Gävlebukten

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gävlebukten, (här) leden mellan Eggegrund och Öregrundsgrepen, Bottenhavet.

Örskär karta ritad.jpg

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg

MåseskärFörlängd.jpg

Kartan visar fyrar i området


Laddar karta ...

Fyrar och bojar vid Gästrikekusten

Utdrag ur skrift av Helmer Viklund 1973

Storjungfrun, kustfyr, uppförd 1838. Bifyr anordnad i fyrtornets nedre del år 1890, som belyser Storgrundet. Huvudfyren fotogendriven till år 1943, då dalén-ljus infördes. I samband härmed minskades bemanningen från 3 till 1 man (vintertid 2). Fyren avbemannades år 1966. Fyren är belägen på den skogklädda öns Nö:a del. En god hamn för mindre fartyg finnes. Ön tillhör Söderhamns kommun.

Sunnan uppförd år 1950, Kushällan, uppförd 1957, ledfyrar. Invid fyren Sunnan finns ett gammalt igenkänningsmärke - kummel. Ljuskälla i fyrarna AGA-ljus. Utmärker genomfartsleden N om Kusön.

Gåshällan, agafyr uppförd år 1927 på ett skär med samma namn. Angöringsfyr för trafiken på Norrsundets lastageplats.

Iggö, agafyr, uppförd år 1935 och belägen på Iggöns östra strand. Fiskefyr men även handelssjöfarten har sin ledning av denna.

Trödjehällan, agafyr uppförd år 1883 på ett skär NO Edskön. Ledfyr för den s k Staffansleden innanför Vitgrund och Norrklabb.

Skräddarhällan, agafyr uppförd år 1902 NO om Utvalnäsudde. Bildar tillsammans med fyren Limö enslinje förbi Wiksellsgrunden NNO om Iggön.

Limö, uppförd år 1902, tillhörande Gävle kommun, på ön med samma namn. Agafyr av 4:e ordningen. Bildar dels enslinje med föregående fyr nordvart, dels inseglingsfyr mot Gävle och Skutskär förbi Eggegrund.

Bönan, uppförd år 1840, tillhörande Gävle kommun till år 1972, då den övertogs av sjöfartsverket. Byggnadsminnesmärke. Fyren från början fotogendriven. Fyrpersonal därvid anställd av Gävle stad - fyrmästare som bodde i fyren i den lägenhet, som nu skall bli museum, och fyrvaktare, som bodde i en nu riven stuga där lotsplatsens verkstadshus är beläget. Denna fyr ersattes på 1920-talet av en nyuppförd agafyr intill den gamla. I början på 1950- talet elektrifierades fyren. 1912 flyttade lotsarna från Limön till Bönan.

Eggegrund, kustfyr, uppförd år 1838 på västra sidan av ön. På 1890-talet flyttades fyrplatsen till öns östra sida och fyren var då anordnad å taket på bostadshuset. År 1933 uppfördes den nuvarande fyren, som elektrifierades. Strömmen genererades på platsen. År 1970 lades elkabel ut till ön. I samband härmed inrättades fyr- och mistfunktionerna för halvautomatisk drift. Bemanningen minskades därvid från 3 till 2 man i aktiv tjänst.

Billskaten, agafyr i södra delen av Gävlebukten, tillhörande sjöfartsverket och uppförd år 1938. Huvudsakligen fiskefyr men handelssjöfarten har viss användning av denna.

Gårdskär, fiskefyr tidigare driven av fiskaresammanslutningen på platsen, numera av kommunen, uppförd år 1932 öster om Förrådsberget. Agafyr.

Fagervikens nedre och övre agafyrar uppförda år 1935 invid Stångmärken tillhörande Karlholms Bruk. Fyrarna bildar inseglingslinje till Fagervikens och Karlholms lastageplatser.

Sikhjälma fiskefyr med agaljus uppförd år 1967. Äges och handhaves av fiskareföreningen på platsen.

Björn, kustfyr, uppförd år 1859 och då sammanbyggd med bostadshuset. Fyren var då växelfyr, d v s visade omväxlande röd och vit blänk, som numera icke förekommer. Fotogendriven fyr. År 1956/57 uppfördes ett nytt fyrtorn intill den gamla fyren. Fyrplatsen elektrifierades. År 1968 helautomatiserades fyren och avbemannades. Övervakning av fyren sker från Örskärs fyrplats med radiolänk.

Västra Banken , fyrskepp, utlades på stationen första gången år 1881. Ersattes år 1970 med bottenfast fyr. Elströmsförsörjes genom kabel via Eggegrund.

Elots grund, lysboj, utlagd i södra delen av Staffansleden första gången år 1899. Från början fotogendrift, numera agaljus.

Lövgrunds rabbar, lys- och ljudboj NO om grundområdet med samma namn i Gävlebukten, utlagd år 1939, huvudsakligen för fisket, enär bojen inköptes av fiskeristyrelsen, vilken första åren bekostade driften. Numera handhaves och drives den av Sjöfartsverket.

Gävlebukten

Klick i bilden länkar vidare


Jfr Bottenhavet, Lotsverket, Sundsvalls lotsfördelning, Sjöfartsverket