Fyrskepp Nr 4F Qvarken (Snipan)

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Figur Leif Elsby

FiFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg

Fyrapparat enligt Stevensons modell. Figur Leif Elsby
Och så här såg den ut på finska fyrskepp Nr 4F Qvarken (Snipan)

Fyrskepp Nr 4F Qvarken (Snipan), var ett finskt fyrskepp.

Fartyget döptes till Snipan. Efter några år ändrades namnet till Qvarken för att senare ändras till Qvarken (Snipan).

Bygget

1866 byggdes hon i fur på kravell med isförstärkning av zinkplåt i vattenlinjen.

  • Längd: 26,4 m, bredd: 6,3 m. Djupgående 2,4 m. Deplacement: 150 ton.
  • Besättning 7 personer: en fyrskeppare, en styrman, fyra matroser och en kock.
  • För framdrivning saknade hon maskineri och fick då förlita sig till segel.
  • Hon var utrustad med två master, loggertsegel på förmasten, gaffelsegel på aktermasten. Förmasten var försedd med svartmålad toppkula, som var hissad när hon låg på sin position.

Hon byggdes efter ritningarna till det svenska fyrskepp Nr 1 Finngrunden och var således systerfartyg till fyrskepp Nr 1 Finngrunden och till fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten.

Fyrapparaten var under dagtid nedsänkt i däckshuset vid förmasten för att få sin omvårdnad i skydd mot väder och sjö.

  • Lanterninen med fyrapparaten var åttakantig, av Stevensons typ, tillverkad i Frankrike och innehöll 8 lampor för rovolja i var sin försilvrade, kardanskt upphängda paraboliska spegel.
  • Lanterninen var uppbyggd runt masten och löpte i ett styrspår i denna, då den hissades eller halades.
  • ”Lamporna är så ordnade omkring fartygets främre mast, att ett någorlunda likformigt sken visas i alla riktningar av horisonten.”
  • Ombord fanns en skeppsklocka, med vilken klämtas under disig luft och tjocka.

Modifieringar

Tjänstgöringar

Fartyget låg på sin position från maj- juni till de första dagarna i november.

  • Under vintern låg hon i Vasa.

Fyrskepp Nr 4F Qvarken (Snipan) var i tjänst 1868-1888.

1868-1884 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Qvarken (Snipan) i Östra Kvarken.

1885-1888 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Relandersgrund (Rauma).

1868, i oktober, brast kättingen till ankaret i en storm. Man lyckades dock segla till Vasa, få ett nytt ankare och återgå till sin position. Följande höst upprepades förloppet.

Och sedan

1889 såldes hon på auktion och höggs upp.

Tabell finska fyrskepp

Fyrskepp Nr 1F Marjaniemi ________ Fyrskepp Nr 2F Marjaniemi ______ Fyrskepp Nr 3F Marjaniemi
Fyrskepp Nr 4F Qvarken (Snipan) __ Fyrskepp Nr 5F Taipaleenluoto __ Fyrskepp Nr 6F Storkallegrund
Fyrskepp Nr 7F Werkkomatala ______ Fyrskepp Nr 8F Nahkiainen ______ Fyrskepp Nr 9F Snipan
Fyrskepp Nr 10F Helsingkallan ____ Fyrskepp Nr 11F Relandersgrund _ Fyrskepp Nr 12F Kalbådagrund
Fyrskepp Nr 13F Plevna ___________ Fyrskepp Nr 14F Kemi ___________ Fyrskepp Nr 15F Storbrotten
Fyrskepp Nr 16F Kalbådagrund _____ Fyrskepp Nr 17F Helsinki _______ Fyrskepp Nr 18F Storbrotten


Jfr fyrskepp, finskt fyrväsende