Gasackumulator

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

gasackumulator, även kallad gasflaska eller gastub, för förvaring av acetylen, har ett hölje av stål och är fylld med AGA-massa indränkt med lösningsmedel för att ge en säker hantering av acetylen, tidigare kallad dissous-gas


Fl(2) 6s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg Vantskruv.jpg Maskaron.jpg

AGALogga.jpg
De vanligaste storlekarna på gastuber för fyrarna var på 61 kg respektive 118 kg! Figur Leif Elsby
Fyren Väcker i Bohuslän. Tuberna hissas "ombord". Foto Vilgot Andersson
Acetylenflaskor för reservbelysning i en Vänerfyr. Foto Esbjörn Hillberg
Byte av gastuber på lys- och ljudbojen Sänkberget. Foto Vilgot Andersson


Vad

Gasen acetylen förvaras i behållare med ytterhölje av stål.

 • Acetylen föreligger i ackumulatorn som löst i en vätska (fr. acetylen dissous).
 • Som vätska används än i dag aceton.
 • Behållaren är fylld med med sk AGA-massa, som förhindrar innehållet att skvimpa runt.
 • En sådan anordning kallas gasackumulator.

1906 uppfann ingenjör Dalén den sk AGA-massan, som gör att gasackumulatorn kan stå emot slag och stötar utan att innehållet exploderar.

 • Stålbehållaren är helt fylld med den porösa massan, som är resistent mot acetylen och aceton.
 • AGA-massan påminner till utseendet om mineralull.
 • Massan innehåller bland annat asbest. Porerna utgör 75-80% av massans volym.
 • Om en lokal sönderdelning av acetylen skulle starta så hindras den att sprida sig genom att massan absorberar alstrat värme. Sönderfallet avstannar härigenom.

Fyllning

 • Gasen framställs i ett gasverk där också bildade föroreningar avlägsnas.
 • Vid laddningen av gastuben påförs först aceton till 37-38% av behållarens fria volym.
 • Vid den fortsatta laddningen med acetylen löser sig denna i acetonvätskan.
 • Gasen tillförs i sådan mängd att vätskan tillåts utvidga sig till 65% av den fria volymen.
 • Återstående volym utgör säkerhetsreserv för vätskans värmeutvidgning.
 • Laddningstrycket uppgår till 12-15 bar.
 • Vid 12 bar tryck löser 1 liter aceton cirka 300 l acetylen.

Användning

Vid användning ansluts på ackumulatorn en reduceringsventil, ofta omgiven av en skyddskåpa.

 • Ventilen reducerar trycket till ett lågt och ofarligt värde.
 • Gasen förbränns i speciella munstycken, antingen i blandning med luft eller med syrgas.

Tabell

Typbeteckning Rymd liter Vikt kg Höjd mm Yttre diam mm
AK-0,75 112,5 1,7 170 90
AK-1 150 2,2 225 90
AK-2 300 4,8 491 92
AK-5 750 10,2 491 144
AK-15 2250 37,5 1140 164
AK-25 3750 61 1240 205
AK-50 7500 118 1790 232
AK-100 15000 285 1100 474
AK-150 22500 380 1445 474
AK-300 45000 700 1895 578
AK-600 90000 1200 2180 732

Rymden avser volymen gas vid normalt atmosfärstryck och 10 °C.

För fyrändamål var AK-25 och AK-50 de vanligaste. De vägde alltså 61 respektive 118 kg !

Länkar


Jfr acetylen, acetylenbelysning, gasljus, acetylengasfyr, Dalén, klippventil, solventil, Dalén-ljus, Dalén-blandare, ackumulator, Erholmen, teknik.