Fjärdgrund

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fjärdgrund, förr kallad Holmsunds fyr, svensk f.d. bemannad fyrplats på ett skär i älvmynningen utanför Umeå, NO om alla farlederna, Norra Kvarken. Bemannad 1907-1955.

Västra Kvarken. På Fjärdgundet NO om Bredskär. 
Fyrens namn var från början Holmsund men den bytte namn år 1922 till Fjärdgrund.

BredskärLotsplatsStrip.jpg

Utsikt från Bredskär lotsplats åt NNO. Fyrtornet på ön till höger är Fjärdgrund. Fyrkuren snett nedanför, vit med mörkt band, är ensfyren Bredskär Övre. Skorstenen till vänster är Obbola massabruk. Bilden tagen innan hamnen expanderade och fyllde igen mellanrummen på öarna.


Holmögadd karta ritad.jpg
Oc(2) 12s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Fjärdgrund. Foto Tomas Berglund 2018.
Fjärdgrund. Foto Esbjörn Hillberg.
Fjärdgrund. Foto Tore Olsson 1999.
Fjärdgrund med kassunfyren Revet. Arkiv blogspot.com
Fjärdgrund omkring 1915. Foto Lotsverket.
Fjärdgrund fyr och boningshus 1920. Foto Lotsverket.
Fjärdgrund omkring 1908. Foto Lotsverket.
Fjärdgrund 1920. Foto Lotsverket.
Fjärdgrund. Foto Lotsverket.
Vendla Thorslund (1883-1955) var år 1919 lärarinnaHolmögadd, Bergudden och Fjärdgrund (f.d. Holmsund).
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
085800 C 5888 N 63° 40, O 20° 21 Oc(2) WRG 12 s 18 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1907 1907 1955 1955 21 18


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Fjärdgrunds fyr. Belägen på Fjärdgrundet nordost om Bredskär i Holmsunds socken av Västerbottens län. Belyser inloppet till Umeå. Postadress och Telegramadress: Obbola.

Fjärdgrunds fyr, som uppfördes år 1907 å skäret med samma namn, är belägen vid yttre inloppet till Umeå stad, cirka 1,300 m NO Bredskärs lotsstation och omkring 4,000 m SO Obbola by, med Holmsunds såg- och lastageplats i NO. Fyrbyggnaden utgöres av ett 20 m högt betongtorn, försett med en 52 mm luxbrännare, som med intermittent sken belyser stora farleden till Holmsund. Tätt intill fyrtornets NV sida reser sig det rödmålade, å hög betongsockel uppförda boningshuset, vars källarevåning inrymmer förutom källare, ved och förrådsbodar även tvätt- och bagarstuga. Bottenvåningen, som är inredd till bostad för fyrpersonalen, består av två rum och kök för fyrmästaren samt ett rum och kök för fyrvaktaren. Den sistnämnda lägenheten är, som fallet tyvärr är vid en del fyrplatser, ej försedd med särskild ingång till köket. I vindsvåningen är dessutom inrett ett mindre järnspiselrum, avsett för det extra biträde, som är anställt under tiden 1 november till fyrens släckning.

Första kända fyrmän voro fyrmästaren A. Ljung (1907 - 1924) och fyrvaktaren A. Thorslund (1907 - 1924).

Någon storartad växtlighet finnes ej. Omväxlande med kala, grå granithällar spirar något grönt grässtrå och en och annan strandrågsbuske. På senare år har genom framlidne fyrmästare A. Thorslunds outtröttliga arbete anlagts en liten vacker trädgård, där förutom planteringsland även bär- och prydnadsbuskar tyckas trivas ganska väl. Trädgården, som under Thorslunds tid i sin helhet tillhörde honom, är numera fördelad mellan fyrmästaren och fyrvaktaren.

Som ej någon av naturen danad hamn finnes, har på Lotsverkets bekostnad utbyggts en hängbrygga, som betydligt underlättar ilandföringen av personalens förnödenheter och där platsens båtar under sommarmånaderna kunna ha sin förtöjningsplats."

Fyren tändes

BredskärStripSjökort1920.jpg

Miniatyrbild ur sjökort från 1920-talet.


1906-1907 anlades fyrplatsen. Den kallades då Holmsund. Ett bostadshus i trä i två våningar på hög betongfot med ett intill stående i betong runt 21 m högt torn med linsapparat av 2:a ordningen. Tornet saknade separat lanternin. Ritat av G Högström.

  • Fyrkaraktär: Int K WRG 15s 14M. Ljus c:a 13,4 sek, mörker c:a 1,6 sek. Ljusstyrka: W 8,000 HK, R 150 HK, G 75 HK. Vitt, 21 m högt betongtorn bredvid rött boningshus.
Fyrsken Gräns Gräns
Vit tvåklipp 306,5 329
Vitt intermittent 329 333
Vit enklipp 333 341,5
Grönt intermittent oförstärkt 96 110
Rött intermittent oförstärkt 110 120
  • Vid gång mot fyren styres i densammas vita, intermittenta sken, till dess Holmsunds yttre och inre fyrar på Bredskär visa överens, då kursen sättes i deras överenslinje, varefter styres på Holmsunds fyr på Långhalsudde, varvid kan styras i Långhalsuddes gröna som vita sektor, tills man inkommit i Holmsunds fyrs på Fjärdgrundet gröna sektor, då Långhalsuddes vita sektor bör intagas.

1909 byggdes en båtbrygga.

1922 bytte fyren namn till Fjärdgrund

Fjärdgrund med personal.jpg

Fjärdgrund med personal. Ur Fyrvaktare Johan Helmer Bäckströms album.

Dalén-ljus

1944 utbyttes fotogenljuset mot dalén-ljus.

Avbemanning och personal

1955 avbemannades fyrplatsen, se avbemanning.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Fjärdgrund

Och sedan

1955 Bostadshuset revs.

  • Optisk karaktär: Int(2) WRG 12 s 13,5 M. Lyshöjd: 18 m. Ljusstyrka: W 50 000 cd, R 19 000 cd, G 7 000 cd, R oförstärkt 240 cd, G oförstärkt 140 cd.
  • Fyrbyggnadens mellersta del är fasadbelyst.

Nuvarande optik: Originallinsen används fortfarande, 2x1000W 120V glödlampa (reserv 2x40W 10,3V), klipp, fotocell. Sjökabel, batterier, fasadbelyst

Nuvarande karaktär: Oc(2) WRG 12 s 18 M. Lyshöjd: 18,0 m.

Länkar

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv (1944 endast Fm). Vinterbiträde 1/11 - 28/2
Klass Fyrplats klass: III. Kallortsklass: I. Dyrortsgrupp: B.
Fyrinrättningen Fotogenglödljus, lins 2:a ordningen. (1944 skall fyren ändras till dalén-ljus). Vitt, 21 m. högt fyrtorn av betong sammanbyggt med bostadshuset. Fyren anlagd år 1907.
Läge och natur Ett skär i älvmynningen NO om farleden till Umeå, något bevuxet med träd. Planteringsland
Bostäder Fm 2 rum och kök, Fv 1 rum och kök, vinterbiträdet 1 kök. Inga bekvämligheter.
Hamn Dåliga 2 st. bryggor finnes, oskyddade, svårt angöra vid hårt väder
Kommunikationer Personalens båtar. Verket håller is-eka. Bussförbindelse Obbola-Umeå, 19 km.
Postanstalt Obbola, 4 km. (3 km sjöväg).
Handelsbod Obbola. Väg dit: 3 km. sjöväg.
Skola A-skola i Obbola. Realskola m. m. i Umeå. Inackorderingsbidrag.
Övrigt Ersättning för personalens båtar 100 kr per år. Vintertid fryser brunnen, varför vatten måste tagas ur älven (mindre hälsosamt emedan kloaker utmynna i denna).

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Rivna 1955 endast grunden finns kvar
Ägare SjöV
Kontaktperson Sjöfartsverket Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Fyren ligger på den lilla ön Fjärdgrund, ca 1 nm utanför lotsstationen i Holmsund.
Övrigt Fyren uppfördes 1906-07 samtidigt med fyrarna på Bredskär och Långhällsudde när en ny farled anlades in till Holmsund. Fyrens namn var från början Holmsund men den bytte namn till Fjärdgrund år 1922. Bostadshuset intill fyren var av trä och rödmålat. Huset var förbundet från dess övervåningen med en gång till fyrtornet.

Linsfacket som monterades in år 1907 kom från Ölands Södra Udde. En trevekig fotogenlampa monterades in som reserv år 1908. År 1933 ersattes urverket av ett ombyggt fyrskeppsurverk (lodvikt 96 kg). År 1944 installerades Dalénljus med 6 gasbehållare (förbrukningen 27,9 l/tim inkl pilotlåga) varvid klippapparaten med urverk togs bort. År 1955 elektrifierades fyren (1000W lampa) och fick Dalén gasreserv. Samtidigt avbemannades fyren och bostadshuset revs.

Som kuriosa kan nämnas att utrustningen för gasreserven 1955 bestod av: Lampväxlare (UV-740), Dalénbrännare (BDAE-75), Daléngasklipp (DKLB-330) och 2 st. tryckregulatorer (TRAP-130 och TRAE- 130). Gasförbrukningen var 1,7 liter per timme för pilotlågan och ytterligare 50 liter per timme när reserven användes.

År 1959 installerades RD. Fram till 1976 var tornet helvitt men då tillkom det rödoranga bandet under lanterninen.

Skydd enligt lag ej

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Klicka här för att se fyrarna i Våra fyrar 1944.

Västra Kvarken

Klicka här för att se fyrarna i Västra Kvarken.


Jfr Norra Kvarken, svenskt fyrväsende, G Högström, dalén-ljus, Västra Kvarken.