Gäveskär

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gäveskär, även stavad Geveskär, svensk ledfyr och f.d. bemannad fyrplats i yttre delen av södra inloppet till Göteborg, strax norr om Brännö. Kattegatt. Bemannad 1866-1950.

Södra infartsleden till Göteborg. På geveskär. N och V om farleden. 

BuskBöttGefvElfs1872Strip.jpg

Förtoning enligt Beskrifning 1872 över fyrarna Buskär, Böttö, Gefveskär och Elfsborg.


Göteborg karta ritad.jpg
Oc 10s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg

Gäveskär fyr. Foto Esbjörn Hillberg.
Gäveskär. Foto Esbjörn Hillberg.
Gäveskär fyr. Foto Esbjörn Hillberg.
Gäveskär fyr. Figur Leif Elsby.
Gäveskär fyr. Foto Lotsverket.
Gäveskär fyr. Foto CL.
Gäveskär fyr.Foto DT.
Gäveskär fyr.Foto TK.
Gäveskär fyr.Foto UV.
Gäveskär fyr.Foto UV.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
766400 C0573 N 57 40, O 11 46 Q R 10,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1866 1964 1949 1950 9,8 10


Fyren tändes

Skäret är litet, saknar brunn och dricksvatten och ligger alldeles intill farleden.

1866 anlades fyrplatsen av Göteborgs stad. Ett kombinerat fyr- och boningshus i trä med fyrlyktan placerad i en utbyggnad på sydöstra husknuten.

Original optik: Sideralskensspegelapparat med oljelampa för rovolja. Fyrkaraktär: rött fast sken.

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Ledfyr i inloppet till Göteborg. Belägen på klippan Gäveskär på dess sydvästligaste udde, Gäveskärs-huvud kallad, är anbringad i sydöstra hörnet av fyrbetjäningens hus. Den lyser med rött sken från V 1/2 S över S och O till NO t O. Lysvidden begränsas av skärmar, så att skenet skyms, då fartyg västvart om fyren är nära intill; men söder om grundet Halkebådan och för fartyg öster om fyren på Rivö-fjord skyms skenet, då de kommer nord om en linje från fyren riktad mot södra delen av det grundflak, som omger skäret Dynan. Tändes år 1866. Underhålls av Göteborgs stad.”

1915 uppfördes en åttakantig fyrkur utanför husets gavel. Fyren i huset släcktes.

  • Fyren belyser med intermittent sken följande sektorer:
Fyrsken Gräns Gräns
Grönt 202 224
Vitt 224 235
Rött 235 244
Grönt 244 267
Vitt 267 67
Rött 67 78

Avbemanning och personal

1949 helautomatiserades fyren i fyrkuren.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Geveskär

Och sedan

1964 uppfördes i betong ett runt 9,8 m högt torn med åttakantig fyrkur. Lins av 6:e ordningen (300 mm Ø). Elektriskt ljus med AGA-ljus som reserv.

  • Optisk karaktär: Int WRG 10 s 10,5 M. Lyshöjd: 10,0 m. Ljusstyrka: W 1 800 cd, R 440 cd, G 240 cd.
  • Akustisk karaktär: elektriskt signalhorn 1 ljud var 30 s (6 + 24).

1993 stängdes mistsignaleringen.

Nuvarande optik: Fyrlykta 155 mm (LED 155). Lysdioder, elklipp. Sjökabel, batterier, fasadbelyst

Nuvarande karaktär: Oc WRG 10s 10,5M. Lyshöjd: 10,0 m. Tornet fasadbelyst.

Länk

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Uthyrda. Inga övernattningsplatser.
Ägare SjöV(0771-630000) äger nya fyren. Lars Göran Itskowitz äger byggnader. Brännö By Skifteslag äger ön.
Kontaktperson Lars Göran itskowitz 031-290625, 0709-687753
Vägbeskrivning Den lilla ön Gäveskär är belägen ca ½ nm norr om Brännö. På nordsidan av Gäveskär finns en liten privat hamn. Närmaste skärgårdstrafik går från Saltholmen till Brännö ca 15 ggr/dygn.
Övrigt Den första fyren var utrustad med en sideralskensspegelapparat med rovoljelampa som var placerad i en fyrlykta på sydöstra hörnet av det kombinerade fyr- och bostadshuset. På slutet av 1880 talet byttes rovoljelampan ut mot en fotogenlampa. År 1915 ersattes fyrlyktan av en åttakantig fristående vit fyrkur av trä med anslutning till bostadshuset. Denna fyr utrustades med en 6:e ordn. (300 mm) dioprisk trumlins, luxljus, urverk med lod (vikt 70 kg, lodlina 17 m) och rotator med två skärmar så att fyren fick intermittent sken. År 1949 elektrifierades fyren och fick samtidigt gasreservlampa varefter den avbemannades i början av september 1950.

Nuvarande fyr av betong byggdes 1964 varvid linsutrustningen med gasreserv flyttades över från den gamla fyren. Det gamla bostadshuset är numera klätt med rödmålade eternitplattor.

År 1929 drogs en elkabel från Böttö till Gäveskär och man installerade en Nautofon för mistsignalering vilken användes fram till år 1993.

Skydd enligt lag ej

Göteborgs skärgård

Klicka här för att se fyrarna i Göteborgs skärgård.


Jfr Kattegatt, Göteborgs skärgård, svenskt fyrväsende, ledfyr, Buskär, Böttö, Knippelholmen, Älvsborg, Göteborg