Höganäs

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Höganäs och Höganäs Ränna, svensk hamnfyr, lotsplats, ensfyrar och tegelbruk vid Öresund. Utanför låg stationen för fyrskeppet Svinbådan

Höganäs hamnfyr: På yttre pirhuvudet, 60 m N om farleden. Vit sektor 085,5-098 grad leder fritt endast till ett avstånd av 400 m från fyren. Fasadbelyst. 
Höganäs Ränna ensfyrar - Nedre: 750 m O om farleden. Övre: 132 m från föregående. Fyrarna är synkrona och i ens i 092,9 grad. Enslinjen leder fritt från sjön till tvärs fyren i Höganäs. 
Oc(2) 8s.jpg
Iso 3s.jpg
Iso 3s.jpgKullen karta ritad.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Vantskruv.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.
Framför lotshuset i Höganäs på 1920-talet. Fr v: Lotslärling Karl Friberg, mästerlotsarna Edvard och Gustav Grothén samt lotsförman Johannes Römmerman.
Höganäs "nya" hamnfyr. Foto E Hillberg.
Höganäs hamnfyr. Foto Tore Olsson 1998.
Höganäs gamla och nya hamnfyr. Foto NN 1952.
Höganäs "gamla" hamnfyr, åren 1887 - 1951.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Höganäs lotsplats. Belägen i Höganäs stad av Malmöhus län. Postadress och telegramadress: Höganäs.

Lotsplatsen upprättades vid mitten av 1700-talet, och den förste lotsen hette Lotz. Huruvida han var av tysk härstamning - vilket namnet tycks ange - är ej angivet.

Traditionen vet berätta att lotsuppassningen lämnade åtskilligt övrigt att önska i effektivitet de första tiderna, och att det hände att lotsen fick sökas på den tidens allmänna sällskapslokal krogen, där han satt vid sina tre tum, motsvarande vår tids ranson 15 centiliter. Lotsutkiken var emellertid ej den lokalen utan en plats som kallades 'Bondhögen'. Där brukade Lotz sitta, iklädd en röd toppluva. Den utkiksplatsen fick lotsarna nöja sig med ända till år 1890, då en vaktstuga uppfördes. Innan dess fick lotsarna vid ruskigt väder söka skydd vid husraderna som fanns i närheten av hamnen. Av stor nåd fick lotsarna ibland ta sin tillflykt i en träbod, 'Kardusen' kallad, vilken tullverket uppfört åt sina tjänstemän.

Numera har lotsarna ej blott en bekväm vaktstuga med fri utsikt, utan har tillika egna hus, så välbelägna, att de därifrån kan blicka fritt över sjön.


Olycka

År 1884 drunknade lotsförmannen Anders Grothén, som tillsammans med brodern Albert Grothén var på väg ut till ett lotssökande fartyg. Lotsbåten kantrade under en åskby och sjönk, varvid Anders Grothén omkom. Brodern Albert lyckades hålla sig fast vid flytande båtinventarier, tills han av folk från land räddades."

Ur Underrättelser 1852

HÖGANÄS. Stångmärke, rödfärgadt, med hvitmålad, fyrkantig tafla på toppen samt svartmålad tunna derofvan, är 58 fot högt ocvh står på 14 fots hög grund. Tjenar till rättelse vid inseglingen till Höganäs, under hvilken lotsplats detta märke hörer. Lat. N. 56°12'. Long. 12°33' ost om Gr. Pl. XIII.

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Malmö lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

  • Lotsförman: Carl Henrik Römmerman, f. 1844
  • Lots: Albert Grothén, f. 1854

Lotshuset tjänstgjorde fram till 1948. Då byggdes ett nytt i två våningar på samma plats som det gamla. Öresunds Norra Lotsplats flyttades då från Viken till Höganäs.

1969 avvecklades lotsverksamheten i Höganäs då den flyttades till Helsingborg

Lotsbarnskola

Höganäs har inte haft lotsbarnskola. Barnen gick i den allmänna folkskolan.

Hamnfyren Höganäs

WGS-84 Lat. N 56 11,8. Long. E 12 32,5. Sv. Nr. 713000. Int. Nr. C2268.

1887 byggdes hamnen i Höganäs. Samtidigt byggdes en hamnfyr.

1913 fick fyren AGA-ljus med lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär: Int WRG 3s. Lyshöjd: 8,8 m. 5,7 m högt stentorn på hamnarmen.

Fyrsken Gräns Gräns
Grönt 0 83
Vitt 83 99,5
Rött 99,5 149
  • Det vita skenet angiver inseglingsleden till hamnen. Fyren tages om babord vid ingåendet.

1951 fick piren en ny vågbrytare. Samtidigt byggdes en ny hamnfyr i betong och som övertog tjänsten. Den gamla hade då tjänat i nära 65 år.

  • På yttre pirhuvudet, 60 m N om farleden. Vit sektor 085,5-098 grad leder fritt endast till ett avstånd av 400 m från fyren. Fasadbelyst.
  • Vitt 10 m högt fyrtorn med rött bälte.

Nuvarande karaktär: Oc(2) WRG 8s 9,4M. Lyshöjd: 12,4 m.

Ensfyrarna Höganäs Ränna

Höganäs ränna övre I (2)NStenberg2021.jpg Höganäs ränna nedre (2)NStenberg2021.jpg

Ensfyrarna Höganäs Ränna övre samt nedre. Foto Nils Stenberg 2021.


  • Nedre: WGS-84 Lat. N 56 11,8. Long. E 12 33,3. Sv. Nr. 713300. Int. Nr. C2269.
  • Övre: WGS-84 Lat. N 56 11,8. Long. E 12 33,4. Sv. Nr. 713301. Int. Nr. C2269-1.

1975 anlades fyrplatsen. Nedre: 750 m O om farleden. Övre: 132 m från föregående. Fyrarna är synkrona och i ens i 092,9 grad. Enslinjen leder fritt från sjön till tvärs fyren i Höganäs.

Nuvarande utseende båda: Fyrlykta på betongpåle med trekantigt dagmärke med röd fluoriscerande botten och vita bårder.

Nuvarande karaktär båda: Iso W 3s 10,5M. Lyshöjd: 16,0 m resp 21,0 m.

Tegel

Höganäs AB framställde tegel och keramik. Tegel var ett byggnadsmaterial använt till vissa fyrar

I Höganäs fanns i marken brytvärda lager av ömsom lera (för tegel) och ömsom stenkol. Kolet användes som bränsle för att elda ugnarna där leran brändes. Mängden kol var här tillräcklig för att leran skulle kunna brännas vid tillräckligt hög temperatur för att bli till eldfast material, såsom tegel.

Under 1800-talet byggdes ett antal fyrar med gult eldfast tegel från Höganäs.

Senare använde Lotsverket tegel från Skromberga tegelbruk i Skåne, vilket visade sig ge sämre resultat. I Skromberga fanns också brytvärda lager av ömsom lera (för tegel) och ömsom stenkol. Mängden kol var här emellertid inte tillräcklig för att leran skulle kunna brännas vid tillräckligt hög temperatur. Teglet blev inte tillräckligt eldfast vilket visade sig några år efter byggandet av fyren Garpen samt fyrarna Tjärven och Tistlarna.

Öresund

Klicka här för att se fyrarna i Öresund.


Jfr Öresund, tegel, hamnfyr, Skromberga