Gäven

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gäven, svenskt f.d. stångmärke med lotsutkik och obemannad ledfyr vid Lysekil, Skagerack

Inloppet till Lysekil, 400 m NV om norra farleden. V Smögenleden 

InloppLLSvenskLots1965.jpg

Inloppet Lysekil. Svensk Lots 1965. Gäven till vänster om mitten.


Hållö karta ritad.jpg
Fl(3) 9s.jpg

SweFlag.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg

Gäven. Foto GS.
Den förra fyrkuren på Gäven, åttakantig i järn, flyttad till hamnen i Skalhamn. Foto L Elsby 2021.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Laddar karta ...


Före fyren: stångmärke och lotsutkik

1835 uppfördes på Gäven ett 15 meter högt stångmärke.

Enligt Underrättelse 1842: GÄFVEN. Under Lysekils lotsplats. Känningsmärke, inklädt på midten, derifrån utkik hålles, och på toppen försedt med en fyrkantig tafla, half röd- och half hvitmålad; det öfriga af märket, hvilket är 50 fot högt och står på en 56 fot hög klippa, är rödfärgadt. Tjenar till rättelse för angörandet af skärgården och inseglingen till Lysekil. N. Lat. 58°16'15". Long. 29°32'50" ost. Pl. XI.


Replika av stångmärket/lotsutkiken på Gäven. Foto Leif Elsby 2019.

Enligt Underrättelser 1852: "Under Lysekils lotsplats. Stångmärke, inklädt på mitten, derifrån (lots)utkik hålles, och på toppen försedt med en fyrkantig tafla, half röd- och half hvitmålad; det öfriga af märket, hvilket är 50 fot högt och står på en 56 fot hög klippa, är rödfärgadt. Tjenar till rättelse för angörandet af skärgården och inseglingen till Lysekil. Lat. N. 58° 16'. Long. 11° 23' ost om Gr. Pl. XV."

Eller enligt Johnny Söderlund, 2007: "Det bestod av en hjärtspira med åtta stöttor och fyrkantig tavla som topptecken. Omkring stöttorna var ett hus anordnat, varifrån lotsarna höll utkik. Hela märket var rödfärgat och tavlan till hälften röd, till hälften vit."

Stångmärket ritades av Gustav von Heidenstam, som senare i livet blev känd för fyrar med fackverkskonstruktion, s.k. Heidenstammare. I en storm blåste stångmärket omkull på grund av sitt stora vindfång. Det ersattes av ett annat stångmärke som tjänade fram till då Lysekils nya kyrka stod klar 1901. Kyrkan blev det nya inseglingsmärket till Lysekil.


GäveskärBåk.jpg

En nutida, fullstor kopia av stångmärket och lotsutkiken som stod på Gäven, står nu på Vindöns Camping & Marina i Bohuslän. Märket står på nio tjärade stolpar. De åtta kantstolparna är av lärkträ och mittenstolpen av fura. Tre meter över marken är det ett 20 kvadratmeter stort utkikshus. Väggarna är målade med röd slamfärg och taket är tjärat. På taket sitter en stolpe med snedställd tavla, till hälften röd, till hälften vit. Replikan invigdes 2009. Foto Leif Elsby 2009 och 2019.

Fyren på Gäven

WGS-84 Lat. N 58 16,3. Long. E 11 21,0. Sv. Nr. 826900. Int. Nr. C0384

1917 anlades fyrplatsen. AGA-ljus med lins av 4:e ordningen. Fyrkaraktär: Bx WRG 3s 12M. Lyshöjd: 27 m. Vitt 9,5 m högt torn av betong och järn.

Fyrsken Gräns Gräns
Grönt oförstärkt 235 243
Vitt oförstärkt 243 262
Rött oförstärkt 262 313
Grönt oförstärkt 313 358
Vitt 25 31
Rött 31 43
Grönt 43 54
Vitt 54 62
Rött 62 88

1941 byggdes fyren om. Vitt 9,4 m högt fyrtorn med svart bälte, AGA-ljus med lins av 4:e ordningen. Fyrkaraktär Bx(3) WRG 9s 12M. Lyshöjd 27 m

1974 fick fyren elektriskt ljus med energi från solpanel och batteri.

2000 cirka ytbyttes den åttkantiga fyrkuren i järn mot en nytillverkad rund i fiberarmerad plast och aluminium.

  • Den gamla kuren fick nytt liv i inloppet till hamnen i Skalhamn, cirka 2 NM åt NO.

Nuvarande utseende: Vitt 9,4 m högt fyrtorn med svart bälte och rött tak.

Nuvarande karaktär: Fl(3) WRG 9s 7,8M. Lyshöjd: 27,0 m.

Personal

Fyren var obemannad men krävde ändå tillsyn. Med fyren automatiserad med AGA-ljus behövdes bara tillsyn då och då för att kolla att allt var OK. Efter år 1920 skötte personal från Erholmen byte av gastuberna.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Gäven

Länkar

Artikel "75-årspresent resulterade i en fyrbåk" på sidan 38-39 i Blänket Nr 2009:4

Inloppet till Lysekil

Klicka här för att se fyrarna i Inloppet till Lysekil.


Jfr Skagerack, Lysekil, Smögenleden, Lysekilsleden, Gullmarn, Brofjorden, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr