Fiskefyr

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

fiskefyr, vanligen en enklare typ av ledfyr använd av fiskesjöfarten. Fiskefyrarna hålls tända endast den tid som fiske pågår. De används för att vägleda fiskebåtar för att komma till och från sin hemmahamn. Fiskefyrarna bekostas och underhålls lokalt av fiskarena själva eller av fiskeföreningar.


Bergö Fiskehamn, efter ombyggnad. Foto Tommy Öberg 2020.

Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Historik.jpg


Till höger i bild syns en tidig fiskefyr. Byviken. Foto Ossian Olofsson 1930.
Gislöv övre med mistsignal. Foto Leif Elsby 2017.

Tillstånd

För att anlägga en fiskefyr krävdes förr tillstånd från Lotsstyrelsen. Detta för att utförandet skulle bli sådant att risk skulle förhindras för förväxling med andra fyrar.

Skötsel

  • På en del platser förr i tiden hade man en man utsedd, som hade till uppgift att hålla det lokala fiskelägets fyrljus tända tills sista båt hade återvänt till hamnen. Han kallades "lysgubbe". Som betalning fick han viss andel av fångsten från varje båtlag, som också skulle förse honom med bränsle för fyringen. Det förekom också att uppgiften auktionerades ut till den som bjöd lägst.
  • På Gotland användes till slutet av 1800-talet vippfyr för att utgöra fiskelägets fyr. Ibland användes två vippfyrar för att på så vis bilda en enslinje. När fotogenen blev allmänt tillgänglig runt 1880-talet gick man över till att hissa upp i en lodrät stolpe till en höjd av 4-8 m, sk "lysstång", en fotogenlampa med bakomvarande avbländningsskärm. Sådana finns bevarade, till exempel på Gotlands östra kust, främst mellan Fluntinge och Grynge samt på västra kusten vid Kovik .
  • En bit in på 1900-talet började man att turas om enligt en lista som anslogs i fiskeläget för att sköta fyringen.
  • Numera med ett minskat antal fiskare är det ofta den fiskare som skall ut som själv får ombesörja fyrens tändning och släckning. Nutidens fiskefyrar kan vara enklare ensfyrar (lykta på stolpe) eller sektorfyrar eller fyrar med LED-ljus.

Mistsignal

På flera fiskelägen, till exempel på Skånes ostkust, kan man fortfarande se anordning för mistsignal, ofta en tyfon. Den användes i otjänligt väder för att hjälpa hemvändande båtar att hitta vägen till hemmahamnen.


Jfr fyr, hamnfyr, angöringsfyr, vippfyr, fotogen, ensfyr, sektor, Lotsstyrelsen, Råå, Tärnö.