Göteborgsgrund

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Göteborgsgrund, f.d. fyren Hunnebådan, svensk obemannad ensfyr och ledfyr, Kattegatt.

Södra infartsleden till Göteborg. SO om Knippelholmen, S om farleden. Nedre ensfyr till fyren Stora Billingen. Fyrarna är ens i 083,5 grad. Idag finns dessa fyrar inte mer. 
Här grundstötte år 1745 och sjönk ostindiefararen "Göteborg" med last och allt på sin tredje resa. 
(släckt).jpg


Göteborg karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol lysboj.jpg Symbol fyr.jpg

Göteborgsgrund, f.d. Hunnebådan, nedre ensfyr. Foto Esbjörn Hillberg.
Fyren Stora Billingen, övre ensfyr. Foto Lena Emanuelsson, Länsstyrelsen Västra Götalands län, 1997-1998.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Fyrplatsen

WGS-84 Lat. N 57 40,8. Long. E 11 49,4. Sv. Nr. 768300. Int. Nr. C0581

1745 förliste Svenska Ostindiska Kompaniets fartyg "Götheborg II" på Rivöfjorden på sin tredje resa. Med lots ombord förliste hon på Hunnebådan utanför Älvsborgs fästning i inloppet till staden Göteborg.

  • Lotsen åtalades men släpptes av okänd anledning fri trots att hans handlande var förenat med dödsstraff. Detta var synnerligen ovanligt och fuffens från högt stående kretsar kan misstänkas. Även försäkringsbedrägeri kan misstänkas. Haveri och skuldfråga blev aldrig offentligt klarlagda.
  • Lasten bestod av 6056 tackor tutanego (barlast av metall påminnande om nysilver bestående mest av zink), porslin packat i 289 kistor, 12 tunnor och 2388 buntar. Därutöver 3,8 ton pärlemor, 1,8 ton peppar, 11,4 ton gallingal (ingefära), 2,3 ton rotting, 2677 kistor te samt 19 kistor sidentyg. Sammanlagt cirka 700 ton. Härtill kom 80 ton vatten och 110 ton mat.
  • I omgångar har lasten till stor del bärgats.

1907 markerades grundet Hunnebådan med en lysboj med AGA-ljus.

1918 vid nordvästra sidan av grundet Hunnebådan, svart lysboj. AGA-ljus med fyrkaraktär: Bx(2) W 8s. Hålles tänd 6 Juli - 6 Juni.

1939 anlades fyrplatsen som då hette Hunnebådan. AGA-ljus, lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär Bx(2) WRG 8s 9M. Lyshöjd 6,3 m. Vitt 7,5 m högt fyrtorn med svart konisk sockel i vattnet.

1954 ändrades karaktären till Bx(2) WRG 6s 9M.

1964 fick fyren elektriskt ljus med AGA-ljus som reserv. Fasadbelysning. Kraftförsörjning med kabel.

  • 1964 bildar fyren en enslinje med den detta år nya fyren Stora Billingen. Fyrarna är i ens i 083,5 grad.

1980 hette fyren fortfarande Hunnebådan.

1990 (?) byggdes fyren om. Fick elektriskt ljus med energi från solpanel och batteri.

1992 den 1 januari drogs fyren Stora Billingen och därmed enslinjen in.

1998 i detta års Svensk Fyrlista har fyren bytt namn till Göteborgsgrund från att tidigare ha hetat Hunnebådan.

Utseende år 2000: Vitt 7,5 m högt fyrtorn med svart konisk sockel i vattnet. Fasadbelysning.

Fyrkaraktär år 2000: Fl(2) WRG 6s 10,0M. Lyshöjd: 6,3 m.

Fördjupad farled

2001 beslöts projekt Säkrare Farleder för Göteborgs hamn, bland annat öka och bredda djupgåendet, ta bort Hunnebådan (Göteborgsgrund) och att förse farlederna med nya markeringar i form av bottenfasta kantmarkeringar.

I januari 2003 startade arbetet. Och nu finns grundet Hunnebådan och fyren inte mer. De är borta. Borta. Men ...

... fyrkuren räddades, flyttades till "Terra Nova"-varvet på Eriksberg där ostindiefararen Göteborg III byggdes.

Nuvarande karaktär: (släckt)

Göteborgs skärgård

Klicka här för att se fyrarna i Göteborgs skärgård.


Jfr Kattegatt, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, Göteborg