Göta kanal

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Göta kanal, trafikled som sammanbinder Vänern (Sjötorp första sluss) med Östersjön (Mem vid Slätbaken).

Längd 190,5 km, varav bearbetade delar 87,4 km. Bredd i allmänhet 14 m på botten, 26 m vid vattenytan. Djup 3 m. Antal slussar 58. Tillsammans med Trollhätte kanal bildar Göta kanal en 387 km vattenväg tvärs Sverige. "Sveriges Blå Band". Nivåskillnaderna är stora. Kanalens högst punkt sjön Viken ligger 92 m över havet.
Vättern karta ritad.jpg

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol lysboj.jpg

MåseskärFörlängd.jpg

Kartan visar ett urval fyrar och vattenområden


Laddar karta ...


Fyren i Sjötorp. Arkiv allakartor.se
Den kungliga jakten Esplendian inviger Göta kanal 1832. Hon blev senare Fyrskepp Nr 9 Diana
Hotellet vid Borensbergs sluss. Foto L Elsby
Slussarna i Borenshult. Foto L Elsby
Vid Ljungsbro går landsvägen under kanalen. Foto L Elsby
Vid Bergs slussar bär det nedför. Foto L Elsby
I Linköping ansluter Kinda kanal. Foto L Elsby

Västgötadelen

Västgötadelen börjar vid Sjötorp i Vänern (44 m ö h) och passerar sjön Viken (92 m ö h) för att vid Karlsborg nå ut i Vättern (88 m ö h).

 • Denna sträcka är 66,5 km lång och har
 • 21 slussar. De ligger vid: Sjökvarn, Norrkvarn, Hajstorp, Tåtorp samt Forsvik.

Vättern

Avståndet över Vättern till östgötadelen är 31 km (17 M).

Östgötadelen

Östgötadelen går från Motala vid Vättern (88 m ö h) och passerar sjöarna Boren (75 m ö h), Roxen (35 m ö h) och Asplången (25 m ö h) för att vid Mem nå ut i Slätbaken och Östersjön.

 • Denna sträcka är 93 km lång och har
 • 37 slussar. De ligger vid: Motala, Borenshult, Borensberg, Heda, Brunn by, Berg, Karl Johan, Norsholm, Hulta, Karlsborg, Söderköping samt Mem.

Tillkomsten

Frågan om Göta kanal är av gammalt datum och blev åter aktuell då Trollhätte kanal öppnades 1800.

Ett argument för att bygga kanalen var att undgå tull till Danmark för att passera Öresund, den så kallade öresundstullen.

1809 års riksdag beviljade 1,2 miljoner kronor till arbetets påbörjande. Det gällde att bygga upp Sverige efter det förödande nederlaget i kriget mot Ryssland 1808-1809 då Finland gått förlorat.

 • Slutnotan för kanalbygget kom att visa på 8,9 miljoner kronor (i dåtidens penningvärde).

1810 den 11 april utfärdade kung Carl XIII privilegiet för Göta kanalbolag.

 • "Bolagsreglorna" fastställde att slussarnas storlek fick längd 120 fot (35,6 m), bredd 24 fot (7,5 m) och djupet på trösklarna 10 fot (3,0 m).
 • Slussarna medgav fartyg av 32 m längd, 7 m bredd och 2,8 m djupgående, vilket motsvarade en lastförmåga på cirka 260 ton.
 • Slussarna fick större mått än den år 1800 öppnade Trollhätte kanal, 1800 års led.

von Platen fick hjälp av bland annat den engelske experten och kanalbyggaren Thomas Telford. Denne projekterade, mätte och bestämde kanalens sträckning och slussarnas läge, ett arbete som tog 20 dagar.

Bygget

1810-1832 byggdes kanalen, fram till 1827 under ledning av Baltzar von Platen.

 • På grund av stora svårigheter drog arbetena ut på tiden och fördyrades av prishöjningar på material och arbetskraft.
 • 58 000 man deltog i byggnadsarbetena och gjorde 7 000 000 dagsverken à 12 timmar.
 • Av dessa var 50 000 indelta rotesoldater från 15 regementen.
 • 200 man tillfångatagna ryska soldater deltog också.
 • Resten var civila yrkesarbetare.
 • Borrning, grävning och transporter utfördes för hand med enkla redskap. Under byggtiden anskaffade von Platen modernare redskap och maskiner. Bröderna Nils och John Ericsson deltog i arbetena.

Invigning

1822 var västgötadelen klar, från Sjötorp i Vänern till Karlsborg i Vättern.

1832 invigdes Göta kanal av kung Karl XIV ombord på den Kungl. Jakten Esplendian, som 1868 inköptes av Kungl. Lotsverket och utrustades och döptes om till fyrskepp Nr 9 Diana, Sveriges äldsta fyrskepp.

 • Kanalen betraktades som högmodern.

Och sedan

På 1850-talet utarbetades seriösa planer med ryska företrädare för att öppna handelsfart för att skeppa varor från Ryssland via Göta kanal för att kringgå öresundstullen.

 • Kanalen fick aldrig den betydelse man trott. Öresundstullen avskaffades 1857. Järnvägen kom och blev en allvarlig konkurrent.
 • Kanalen sköts idag av Göta kanalbolag, Motala.
 • Kanalen är utprickad. Inloppen till kanalen är fyrbelysta.
 • Vid sjön Roxen ansluter Kinda kanal.

Kanalbåtar

Passagerarångare som gick på Göta kanal 1834-1900 (år för sjösättning inom parantes)

 • Hjulångare: Amiral von Platen (1834), Thunberg (1835), Eric Nordewall (1837), Telford (1838), Östergötland (1838), Polhem (1839), Commendörkapten (1839).
 • ”Skrufångare”(med propeller): Jönköping (1846), Linköping (1846), Göteborg (1848), Stockholm (1850), Carlstad (1850), Esaias Tegnér (1851), Motala Ström (1855), Per Brahe (1857), Wadstena (1858), Astrea (1868), Baltzar von Platen (1871), Juno (1874), Venus (1874), Primus (1876), Pallas (1885), Viktor Rydberg (1885), Ceres (1885), Wilhelm Tham (1912), Diana (1931).


Jfr kanal, Vänern, Vättern, Trollhätte kanal, Mellersta Östersjön, Thunberg, von Platen, Nils Ericson, Diana, Kinda kanal, öresundstullen.