats från Gotska Sandön.

  • Fyren belyser med vitt sken följande sektorer:
Fyrsken Gräns Gräns
Fast 144 170
Reg. klipp 170 183
Fast 183 318
Reg. klipp 318 343
Fast 343 355
  • Det norra klippskenet lyser över Knähaken och landgrunden vid Hälsingborg, det södra över Landskronagrunden.

1895 utbyttes handmisten mot två mistlurar drivna av fotogenmotor.

  • Mistlur, för komprimerad luft, giver under tjocka var minut 2 ljudstötar, vardera av 8 sek varaktighet, åtskilda av 8 sek uppehåll. Efter den andra ljudstöten följer ett uppehåll av 36 sek.

Lux-ljus

1922 utbyttes fotogenlampa mot veke mot Lux-ljus.

1923 utbyttes mistlurarna mot världens första tyfonanläggning.

1936 installerades färgade sektorer.

1938 fick ön Ven elektricitet.

Ny fyr

1939 byggdes i betong ett nytt 12,5 m högt fyrtorn.

1940 utbyttes tyfonen mot en Nautofon.

Avbemanning och personal

1961 automatiserades fyren.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Haken

Och sedan

1968 vitt torn vid gaveln av rött maskinhus.

19?? stängdes mistsignaleringen.

2000 vitt torn vid gaveln av rött maskinhus.

Nuvarande optik: 3:e ordningen (1000 mm Ø) dioptrisk trumlins med 6+6 inslipade ringar, lins 72° + röd skiva 95° + lins 72° + skärmad 126° (mot land) samt catadioptrisk krans (4 ringar) på alla linsfack, linshöjd: krona 0, trumma 680, krans 310 = 990 mm. 1000W 120V glödlampa (reserv 2x20W 10,3V), elklipp, fotocell. Landkabel, batterier

Nuvarande karaktär: Iso WRG 8s 16M. Lyshöjd: 15 m.

Fyrar på Ven

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb.
Klass Fyrplats klass: II. Dyrortsgrupp: A.
Fyrinrättningen Elektrisk fyr, lins 3:e ordningen. Nautofon, kabelström, i reserv generatoraggregat med 1 st. 25 hkr. Bolinder-motor. Vitt 12,5 m högt fyrtorn sammanbyggt med maskinhuset. Värmeledning i vakt- och maskinrum. Fyrplatsen anlagd år 1890.
Läge och natur På NO udden av Ven. Platsen är skyddad för västliga vindar. Planteringsland. Området är c:a 1,5 tunnland, potatis och grönsaker kan i stort sett odlas till husbehov.
Bostäder Fm 3 rum och kök, Fv 2 rum och kök, Fb 2 rum och kök. Värmeledning, vatten och avlopp samt. el. ljus. Gemensamt badrum. Bostäderna äro ljusa, rymliga och tidsenliga i alla avseenden.
Hamn Skyddad hamn finnes ej. Brygga och båtslip. Roddbåt.
Kommunikationer 600 m gångstig till Bäckvikens hamn, därifrån båtförbindelse med Landskrona en gång dagligen, under normala förhållanden två gånger dagligen.
Postanstalt På Ven. Väg dit: 1,5 km.
Handelsbod Bäckviken. Väg dit: 600 m.
Skola B-skola c:a 1,5 km från fyrplatsen.
Övrigt Fyrinrättningen är av modernaste typ. Vägen (gångstig) till Bäckviken är dålig, varför transport av koks o.s.v. får ske med båt. Från Bäckviken till post och skola finns landsväg.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Sålda till privatperson
Ägare SjöV äger fyren.
Kontaktperson Per Lundmark, 040-107799, 070 529 33 55. Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Färja går flera gånger dagligen året runt Landskrona - Ven, 30 min.restid och kostar ca 80:- t.o.r. (www.ventrafiken.se 0418-473473 och www.landskrona.se). Bil får medföras men det är mycket dyrt. På Ven intill färjeläget kan man hyra cykel för ca 50:- per dag. Det finns också bussförbindelse från färjeläget till olika platser på ön. En stig (ca 600 m) går längs med vattnet mellan färjeläget och Hakens fyr. Man kan även åka färja mellan Råå (syd Helsingborg) och Ven.
Övrigt Den första fyren bestod av ett åttakantigt trätorn intill det mindre bostadshuset. Hakens första linsapparat hade inköpts 1859 för Gotska Sandöns norra fyr och nedmonterades därifrån år 1883. Den ursprungliga fotogenlampan byttes mot luxljus år 1922. År 1928 togs båda persiennapparaterna bort, färgade sektorer infördes 1936 och fyren elektrifierades 1940 (500W 130V lampa). Det åttakantiga trätornet revs 1939 när nuvarande fyr av betong hade tänts.

Det är värt att nämna att Haken år 1923 blev den första fyren i världen som utrustades med en tyfon. Tyfonen var en svensk uppfinning av ingenjör H.Rydberg som var anställd på Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö. Mistsignalleringen på Haken hade från början skett med mistlur för handkraft som år 1895 byttes ut mot två mistlurar som drevs av en fotogenmotor. Dessa användes fram till tyfonen installerades 1923 vilken i sin tur ersattes av en nautofon 1940.

Namnet på den första fyren på ön var Ven, den anlades 1871 och var ett kombinerat rödmålat fyr- och bostadshus av trä med ett åttakantigt vitt torn på gaveln. Den är numera privatägd och ersatt 1968 av ett vitt 8,5 m högt fyrtorn av betong (nr. 698700, int.nr. C 1928) på öns NV udde. Dessutom finns ytterligare 2 större fyrar på ön: Kyrkbacken (nr. 699200, int.nr C 1930) byggd 1968 (första fyren där byggd 1878) och belägen i hamnen nära fyren Ven samt Vens Södra Udde (nr 699600, int.nr C 1932) ett 8,5 m högt vitt betongtorn från 1941.

Skydd enligt lag ej

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Klicka här för att se karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Öresund

Klicka här för att se fyrarna i Öresund


Jfr Öresund, svenskt fyrväsende, Ven, fyroptik, mistsignal, tyfon, Nautofon, Lux-ljus, von Otter, Gotska Sandön, Elklipp.