Fladen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fladen, 1) område i Nordsjön, 2) grundområde i Kattegatt, 3) fyrskeppsstation i Kattegatt

BottenvikenNorra KvarkenBottenhavetÅlands havNorra ÖstersjönMellersta ÖstersjönSydöstra ÖstersjönSödra ÖstersjönSydvästra ÖstersjönÖresundKattegattSkagerackVänernSyd UtsiraFiskebankarnaTyska buktenDoggerFladenPrognosområden karta ritad.jpg
Bildinformation

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg DKFlag.jpg NorFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Historik.jpg

Område av Nordsjön

NordsjonKartaRitad.jpg

KanalSymbol.jpg DKFlag.jpg NorFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg Historik.jpg

MåseskärFörlängd.jpg

Fladen är ett område av Nordsjön, ingår som prognosområde i radions sjörapport från SMHI,


Jfr Bottenviken, Norra Kvarken, Bottenhavet, Ålands hav, Norra Östersjön, Mellersta Östersjön (med Gotland, Öland, Kalmarsund), Södra Östersjön, Öresund, Kattegatt, Skagerack, Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren

Grundområde i Kattegatt

Nidingen karta ritad.jpg

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol lysboj.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg

MåseskärFörlängd.jpg

Grundområde i Kattegatt cirka 10 M SV Nidingen, har gett namn åt en fyrskeppsstation, två fyrskepp (fyrskepp Nr 10B Fladen och fyrskepp Nr 32 Fladen) samt Fladen kassunfyr som ersatte fyrskeppsstationen.

Fladen är ett stort grundområde, som består av två grundflak, omgivet av mer än 50 m djup. Det norra har ett minsta djup av 17 m med branta sidor. Det södra har större utsträckning och med partier med ett minsta djup av cirka 7 m. Området består av bergstoppar, stenhopar, sand, grus, korall och skal. Farleden går ost om grundområdet Fladen men väst om grundområdet utanför Nidingen.

Fyrskeppsstation i Kattegatt

Nidingen karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol kassfr.jpg Symbol racon.jpg Livet.jpg Symbol lysboj.jpg

Fyrskepp Nr 29 Ölandsrev. Arkiv G Kjellgren
Fyrskepp Nr 29 Ölandsrev som Fladen vid Maritima Muséet i Göteborg. I bakgrunden skymtar jagaren Småland. Foto Leif Elsby 2007
Laddar karta ...

Ur Minnesalbum 1914-1924

"Fladens fyrskepp. Förlagt ost om grundflacket Fladen, omkring 5,5 distansminuter SSW från Nidingen och omkring 14,5 distansminuter från Varberg. Postadress: Varberg. Telegramadress: egen radio, anropssignal F F A.

Fyrskeppet n:r 16 brann ner på förnatten den 6 april 1924 samt sjönk några dagar senare. Det ersattes med nybyggt motorfartyg den 1 november 1926."

Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Fladen låg 1892 cirka 0,5 M O om grundområdets södra del, på cirka 60 m djup och botten bestående av berg och gyttja på position Lat. N. 57° 10’ 0". Long. O. 11° 49’ 5". Stationen flyttades efter sekelskiftet något längre åt N för att komma att ligga cirka 1 M NO om grundområdets nordliga del.

”Vid de stora utsjöbankarna Fladen utanför Kungsbacka förankrades första gången 1892 det nybyggda ångfyrskeppet nummer 10B på ungefär 60 m djup cirka 0,5 distansminuter öster om bankarnas södra parti. Skeppet ligger om möjligt ute hela året.”

1892-1969 var Fladen fyrskeppsstation.

Sex fartyg har tjänstgjort på stationen

1957 installerades cirkulär radiofyr. Frekvens: 408,0 kHz. Räckvidd: 10 nm.

Väderstation

Till SMHI observerades och rapporterades åren 1893-1914, 1918-1939, 1947-1969 data gällande meteorologiska parametrar, havstemperatur, salthalt, strömriktning och strömhastighet

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Fladen

Fyrskepp Nr 10B Fladen

Fyrskepp Nr 32 Fladen

Fladen kassunfyr

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden

Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn

Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden

Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev

Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan

Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...


Jfr Kattegatt, Västerhavet, svenskt fyrväsende, sjörapport, fyrskepp, kassunfyr, utsjöfyr, mistsignal, tyfon, Nautofon, spaltsektor, radiofyr, racon, morsefyr, Svenska Björn, Jävre-Sandholmen, Nidingen.