Germandö

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Germandö, förr även kallad Germundsö fyr, svensk ledfyr och f.d. bemannad fyrplats. Bottenviken. Bemannad 1882-1966.

Lule-leden. Södra Luleåleden (Sandgrönnleden). Idag är fyren släckt och i privat ägo. Leden markeras även av den obemannade kassunfyren Borussiagrund.
Rödkallen karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Germandö. Foto Esbjörn Hillberg.
Germandö fyrplats. Foto Esbjörn Hillberg.
Germandö fyrplats. Foto Esbjörn Hillberg.
Germandö fyrplats 1922. Arkiv Lotsverket.
Germandö fyrplats 1892. Arkiv Lotsverket.
Germandö fyrplats 1895. Arkiv Lotsverket.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
374 C 5750 N 65 26, O 22 14 (släckt) F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1882 1966 1966 1966 7,3


Förhistoria

Staden Luleå anhöll år 1882 hos Lotsverket om att i inseglingen till staden och på stadens bekostnad få uppföra en fyr på Germandö. Fyren skulle sedan tas över av Lotsverket, vilket bifölls.

Ur Minnesalbum 1914-1924

"Germundsö fyr. Belägen i Nederluleå socken av Norrbottens län. Postadress och telegramadress: Luleå."

Fyren tändes

1882 anlades fyrplatsen. Ett kombinerat fyr- och boningshus i trä. Stensockel med källare. Fyrfönster på vinden på båda gavlarna.

  • Vindsfönstret åt söder ut mot farleden försett med fotogenlampa med veke och 4:e ordningens lins.

1883 anbringades i vindsfönstret åt norr en fotogenlampa med parabolisk spegel för att ge ledning in mot stadens hamn.

1886 fick fyrplatsen en förrådsbod. Hamnen fick en brygga.

1895 flyttades fyrbyggnaden ett tiotal meter på grund av stranderosion.

Lux-ljus

1897 var fyren Germandö ett gult boningshus med fyrfönster på båda gavlarna.

Fyrsken Omfattning Gränser
Vit tvåklipp 339° - 348°
Vitt fast sken 348° - 351°
Röd enklipp 351° - 358°
Rött fast sken 358° - 003°

Det vita, fasta skenet leder fritt mellan Borussiagrund och Kallfjärdgrund intill fem kabellängder från fyren.

Lyser från 178° till 214° till ledning för ingående fartyg förbi Bastuträsks östra udde. Fyrens sken begränsas av Sandölandet.

  • Fyrarna hållas tända från 10 juli till sjöfartens slut.

1939 hade fyren

Fyrsken Omfattning Gränser
Bx(2) W 8,5° 339,5° - 348°
Int W 348° - 351°
Bx R 351° - 358°
Int R 358° - 003°

I vit sektor 348° - 351° ligger ett 7,8 m grund 700 m S om fyren. Farleden viker ostvart S detta grund.

Lysvinklar 178° - 214° , omfattning 32°.

Lystid 10/7 - 1/6, dagerfyring 1/11-29/2.

1963 Lystid 10/7 - 1/6, dagerfyring 1/11-31/3.

Ny fyr

1966 byggdes i betong ett 12 m högt torn försett med dalén-ljus och trumlins av 3:e ordningen. Fyrkaraktär: K WRG 3 s.

Avbemanning och personal

1966 Den gamla fyren släcktes.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Germandö

Och sedan

Cirka 1995 drogs fyren in. Fyren släcktes.

2017 såldes fyrplatsen. Överlåtelse: 2017-08-24. Beteckning: Luleå Kallax 18:1. Säljare: LULEÅ KOMMUN. Köpare: LAPONIA REDERI AB. Priset hamnade på 1,6 miljoner. Rederiet har turbåtar och kommer sannolikt ha fyrplatsen som ett stopp för turistaktiviteter.

Laponia Rederi AB, Storgatan 9, 972 38 Luleå. info@laponia.se


Nuvarande optik: (nedmonterad)

Nuvarande karaktär: (släckt)

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, ex. bitr. 5/8-10/5.
Klass Fyrplats klass: III. Kallortsklass: III. Dyrortsgrupp: H.
Fyrinrättningen Fotogenglödljus, lins 4:e ordningen. Fyren placerad å bostadshusets gavel. Fyrplatsen anlagd 1882.
Läge och natur På en stor, c:a 8 km lång och c:a 5 km bred, skogbevuxen ö i Luleå skärgård. Planteringsland.
Bostäder Fm 1 rum och kök. Inga bekvämligheter.
Hamn Ingen hamn, två bryggor, båtslip och båthus.
Kommunikationer Personalens motorbåt. Vanligen 2 resor i månaden till Luleå.
Postanstalt Kallax. Väg dit: c:a 7 dist.-min. i skärgård.
Handelsbod Luleå. Väg dit: c:a 9 dist.-min. i skärgård.
Skola Luleå.
Övrigt 100 kr per år för hållande av motorbåt och 50 kr årligen för hämtning av dricksvatten från Luleå eller Kallax by.

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Klicka här för att se karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Emil Karlssons ursprungliga anteckningar

Anteckningar rörande svenska statens fasta fyrar av 1:e fyringenjör Emil Karlsson 1917 senare kompletterade för Sjöfartsrådet, överfyringenjör Sven Öberg

Fyr 88 Germundsö / Germandö

Luleå stad anhöll år 1881 om tillstånd att få uppföra en fyr på Germundsön, under villkor att fyren sedan öfvertogs och underhölls af Lotsverket; denna anhållan tillstyrktes af Lotsstyrelsen och bifölls af Kungl. Maj:t den 27 Januari 1882.

Fyrbyggnaden, som uppfördes år 1882, består af ett bostadshus med fyrfönster på båda gaflarna. Fyrapparaten (4:e ordningens lins, visande fast, hvitt och rödt sken, hvit tvåklipp och röd enklipp (består af ett linsfack om 25⁰, innehållande krona, trumma och krans, en katadioptrisk spegel, enklippapparat med 8 st. persienner i enklippen och 15 st. i tvåklippen och lampa med konstant nivå för fotogen och 2 vekar.

Hela fyranläggningen kostade Luleå stad 7.260 kronor och var ljusstyrkan för det hvita skenet 900 Häfnerljus.

År 1883 uppsattes i det andra gafvelfönstret för ledning inåt en fotogenlampa med platt veke och vidfästad spegel.

År 1905 uppsattes i hufvudfyren 50 m/m luxlampa och blef då fyrens ljusstyrka för det hvita skenet 4000 Häfnerljus.


Kompletteringar till anteckningarna ovan, avskrivna från lösa stencilpapper från 1940/50-talet

År 1939 utbyttes det vita och röda fasta skenet söderut mot vitt och rött intermittent sken med en kort förmörkelse var 12:e sek.

Intermittensapparaten med tillhörande urverk hade tidigare tillhört fyren Fjärdgrund.

Lule-leden

Klicka här för att se fyrarna i Lule-leden


Jfr Bottenviken, kassunfyr, ledfyr, ensfyr, svenskt fyrväsende, Lux-ljus, dalén-ljus, intermittenshylsa