Grisbådarna

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Grisbådarna, grundområde i Skagerack på gränsen till Norge cirka 5 M NV Nordkoster utanför Strömstad, har gett namn åt en fyrskeppsstation samt den klock- och lysboj som ersatte fyrskeppsstationen. Skagerack, Västerhavet. Stationen verksam 1900-1929

Strömstadsleden, dvs farleden Fjällbacka - Strömstad. Grundområdet är ganska stort och innehåller flera grundklackar med 2-3 m minsta djup och ligger nära gränslinjen mellan Norge och Sverige. Det är ett gott fiskevatten berömt för hummerfiske. Vid unionsupplösningen 1905 var tillhörigheten olöst och 1909 hänförd till internationell skiljedom i Haag, som dömde till Sveriges favör. 
 ”Skeppet varnar för det stora grundflaket nordväst om Nordkoster förutom att markera sjögränsen mot Norge. Det tjänar också som ett bra dagmärke för den stora mängd fiskefartyg, både svenska och utländska, som arbetar i området.”
Koster karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Livet.jpg Symbol lysboj.jpg

Lysboj som ersatte fyrskeppet. Figur Leif Elsby
Laddar karta ...


Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Grisbådarne låg cirka 1 M SV om grundområdets södra del, på cirka 60 m djup och botten bestående av lera på position Lat. N. 58° 58’ 55". Long. O. 10° 49’ 35".

”Fartyget är rödmålat med GRISBÅDARNE i stora vita bokstäver på sidorna. Det har två master med upphissbar lanternin respektive toppkula på stormasten. Ångfyrskeppet är byggt 1892 och utlades här första gången 1900. Det har tidigare varit stationerat vid Fladen.”

  • Fyrfartyg med rött gruppblänksken (2) var 30:e sekund.
  • Fyrapparaten: 8 fotogenlampor med paraboliska speglar.
  • Ljusstyrka: 1 300 Hefnerljus.
  • Fyrljusets höjd över vattenytan: 9,5 m.
  • Lysvidd: 11 distansminuter.

1900-1929 var Grisbådarne fyrskeppsstation.

Ett (1) fartyg har tjänstgjort på stationen

Väderstation

Till SMHI observerades och rapporterades åren 1923-1929 data gällande meteorologiska parametrar, havstemperatur, salthalt, strömriktning och strömhastighet

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Grisbådarna

Och sedan

1968 låg i fritt vatten 1,2 M S om grundområdet Grisbådarna en lys- och ljudboj med lins av 6:e ordningen (300 mm Ø) med AGA-ljus.

2000 lysbojen indragen.

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden

Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn

Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden

Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev

Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan

Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...


Jfr Skagerack, Strömstadsleden, svenskt fyrväsende, fyrskepp, Fladen, lysboj, Nordkoster, Erholmen.