Göteborgsgrund

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Göteborgsgrund, f.d. fyren Hunnebådan, svensk obemannad ensfyr och ledfyr, Kattegatt.

Södra infartsleden till Göteborg. SO om Knippelholmen, S om farleden. Nedre ensfyräää till fyren Stora Billingen. Fyrarna är i ens i 083,5 grad.
(släckt).jpg


Göteborg karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol lysboj.jpg Symbol fyr.jpg

Göteborgsgrund, f.d. Hunnebådan, nedre ensfyr. Foto Esbjörn Hillberg.
Fyren Stora Billingen, övre ensfyr. Foto Lena Emanuelsson, Länsstyrelsen Västra Götalands län, 1997-1998.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Fyrplatsen

WGS-84 Lat. N 57 40,8. Long. E 11 49,4. Sv. Nr. 768300. Int. Nr. C0581

1745 förliste Svenska Ostindiska Kompaniets fartyg "Götheborg II" på Rivöfjorden på sin tredje resa. Med lots ombord förliste hon på Hunnebådan utanför Älvsborgs fästning i inloppet till staden Göteborg.

1907 markerades grundet Hunnebådan med en lysboj med AGA-ljus.

1939 anlades fyrplatsen som då hette Hunnebådan. AGA-ljus, lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär Bx(2) WRG 8s 9M. Lyshöjd 6,3 m. Vitt 7,5 m högt fyrtorn med svart konisk sockel i vattnet.

1954 ändrades karaktären till Bx(2) WRG 6s 9M.

1964 fick fyren elektriskt ljus med AGA-ljus som reserv. Fasadbelysning. Kraftförsörjning med kabel.

  • 1964 bildar fyren en enslinje med den detta år nya fyren Stora Billingen. Fyrarna är i ens i 083,5 grad.

1980 hette fyren fortfarande Hunnebådan.

1990 (?) byggdes fyren om. Fick elektriskt ljus med energi från solpanel och batteri.

1992 den 1 januari drogs fyren Stora Billingen och därmed enslinjen in.

1998 i detta års Svensk Fyrlista har fyren bytt namn till Göteborgsgrund från att tidigare ha hetat Hunnebådan.

Nuvarande utseende: Vitt 7,5 m högt fyrtorn med svart konisk sockel i vattnet. Fasadbelysning.

Fyrkaraktär år 2000: Fl(2) WRG 6s 10,0M. Lyshöjd: 6,3 m.

Nuvarande karaktär: (släckt)

Göteborgs skärgård

Klicka här för att se fyrarna i Göteborgs skärgård.


Jfr Kattegatt, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, Göteborg