Fresnel

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fresnel, Augustine Jean (1788-1827), fransk ingenjör och fysiker, föregångsman och genial konstruktör av optiska linser såsom planlins och trumlins.

Augustine Jean Fresnel

Historik.jpg Maskaron.jpg Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Kompassros ritad.jpg


Förarbete

Han utbildade sig i fysik vid Ecole Polytechnique.

1816 började han göra optiska experiment. Han kom att bli en av grundläggarna för teorin om att ljuset var en vågrörelse.

 • Engelsmannen Isac Newton (1642-1727) hade i tidigare utförda optiska experiment upptäckt ljusets färgspridning (dispersion) och brytning i prismor och linser samt att ljuset skulle bestå av partiklar.
 • Idag vet vi att ljuspartiklarna (fotonerna) uppför sig som en elektromagnetisk vågrörelse.

1819 fick Fresnel för sina studier om ljusets brytning mottaga ett pris från den franska vetenskapsakademin.

Planlinsen

Planlins med onödigt glas bortskuret. Figur Leif Elsby
Trumlins med onödigt glas bortskuret. Figur Leif Elsby

Han fick anställning som sekreterare vid en fyrkommission under ledning av Francois Arago. Denna hade i uppdrag att utveckla fyrljuset.

 • Den franske naturforskaren Buffon (1707-1788) hade 1748, respektive den franske matematikern Antoine de Condorcet (1743-1794) 1773, föreslagit att stora samlande konvexa linser skulle kunna tillverkas i koncentriska separata delar.
 • Stora linser var vid denna tid inte tekniskt möjligt att tillverka med optisk kvalitet.
 • Fresnel tog fasta på dessa förslag och arbetade vidare.

1820 hade Fresnel lyckats med att tillverka en sådan lins.

 • Planlinsen var född.
 • Förenklat kan man säga att han tog bort material (glas) som inte behövdes.
 • Konstruktionen blev lättare och den kunde tillverkas i delar.
 • Den sattes på provTriumfbågen i Paris innan den provades i en fyr.

1823 togs den första planlinsen i bruk i den franska fyren Cordouan.

 • Denna lins var omgående, dvs roterade runt en vertikal axel. Den drevs runt av ett urverk.
 • Planlinsen sänder ut ljuset samlat som en stråle liknande en pekpinne.
 • Linsen i Cordouan var försedd med folierad spegel som "krona" respektive "krans".

Trumlinsen

Fresnel arbetade vidare med en annan konstruktion, trumlinsen, vilken sänder ut ljuset som en cirkulär skiva.

 • Den baseras på samma tänkesätt som den fresnelska planlinsen.
 • 1825 installerades den första trumlinsen i den franska fyren Chassion.

Och sedan

1827 avled han vid 39 års ålder. Tillverkningen av fyrlinser fullföljdes av hans broder Leonar Fresnel.

Länkar


Jfr Fresnellins, fyrlins, fyroptik, folierad spegel, Cordouan.