Flottsund

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Flottsund, svensk obemannad ledfyr i Mälaren.

Vid S sidan av Fyrisåns utlopp i sjön Ekoln. Fyren är en av ett idag fåtal som fortfarande har AGA-ljus med acetylen!.
HjälmarenKartaRitad.jpg
Fl(2) 6s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Flottsund. Foto Tommy Öberg 2018.
Flottsund fyr med AGA-ljus. Arkiv bebyggelseregistret.raa.se
Flottsund. Foto TO.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Fyrplatsen

WGS-84 Lat. N 59 47,2. Long. E 17 39,4. Sv. Nr. 366700. Int. Nr. -

1929 anlades fyrplatsen. AGA-ljus med lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär: Bx(2) W 6s 8M. Lyshöjd: 7 m. Fyrlykta på vit förrådskur.

Nuvarande utseende: Fyrlykta på vit förrådskur.

Nuvarande karaktär: Fl(2) W 6s 4,8M. Lyshöjd: 7,0 m.

Länk


Ur Blänket 1997:1:

"UPPSALAS ENDA FYR RESTAURERAD

För att markera inloppet till Fyrisån lät Uppsala stad år 1929 uppföra Flottsunds fyr. Fyren består av en ca 6 m hög vitmålad järnkonstruktion vilande på en sockel av huggen sten. I toppen finns en tidstypisk AGA - apparatur som fortfarande drivs med acetylengas. Lysvidden är 4,8 nautiska mil.

Sedan fyren uppfördes har sjöfarten till Uppsala hamn avsevärt minskat, varför fyren ifrågasatts. Fyren släcktes i början av 1990-talet och underhållet upphörde. Därefter började fyren rosta samtidigt som stenfundamentet fick skador i form av frostsprängningar.

Förra året var fyren i ett uselt skick och skulle plockas ned för gott. Dessa planer kom emellertid att ändras radikalt. Den kommunala projektgruppen "ÅrikeFyris" ansåg fyren vara värd att bevara för framtiden. Fyren utgör en viktig symbol för Uppsalas sjöfart och är dessutom kulturhistoriskt intressant.

Med anledning av den under senare år utökade turisttrafiken på Ekoln med typ äldre ångbåtar, finns ett ökat behov av att ha fyren kvar. Kommunen valde därf6r i stället att restaurera fyren. Järnkonstruktionen togs ner, blästrades och ströks med flera lager blymönja och vit oljefärg. Stenfundamentets skadade delar murades om varefter järnkonstruktionen och fyrapparatur åter kom på plats. Under hösten 1996 kunde så Uppsalas enda fyr på nytt tändas. Fyren ägs och underhålls av Uppsala kommun, Tekniska kontoret.

Dan Thunman"

Nordöstra Mälaren

Klicka här för att se fyrarna i Mälaren.


Jfr Mälaren, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr