Fyringenjörskontoret

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fyringenjörskontoret, byrå inom Lotsverket/Sjöfartsverket, vilken hade hand om fyrbyggnad, fyrskeppens fyr- och mistapparater, fasta sjömärken (undantag fasta prickar) samt Lotsverkets byggnader.

Det var en så kallad planeringsavdelning.

I början av 1800-talet ritades fyrarna vid Flottans mekaniska kår i Karlskrona.

1850 ändrades namnet från Lotsverkets avdelningen för Fyr- och Båkinrättningar till Fyringenjörskontoret.

De på Fyringenjörskontoret anställda titulerades överfyringenjör (avdelningschef), fyringenjör, verkmästare och materialförvaltare.


F W.jpg

SweFlag.jpg Historik.jpg Symbol Person.jpg Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Maskaron.jpg Symbol fsk.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol lysboj.jpg Symbol racon.jpg Livet.jpg

LFrLindberg kopiera.jpg
JohanAdolfHöijer.jpg
EmilKarlsson.jpg

Några som arbetat där

_______________ Överfyringenjör _____ Fyringenjör(er)
_____________________________________ J T Byström
_____________________________________ C Wallenstrand
1849-1887 _____ N G von Heidenstam __ Carl Sandell, Carl Fredrik Carlsson
1859 ________________________________ Albert Theodor Gellerstedt
1867 ________________________________ Gustaf Erik Höjer
1872 ________________________________ Ludvig Fredrik Lindberg
1877 ________________________________ John A Höijer
1887-1908 _____ Gustaf Erik Höjer
1887 ________________________________ Emil Karlsson
1896 ________________________________ Gerhard Högström, K A Lundberg
1898 ________________________________ Uno Strömvall
1908-1921 _____ Uno Strömvall
1909 ________________________________ Folke Lundeberg
1914 ________________________________ Hilmer Carlsson
1915 ________________________________ G E Th G:son Getrén
1921- _________ Folke Lundeberg
1921 ________________________________ Henry Lenander
1931-1950 _____ R V Frost
1941-1951 _____ Hilmer Carlsson
1956-1964 _____ Robert Gellerstad

Länkar


Jfr ovanstående namn på person, Lotsstyrelsen, Lotsverket, Flottans mekaniska kår, Förvaltningen för sjöärendena, amiralitetet, Sjöfartsverket, personal.