Häradskär

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Häradskär, äldres stavning Häradsskär, svensk lotsstation och f.d. bemannad fyrplats i havsbandet utanför Arkö och Viskär. Mellersta Östersjön. Bemannad 1863-1960.

Leden Häradskär - Storkläppen. I havsbandet S om Norrköpingsbukten, SV om Sandsänkan. Dagerfyring 1/11 - 31/3 (enligt Svensk Fyrlista 1961)

HäradskärStrip1872.jpg

Förtoning över Häradskär enligt Beskrifning 1872.


Häradskär karta ritad.jpg
LFl(3) 20s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Symbol fyr.jpg Historik.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Häradskär nyrenoverad 2004. Foto Johan Löfgren.
Häradskär trumlins. Foto Esbjörn Hillberg.
Häradskär. En titt in i trumlinsen. Foto Anders Unosson 2017.
Häradskär. Foto Anders Unosson 2017.
Häradskär. Foto Anders Unosson 2017.
Häradskär lotsplats 1938. Arkiv Sjöhistoriska Museet.
Häradskär fyrbyn. Foto Esbjörn Hillberg.
Häradskär fyr omkr 1900. Foto Lotsverket.
Häradskär fp omkr 1900. Foto Lotsverket.
Häradskär fyr 1915. Foto E F Durling.
Häradskärs fyrplats sedd från fyrtornet. Fotograf okänd.
Kutterhamnen Häradskär. Fotograf okänd.
Fyrmästare Åman kontrollerar glödnätsbytaren till Dalén-ljusetHäradskär. Arkiv Lars Åman.
Häradskär fyr 30tal. Foto Lotsverket.
Häradskär fp från sjön 1939. Foto Lotsverket.
Häradskär. Vykort.
Häradskär. Foto DT.
Häradskär. Foto Johan Löfgren.
Häradskär kväll. Foto A Unosson 2017.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
516300 C 7022 N 58 09, O 16 59 LFl(3) 20 s 18 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1863 1863 1960 1960 29,4 35,6


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Häradskärs lotsplats. Belägen i Gryts socken av Östergötlands län. Postadress och telegramadress: Gryt."

Före fyren

Fyrplatsen låg på "Fyrskäret" och lotsplatsen låg på "Lotsskäret".

På 1500-talet var Häradskär ett fiskeläge dit fiskelag kom från Norrköping, Söderköping samt "landbönder och skärmän". Fisket bedrevs under vår och eftersommar. Fångsten bestod av strömming och torsk. Så småningom anställdes kronofiskare. Några av dessa började att lotsa och blev bofasta på Häradskär.

På 1600-talet uppfördes på kunglig befallning ett sjömärke i form av en spira på en stång på vad som senare kom att kallas för Stångskär.

1745 uppfördes av Norrköpings stad en åttakantig 25 m hög rödmålad träbåk på Stångskär vid Häradskär.

1821 fanns på Lotsskäret vid nuvarande lotshamn 6 lotsfamiljer i var sin stuga med tillhörande bodar.

1858 lät Lotsverket bygga två hus med vardera tre lägenheter och en bagarstuga för lotsfamiljerna. Kostnaden var 7 187 riksdaler för vardera hus.

Ur Underrättelser 1852

HÄRADSSKÄR. Känningsbåk af trä, rödfärgad. Lat. N. 58°8'16”. Long. O. om Ferrö 35°8'36”. Long. O. om Greenwichs meridian 16°58'51”.

Lotsplats. Denna byggnad är uppförd på Stångskäret, som har 37 fots höjd öfver vattnet. Båken, som är 85 fot hög utgör en ypperlig känning på denna kust för fartyg, hvilka erna sig till Norrköping, kan i klart väder synas på 3 à 3 1/2 mils afstånd. Pl. X.

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Norrköpings lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

 • Lotsförman: Olof Magnus Wall, f. 1854
 • Mästerlots: Jonas Fredrik Sjögren, f. 1838
 • Lots: Herman Ludvig Vesterholm, f. 1859
 • Lots: Oskar Nikolaus Östling, f. 1869
 • Lotslärling: Adolf Victor Boqvist, f. 1867

Fyren tändes

1862-1863 anlades fyrplatsen på "Fyrskäret". Under ledning av Nils Gustaf von Heidenstam hade det c:a 29 meter höga, rödmålade öppna pelartornet av järn ritats av A T Gellerstedt, med detaljritning av bärande av lysningsapparat utförd av C F Carlsson.

1863 tändes fyren. Träbåken på Stångskär revs.

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Omgående linsfyr med fast sken med blänk. Lat. N 58° 8’,8. Long O 16° 59’,7.

 • Fyrapparaten: 1:a ordningens lins-.
 • Fyrljusets höjd över vattenytan: 120 fot (36,0 m).
 • Fyrtornet: öppet pelartorn av järn, rött.
 • Lysvidd: 16 till 20 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 33 fot (9,9 m).
 • Lysfält: runtom horisonten.
 • Tornets höjd från grund: 100 fot (30,0 m).

På Stångskär invid Häradsskär, beläget i yttersta skärbandet av södra delen av Norrköpingsbukten, står det öppna järntorn, vari fyren är anbringad. Linsapparaten är av 1:a ordningen och så beskaffad, att under loppet av 1 ½ minut visar fyren ett fast sken, som varar 45 sekunder, därpå följer 19 sekunders mörker, varefter kommer en mycket stark blänk , som varar 7 sekunder, och därpå åter19 sekunders mörker osv. Inom en mils avstånd synes ett svagare sken på härovan uppgivna mörka mellantider. Lysvidden skulle enligt beräkning vara omkring 16 minuter, men erfarenheten visar, att blänkarna av fyren synas under gynnsamma omständigheter mycket längre, ända till avstånd av 20 till 24 minuter. På Häradsskär uppassa lotsar. Av där varande byggnader är endast lotsutkiken synlig till sjöss."

1885 ändrades altanen på fyrtornet till utförande helt i järn och flyttades upp.

Fotogenlampa med veke

1887 utbyttes oljelampan mot en fotogenlampa med veke.

1888 inrättades lotsbarnskola på Häradskär. Den då 20-åriga Augusta Lindgren antogs till lärarinna och extra tjänsteman i Östra lotsdistriktet. Hon kom att tjänstgöra en termin vardera på Strupö, Fjuk och Häradskär.

Lux-ljus

1907 utbyttes fotogenlampa med veke mot Lux-ljus i fyren. Lins av 1:a ordningen. Lyshöjd: 35,6m. Rött, runt, nedtill öppet, 29,4 m högt järntorn.

 • Fyrkaraktär: F W m B W. Ljus c:a 45 s. Mörker c:a 20 s. Ljus c:a 5 s. Mörker c:a 20 s.

1932 lades lotsbarnskolan ner på Häradskär.

Dalén-ljus

1943 utbyttes Lux-ljuset (fotogen) mot dalén-ljus (acetylen).

 • Linsen byggdes om. Hela kronan togs bort. Facken för trumlins med dito krans togs bort. Facken för planlins bibehölls.
 • Facken för trumlins flyttades över till Stenkyrkehuk 1960.
 • Lodvikten ökades till 135 kg.

1960 elektrifierades fyren.

 • Optisk karaktär: Bx W 20 s 17 M. Ljusstyrka: W 660 000 cd.
 • Fyr- och lotsplats fick "bekvämligheter" såsom elektriskt ljus, frys och TV.

Elektriskt ljus

1968 automatiserades fyren (elektriskt ljus med dalén-ljus som reserv).

 • Linsen byttes mot en av 3:e ordningen (se nedan).

Lotsbarnskola

1888-1910 hade Häradskär lotsbarnskola. Lärare var: Augusta Lindgren

 • 1888 Augusta Lindgren, 71 dagar, 7 elever varav 7 var lots-/fyrbarn
 • 1889 Augusta Lindgren, 95 dagar, 9 elever varav 9 var lots-/fyrbarn
 • 1890 Augusta Lindgren, 96 dagar, 11 elever varav 11 var lots-/fyrbarn
 • 1891 Augusta Lindgren, 100 dagar, 6 elever varav 6 var lots-/fyrbarn
 • 1892 Augusta Lindgren, 99 dagar, 9 elever varav 9 var lots-/fyrbarn
 • 1893 Augusta Lindgren, 99 dagar, 8 elever varav 8 var lots-/fyrbarn
 • (uppgift saknas)
 • 1895 Augusta Lindgren, 100 dagar, 7 elever varav 7 var lots-/fyrbarn
 • 1896 Augusta Lindgren, 101 dagar, 6 elever varav 6 var lots-/fyrbarn
 • 1897 Augusta Lindgren, 100 dagar, 6 elever varav 5 var lots-/fyrbarn
 • 1898 Augusta Lindgren, 100 dagar, 7 elever varav 7 var lots-/fyrbarn
 • 1899 Augusta Lindgren, 98 dagar, 5 elever varav 5 var lots-/fyrbarn
 • 1900 Augusta Lindgren, 97 dagar, 5 elever varav 5 var lots-/fyrbarn
 • 1901 Augusta Lindgren, 76 dagar, 4 elever varav 4 var lots-/fyrbarn
 • 1902 Augusta Lindgren, 73 dagar, 5 elever varav 4 var lots-/fyrbarn
 • 1903 Augusta Lindgren, 94 dagar, 2 elever varav 2 var lots-/fyrbarn
 • 1904 Augusta Lindgren, 69 dagar, 5 elever varav 5 var lots-/fyrbarn
 • 1905 Augusta Lindgren, 77 dagar, 6 elever varav 6 var lots-/fyrbarn
 • 1906 Augusta Lindgren, 75 dagar, 5 elever varav 5 var lots-/fyrbarn
 • 1907 Augusta Lindgren, 114 dagar, 5 elever varav 5 var lots-/fyrbarn
 • 1908 Augusta Lindgren, 112 dagar, 5 elever varav 5 var lots-/fyrbarn
 • 1909 Augusta Lindgren, 111 dagar, 6 elever varav 6 var lots-/fyrbarn
 • 1910 Augusta Lindgren, 110 dagar, 6 elever varav 6 var lots-/fyrbarn

Efter detta årtal särredovisar dokumenten inte lots- / fyrplats. År 1925 gick övergick lotsbarnskolorna i det allmänna skolsystemet.

Avbemanning och personal

1968 Fyrplatsen avbemannades, se avbemanning.

 • Lotsstationen drogs också in. En station för sjöövervakning inrättades och blev bemannad av de två äldsta lotsarna på platsen.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Häradskär

Och sedan

1977 drogs stationen för sjöövervakning in då de två äldre lotsarna pensionerades. Häradskär blev öde.

2004 genomgick fyren ett större underhåll. Foton tagna av Johan Löfgren:

516300JL01.jpg 516300JL14.jpg 516300JL02.jpg 516300JL04.jpg 516300JL03.jpg 516300JL05.jpg 516300JL06.jpg 516300JL07.jpg 516300JL08.jpg 516300JL10.jpg 516300JL11.jpg 516300JL12.jpg 516300JL13.jpg 516300JL09.jpg

Nuvarande optik: 3:e ordningen (1000 mm Ø) dioptriskt slipad trumlins med 6+6 inslipade ringar, 4 fack á 72° + öppen 2 fack á 36°, katadioptrisk krona (11 ringar) på 8 fack á 36° och krans (4 ringar) på 6 fack á 36°, Henry Lepaute, linshöjd: krona 682, trumma 680, krans 309 = 1671 mm. 1000W 120V glödlampa (reserv 2x40W 10,3V). Landkabel, batterier

Nuvarande karaktär: LFl(3) 20 s 18 M. Lyshöjd: 35,6 m.

Länkar

Klicka på länken: Hemsida

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb. Personalminskning då fyren ändras till III:e klass
Klass Fyrplats: II (skall ändras till klass III). Enslighetsklass: I. Dyrortsgrupp: B.
Fyrinrättningen Dalén-ljus, lins av 1:a ordningen. Rött nedtill öppet 29,5 m högt fyrtorn i järn. Fyren anlagd år 1863.
Läge och natur Kalt skär i havsbandet av Gryts skärgård. Inga planteringsland.
Bostäder Fm 3 rum och kök, Fv 2 rum och kök, Fb 2 rum och kök. Inga bekvämligheter.
Hamn Båtbrygga. Hamnen är väl skyddad.
Kommunikationer Tjänstebåt, 4 resor i månaden till Gryt. Busstrafik Gryt-Valdemarsvik, 17 km.
Postanstalt Gryt. Väg dit: 16 km (6 dist.-min. skärgård, 1 km landsväg).
Handelsbod Gryt under den isfria delen av året.
Skola B-skola i Gryt, realskola i Valdemarsvik.
Övrigt Bra dricksvatten. Ingen stormvarningsstation.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Alla fyrhus ägs av Statens Fastighetsverk, allt nyrenoverat, arrenderas och hyrs ut av Lars Åman 0708-776552 (3 lägenheter á 2-3 r.o.k. samt 2 ”vedbodar” och bagarstuga), dygns eller veckovis (ca 16-18 bäddar).

Även uthyrning av lotsstugan (nyrenoverad) och radiostation på Lotsskäret (ca 14 bäddar) genom Kenneth Magnusson 0722-776552.

Ägare SjöV äger fyren
Kontaktperson Kenneth Magnusson 0722-107040, 0123-47040. hyr ut Lotsstugan. www.haradskarsfyrplats.se. Lars Åman hyr ut fyrplatsbostäder, 0708-776552, l.aman@telia.com
Vägbeskrivning Bilväg Norrköping - Gryt 75 km. Kör E22 söderut från Norrköping, tag av mot Valdemarsvik och kör till Gryt (Gryt - fyren 5 nm). Inga reguljära båtturer finns. I fyrhamnen förtöjning i naturhamn, i lotshamnens södra del ett fåtal gästbåtplatser. Båt kan bokas 0760-775550
Övrigt Häradskärs fyr finns på Stångskär, vilket namn kommer från en tunna på en stång som fanns som navigationsmärke på ön på 1600 talet. År 1745 uppförde Norrköpings stad en ca 30 m hög åttakantig mycket ståtlig klocktornsformad träbåk på Häradskär. Grundstenarna finns fortfarande kvar strax nordväst om nuvarande fyr.

Den första fyren byggdes inte förrän 1863 och blev Sveriges första fyr med roterande lins. Fyren byggdes av Ludwigsberg Mekaniska Verkstad i Stockholm varefter den monterades ned och transporterades till Häradskär. År 1887 byttes lampnäbben för rovolja i moderatörlampan ut mot en fyrvekig lampnäbb för fotogen (förbrukning 75 cl/tim). År 1907 installerades luxljus med moderatörlampan som reserv. År 1943 installerades Dalénljus (förbrukning 50 l/tim), samtidigt togs hela kronan samt delar av trumman och kransen bort och ett nytt urvek med lod (vikt 135 kg, lodlina 45 m, gångtid 10,5 tim) installerades. År 1960 elektrifierades fyren. Linsen av 1:a ordn. (1840 mm) byttes 1978 mot nuvarande 3:a ordn. (1000 mm) lins från Dämman.

Häradskärs fyr var tillsammans med fyrarna på Sandhammaren Sveriges första Heidenstamfyrar med fackverkskonstruktion.

Skydd enligt lag Föreslagen som byggnadsminne, fyr och alla hus

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Klicka här för att se karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944.

Gryt skärgård

Klicka här för att se fyrarna i Gryt skärgård.


Jfr Mellersta Östersjön, svenskt fyrväsende, Lotsverket, linsfyr, fast sken med blänk, järnfyr, Heidenstam, Lux-ljus, dalén-ljus, lotsbarnskola