Fyrskib Nr XXI

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

DKFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg

Fyrskib Nr XXI, danskt fyrskepp

Bygget

1911 byggdes hon i ek på varvet Rasmus Møllers i Fåborg, Danmark

Längd 33,6 m. Bredd 6,4 m. För framdrivning saknade hon maskineri.

Fyrskeppet byggdes efter ritningar från det engelska fyrväsendet Trinity House. Systerfartyg till Fyrskib Nr X - Fyrskib Nr XXI

Modifieringar

I mitten av 1939-talet genomgick fartyget en omfattande modernisering

Tjänstgöringar

1911-1909 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Vyl

1916-1939 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Horns Rev

1939-1978 tjänstgjorde hon som Reserv

Under andra världskriget tjänstgjorde hon, tillsammans med fyra andra, i Stora Bält genom att markera minfri farled

Och sedan

Cirka 1980 såld

Tabell danska fyrskepp

Fyrskib Nr I _________ Fyrskib Nr II _________ Fyrskib Nr III _________ Fyrskib Nr IV

Fyrskib Nr V _________ Fyrskib Nr VI _________ Fyrskib Nr VII _________ Fyrskib Nr VIII

Fyrskib Nr IX ________ Fyrskib Nr X __________ Fyrskib Nr XI __________ Fyrskib Nr XII

Fyrskib Nr XIII ______ Fyrskib Nr XIV ________ Fyrskib Nr XV __________ Fyrskib Nr XVI

Fyrskib Nr XVII ______ Fyrskib Nr XVIII ______ Fyrskib Nr XIX _________ Fyrskib Nr XX

Fyrskib Nr XXI

Motorfyrskib Nr I ____ Motorfyrskib Nr II ____ Motorfyrskib Nr III ____ Motorfyrskib Nr IV

Tabell danska fyrskeppsstationer

Anholt Knob ______ Anholt Nord ______ Drogden __________________ ER (Esbjerg Route)

Gedser Rev _______ Gilleleje Flak N _ Grådyb ___________________ Hals Barre

Halskov Rev ______ Horns Rev ________ HR 1 (Hanstholm Route 1) _ Kadetrenden

Kattegatt S ______ Kattegatt SW _____ Kobbergrund ______________ Lappegrund

Läsö Nord ________ Läsö Rende _______ Läsö Trindel _____________ Mön SE

Skagens Rev ______ Schultz Grund ____ Vengeance Grund __________ Vyl

Ålborg Bugt ______ Östre Flak _______ 71 SW


Jfr fyrskepp, danskt fyrväsende