Grove

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Grove, 1) Jens Pedersen Grove och 2) Carl Frederik Grove, danska fyrbyggare.


DKFlag.jpg Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Maskaron.jpg

1) Grove, Jens Pedersen

Grove, Jens Pedersen, (16??-16??), dansk borgare i Helsingör och uppfinnare av vippfyren, ledde det danska fyrväsendet.

J P Grove var borgare och köpman i Helsingör. Han var dessförinnan slottsskrivare på Varberg.

  • Han handlade med import av ektimmer från Norge.
  • Dessa användes bland annat av byggmästare Wigel Auchus för uppförandet i Danmark av kolfyrar efter holländsk modell.
  • Dessa bestod av en träställning som bar upp fyrgrytan.
  • Dessa hade egenheten att brinna ner.
  • Kanske var det detta som kom J P Grove att uppfinna vippfyren.

1627 konstruerade han vippfyren som uppfördes bland annat på

  • Anholt (den sista i bruk i Danmark 1788),
  • Spurn Point (England).

1631 den 1 januari blev han av kung Christian IV utsedd att leda det danska fyrväsendet. Han innehade posten till sin död.


2) Grove, Carl Frederik

Grove, Carl Frederik (1822-1883), ledare för det danska fyrväsendet 1852-1883.

Under hans ledning byggdes 24 nya fyrplatser i Danmark och de större fyrarna byggdes om från spegelfyr till linsfyr.

1850 var han som fyrteknisk expert knuten till uppförandet av Sejerö fyr i Danmark.

1852 den 17 april utnämndes han till det danska "Fyrväsendets Ingenjör och Inspektör". 10 dagar senare, den 27 april, beordrades han att utarbeta ett betänkande om fyrväsendets tillstånd.

Den 12 augusti var han klar och överlämnade "Plan till belysning av Den Danska Monarkins Farvatten". En kommission tillsattes där Grove ingick.

1854 den 31 mars var denna klar och gav förslag till en planerad utbyggning av det danska fyrväsendet. Så gott som alla delar kom att förverkligas.


Jfr danskt fyrväsende, vippfyr, öppen kolfyr, namn på fyrplatserna, Löwenörn, Heidenstam.