Grönskär

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Grönskär, svensk f.d. bemannad fyrplats i Stockholms skärgårds östra havsband, O om Sandhamn, nära Korsö, södra inloppet till Stockholm. Ålands hav. Bemannad 1770-1961.

Sandhamnsleden. Utanför Sandhamnsinloppet till Stockholms skärgård. Dagerfyring 1/11 - 31/3 (enligt Svensk Fyrlista 1961).
Sektorgränsen vid 335 grad leder fritt från sjön till farvattnet 1 M SSO om bojen Södergrundan. 
Fyren släcktes 1961 men återtändes år 2000. 

GrönskärStrip1872.jpg

Grönskär enligt Beskrifning 1872.


GronskarStripeTommyA.jpg

Grönskär fyrplats. Foto Tommy Asplund-Lamberg.


Sandhamn karta ritad.jpg
LFl G 10s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Grönskär. Foto Bengt E Nyman 2011.
Grönskärs fyr. Foto Esbjörn Hillberg.
Grönskärs fyr och samhälle. Foto A Unosson 2008.
Grönskärs fyr. Foto A Unosson 2020.
Grönskär. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880.
Grönskärs fyr från sjön. Foto Esbjörn Hillberg.
Grönskärs fyr 1927. Foto Lotsverket.
Grönskär från sjön omkring 1915. Foto Lotsverket.
Grönskär från sjön 1926. Foto Lotsverket.
Grönskär. Vykort.
Grönskärs fyrplats från N 1927. Foto Lotsverket.
Grönskär. Foto DT.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
286600 C 6468-5 N 59 17, O 19 01 LFl G 10 s 4 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1770 1770 aldrig 1961 23,2 33,8


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Grönskärs fyr. Belägen i Djurö socken av Stockholms län utanför Sandhamnsinloppet till Stockholm."

Öppen kolfyr

1768 blev på Grönskären båk förstörd. Den ligger nära Korsö vid Sandhamn,

 • Samma år ritade överintendent Carl Fredrik Adelcrantz en ny båk i form av ett runt stentorn med åttasidig sockel.
 • Under byggets gång ändrades utförandet från båk till att bli en fyr med på takaltanen en järnkorg för fyreld.
 • Den runda torndelen utgick vid ändringen.

1770 den 1 september tändes fyren av typ öppen kolfyr. Den förste fyrvaktaren hette Petter Gellman.

1786-1787 förhöjdes tornet till 26 m, men fortfarande som öppen kolfyr. Ritades av Jonas Biörck.

1788, 1790 och 1791 besökte Anders Polheimer och studerade fyringen med stenkol på Nidingen, Kullen, Falsterbo och Grönskär.

Linsfyr

1844-1845 installerades en lanternin med linsapparat av 3:e ordningen, oljelampa med veke för rovolja.

Enligt Underrättelse 1848

Underrättelse om Svenska Fyrarne efter Kongl. Förvaltningens Af Sjö-Ärendena Beslut, Utgifven Af Lots-Direktörs-Embetet i Febr. 1848

"Grönskär. Stillastående Lentillefyr af 3:e ordningen.

Lat. N 59° 16'46". Long. O. om Ferrö 37° 10'31". Long O. om Greenwichs meridian 19° 0'46"

Fyrtornet, af sten i åttakantig form och fogstruket, påbyggdes år 1786; förändrades från öppen stenkolsfyr til lentillefyr och tändes såsom sådan för första gången den 1 Augusti 1845. Tornet står på ett 45 fot högt berg och är 59 fot högt från grunden till altanen. Fyrlågan brinner på 114 fots höjd öfver vattenytan och bör i klart väder synas på 4 mils afstånd. Omkring 80 alnar i N.O. från tornet står fyrbetjäningens boställshus, äfvenledes af sten, hvitrappadt, och ett rödfärgadt uthus. Denna fyr jämte den på Korsö är egentligen uppförd för inseglingen till Sandhamn och Stockholms farled. "

Enligt Underrättelser 1852

GRÖNSKÄR. Stillastående Lentillefyr af 3:e ordningen.

Lat. N. 59°16'46". Long. O. om Ferrö 37°10'31”. Long. O. om Greenwichs meridian 19°0'46”.

Fyrtornet, hvars nedre del uppfördes år 1774 af sten i åttkantig form, påbyggdes år 1786 samt förändrades under åren 1844 och 1845 från öppen stenkols- till lentillefyr och tändes såsom sådan för första gången den 1 Augusti sistnämnda år. Tornet, hvilket är fogstruket, står på ett 45 fot högt berg och är 59 fot högt från grunden till altanen. Fyrlågan brinner på 114 fots höjd öfver vattenytan och bör i klart väder synas på 4 mils afstånd och derutöfver. Omkring 80 alnar i N.O. från tornet stå fyrbetjeningens boställshus, ett af sten, hvitrappadt, samt ett af trä, jemte ett uthus, de senare rödfärgade. Denna fyr, jemte den å Korsö, är egentligen uppförd för inseglingen till Sandhamn och Stockholms farled. Pl. II.

1864 utbyttes de folierade speglarna mot catoptrisk krona (11 ringar på 4 fack och 6 ringar på 1 fack).

Enligt Beskrifning 1872

Beskrifning öfver Svenska Fyrarne, med kort underrättelse om fyrväsendets uppkomst och utveckling. Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga beslut utgifven. 1872

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Linsfyr med fast sken. Lat. N. 59° 16’,8. Long. O. 19° 1’,9.

 • Fyrapparaten: 3:e ordningens lins-.
 • Fyrljusens höjd över vattenytan: 114 fot (34,2 m).
 • Fyrtornen: av sten, grått.
 • Lysvidd: 16 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 45 fot (13,5 m).
 • Lysfält: runtom horisonten.
 • Tornets höjd från grund: 78 fot (23,4 m).

Fyren är belägen på det kala Grönskäret, det yttersta större skäret norr om farleden in till Sandhamn. Ostvart om tornet ligger fyrbetjäningens rödmålade boningshus jämte ett vitkalkat förrådshus. För fartyg, som, för att nattetid ingå östra eller Sandhamnsleden till Stockholms skärgård, angör Grönskär, kommer sannolikt Korsö längre in belägna fyrs blänkar i sikte samtidigt med eller strax efter Grönskärs fasta sken. Vad för insegling nattetid bör iakttagas är närmare angivet i beskrivningen om Sandhamns ledfyrar.”

1873 utbyttes rovoljelampan mot fotogenlampa med veke.

Lux-ljus

1902 installerades Lux-ljus samt både von Otters klippapparat och intermittenshylsa, urverk och lod.

 • Fyren belyser med vitt sken följande sektorer:
Fyrsken Gräns Gräns
Treklipp 334,5 350
Fyraklipp 350 22

samt i övriga riktningar vitt intermittent sken med en kort förmörkelse var 10:e sek.

 • Uti fyraklippsektorn äro belägna: Almagrundet, Stålbådam och Revengegrundet.

1940 hade fyren Lux-ljus och lins av 3:e ordningen. Med både von Otters klippapparat och intermittenshylsa genererades följande fyrkaraktärer

 • Int W 10s i sektor 40-335, 2-10 samt 21-40 grader
 • Bx(2) W 10s i sektor 335-2 grader
 • Bx(3) W 10s i sektor 10-21 grader
 • Gränsen Int - Bx(2) 335 grader leder fritt från sjön till farvattnet 1M SSO bojen Södergrundan.

Lotsbarnskola

1907-1908 hade Grönskär lotsbarnskola. Lärare var:

 • 1907-1907 Erik Pettersson
 • 1908-1908 Milly Hafström

Avbemanning och personal

Sjoegren august vafrid 1894.jpg

Fyrmästare August Sjögren.


1961 släcktes Grönskär, då ersatt av kassunfyren Revengegrundet.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Grönskär

Och sedan

1963 monterades linsen ner.

Återtändning

2000 den 26 september återtändes fyren efter arbetet av Skärgårdsstiftelsen som bidragit till att renovera fyren. Dåvarande landshövding Ulf Adelsohn ledde återtändningen.

Nuvarande optik: Sabik LED 155, bojlykta med lysdioder, elklipp. Solpanel, batterier

Nuvarande karaktär: LFl G 10s

3D-bilder ritade av Samuel Hedlund

Grönskärs Fyr 1.jpg Grönskärs Fyr 2.jpg Grönskärs Fyr 3.jpg Grönskärs Fyr 4.jpg Grönskärs Fyr 5.jpg Grönskärs Fyr 6.jpg

Länkar

Klicka på länken: Hemsida

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, sem.-vik. hela semestertiden.
Klass Fyrplats klass: II. Enslighetsklass: I. Dyrortsgrupp: C.
Fyrinrättningen Fotogenglödljus, lins 3:e ordningen. Grått 23,2 m högt fyrtorn av sten. Fyrplatsen anlagd år 1774.
Läge och natur Litet, delvis skogbevuxet skär O Sandhamn i Stockholms skärgård. Busk- och ljungvegetation. Planteringsland.
Bostäder Fm 3 rum och kök, reparerat 1936, inga bekvämligheter. Fv 2 rum och kök, inga bekvämligheter.
Hamn Relativt skyddad hamn med brygga och vågbrytare, ringa vattendjup. Reservplats med brygga vid lågt vattenstånd. Lossningsbrygga för material m. m.
Kommunikationer Tjänstebåt av ek med 8-10 hkr. Skandiamotor. En resa i veckan till Sandhamn april-sept., tre resor i månaden okt.-mars.
Postanstalt Sandhamn. Väg dit: 7 km (3,3 dist.-min. delvis öppen sjö delvis skärgårdsväg.)
Skola B-skola i Sandhamn. Närmaste stad Stockholm.
Övrigt 3:e klass meteorologisk observationsstation. Ingen stormvarningsstation. Dåligt och otillräckligt dricksvatten. Goda ekonomiutrymmen. Källare under fyrmästarbostaden för båda befattningshavarna.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Uthyrda
Ägare Fyrplatsen och marken överläts till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län 1964 och fyren överläts 1984. Vissa hus och delar av ön ägs av privatpersoner mestadels från Sandhamn.
Kontaktperson Anders Södergren Skärgårdsstiftelsen 0703-778329 är tillsyningsman för naturreservat, fyr och byggnader.
Vägbeskrivning Bilväg Stockholm - Stavsnäs c:a 40 km (väg 222), även SL buss från Stockholm Slussen. Waxholmsbolaget (08-679 5830, www.waxholmsbolaget.se) angör Sandhamn året runt (c:a 40 min, c:a 8 nm). Därefter båt Sandhamn - fyren c:a 3 nm. Inga reguljära förbindelser men ring exvis Sandhamns båttaxi 08-5715 3555 eller Harö båttaxi 08-5715 7067. Tilläggning vid bryggan på nordsidan av Grönskär endast vid gott väder.
Övrigt Under första hälften av 1600-talet fanns ett högt sjömärke av trä som ändrades några gånger. År 1725 byggdes en ca 22 m hög spirbåk som blåste ner 1768. Den ersattes 1770 av en ca 11 m hög stenkolsfyr (ursprungligen tänkt som båk, ändrad till fyr under byggnadstiden) ritad av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz. År 1786 höjdes fyren till ca 18 m och själva tornet fick det utseende det har idag. År 1845 ersattes stenkolsgrytan av en lanternin på sockel, en tvåvekig mekanisk rovoljelampa (förbrukning 15 cl/tim) och en 3:e ordn. (1000 mm) dioptrisk trumlins 5 fack á 72° med 12 folierade konkava glasspeglar som krona. När fyren tändes 1 aug. 1845 klassificerades den som stillastående lentillefyr af 3:e ordningen och skenet syntes 4 mil. År 1864 ersattes speglarna av en katadioptrisk krona (11 ringar på 4 fack och 6 ringar på 1 fack). År 1873 installerades tvåvekig fotogenlampa (förbrukning 20 cl/tim) med oföränderlig bränsleyta, år 1888 trevekig moderatörlampa för fotogen (förbrukning 45 cl/tim) och år 1902 luxljus (förbrukning 35 cl/tim) samt både en persiennapparat och en intermittenshylsa med urverk och lod (start 1 sept 1903). Lanterninen är konstigt nog ej placerad mitt på tornet. Delar av den gamla träinredningen finns kvar i tornet. Fyren kallades på grund av sin skönhet för Östersjöns Drottning. Den togs ur drift 1961 och ersattes av den 20,5 m. höga Revengegrundets kassunfyr (nr. 286300, int.nr. C6470). Linsapparaten togs bort år 1963. Fyren är återtänd från 26 september 2000 som OCCAS fyr.
Skydd enligt lag Byggnadsminne 1994. Delar av ön är naturreservat

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Klicka här för att se svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944.

Sandhamnsleden

Klicka här för att se fyrarna i Sandhamnsleden.


Jfr Norra Östersjön, svenskt fyrväsende, Adelcrantz, öppen kolfyr, fyroptik, folierad spegel, rovolja, fotogen, Lux-ljus, intermittenshylsa, von Otter, Sandhamn, Korsö, Revengegrundet, återtändning.