Fyrskib Nr I

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök
Danskt fyrskepp vid Läsö Trindel. Målning

DKFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg

Fyrskib Nr I, danskt fyrskepp

Bygget

1829 byggdes hon i ek på Jacob Holms Værft. Bodenhoffs Plads. Christianshavn i Danmark Längd 22 m. Bredd 5,6 m. Kostnad 36 000 DKr. För framdrivning saknade hon maskineri.

Modifieringar

1868 försågs hon med elektriskt fyrljus, framställt med ångmaskin och bågljus

Tjänstgöringar

1829-1838 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Läsö Trindel

1838-1852 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Drogden

1852-1856 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Läsö Rende

1856-1863 låg hon inaktiv som Reserv

1863-1865 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Drogden

1868-1876 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Drogden

1876-1881 låg hon inaktiv som Reserv

Och sedan

1888-1890 tjänstgjorde hon som logementsfartyg tillsammans med Fyrskib Nr III vid bygget av fyren Lysen Grund

1881 skrotades hon

Tabell danska fyrskepp

Fyrskib Nr I _________ Fyrskib Nr II _________ Fyrskib Nr III _________ Fyrskib Nr IV

Fyrskib Nr V _________ Fyrskib Nr VI _________ Fyrskib Nr VII _________ Fyrskib Nr VIII

Fyrskib Nr IX ________ Fyrskib Nr X __________ Fyrskib Nr XI __________ Fyrskib Nr XII

Fyrskib Nr XIII ______ Fyrskib Nr XIV ________ Fyrskib Nr XV __________ Fyrskib Nr XVI

Fyrskib Nr XVII ______ Fyrskib Nr XVIII ______ Fyrskib Nr XIX _________ Fyrskib Nr XX

Fyrskib Nr XXI

Motorfyrskib Nr I ____ Motorfyrskib Nr II ____ Motorfyrskib Nr III ____ Motorfyrskib Nr IV

Tabell danska fyrskeppsstationer

Anholt Knob ______ Anholt Nord ______ Drogden __________________ ER (Esbjerg Route)

Gedser Rev _______ Gilleleje Flak N _ Grådyb ___________________ Hals Barre

Halskov Rev ______ Horns Rev ________ HR 1 (Hanstholm Route 1) _ Kadetrenden

Kattegatt S ______ Kattegatt SW _____ Kobbergrund ______________ Lappegrund

Läsö Nord ________ Läsö Rende _______ Läsö Trindel _____________ Mön SE

Skagens Rev ______ Schultz Grund ____ Vengeance Grund __________ Vyl

Ålborg Bugt ______ Östre Flak _______ 71 SW


Jfr fyrskepp, danskt fyrväsende