Gasglödljus

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gasglödljuset uppfanns 1885 av österrikaren Auer von Welsbach. Han uppfann ett glödnät - eller som det också kallas glödstrumpa. Osynlig värmestrålning omvandlas - Sim-sala-bim! - till synligt ljus!glödnätet värms i en brännare sänder det ut ett vitt ljus med hög intensitet. Funktionen beskrivs nedan. Se även Auerlampa.


F W.jpg

Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg

Lok med acetylenljus. Norrbottens Museijärnväg. Foto Leif Elsby.
Lokstrålkastare med injektorbrännare. Norrbottens Museijärnväg. Foto Leif Elsby.
Tågvagn med ställ för acetylenflaskor. Norrbottens Museijärnväg. Foto Leif Elsby.
Det sköra glödnätet för Dalén-ljuset kom färdigmonterat, här i original-kartong. Foto Leif Elsby.


Glödnät

Glödnätet har formen av en "tummetuta" och är impregnerad med en speciell saltlösning.

Tillverkning av glödnät

  • Glödnätet tillverkas genom att dränka in en textil vävnad av bomull förstärkt med asbestfiber i en koncentrerad nitratlösning innehållande 1 viktdel cerium (Ce) på 99 viktdelar torium (Th) och sedan torka nätet.
  • Vid första användningen brinner textilien bort. Nitratet omvandlas till motsvarande dioxider och bibehåller vävnadens ursprungliga form.
  • Den så omvandlade glödstrumpan är skör och går lätt sönder.

Den geniala energiomvandlaren

  • Strålningsförmågan hos upphettad ren toriumdioxid (ThO2) är ganska liten i det synliga spektrumet, och har liten värmeutstrålning, vilket vid god värmetillförsel leder till hög temperatur.
  • Upphettad ren ceriumoxid (CeO2) har däremot mycket stor utstrålning i det synliga spektret, men också stor värmeutstrålning, och når därför inte lika lätt en hög temperatur.
  • Det visar sig emellertid att med en liten mängd CeO2 i ThO2 så kan man kombinera hög strålningsförmåga i det synliga spektret med bibehållen liten värmeutstrålning.
  • En stor andel av värmeenergin i lågan omvandlas därför till synligt ljus.
  • Glödstrumpan är med andra ord en energiomvandlare från osynlig värmestrålning till synligt ljus.

Användning

Glödstrumpan är en central del i belysningar såsom


"Injektorgasbrännaren med fast glödkropp" användes förr som ljuskälla i strålkastare för ånglok.

  • "Glödnätet" hade då formen av en enkrona som värmdes upp av en acetylenlåga. Den satt i den paraboliska strålkastarens fokus.


Jfr Auerlampa, Lux-ljus, Dalén-ljus, glödnätsbytare, Primusglödljus, gasljus, acetylenbelysning, tändsticka