Falsterborev

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Falsterborev, grundområde syd Falsterbo i Södra Östersjön, har gett namn åt en fyrskeppsstation (verksam 1831-1972), ett fyrskepp (fyrskepp Nr 4 Falsterborev) samt den kassunfyr som ersatte fyrskeppsstationen. Södra Östersjön.

Falsterborev blev efter utländsk förebild Sveriges första fyrskeppsstation. Den avgörande orsaken 1831 var rädslan för att den epidemi av kolera, som härjade på kontinenten, skulle sprida sig och komma till Sverige. Av samma skäl anlades samma år en tillfällig fyr på Sandhammaren. 1834 kom koleran i alla fall till Sverige. 
Falsterbo karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fsk.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg

Fyrskepp Nr 8 Svinbådan på station Falsterborev 1910. Arkiv Lotsverket
Fyrskepp Nr 8 Svinbådan på station Falsterborev 1928. Arkiv Lotsverket
Fyrskepp Nr 28 Reserv på station Falsterborev 1931. Arkiv Lotsverket
Laddar karta ...


Grundområdet

Revet är cirka 4 M långt. Högsta delen kallas Måkläppen och är synlig ovan vattenytan. Tidvis kan strömmen i farvattnen vara betydande. Området rymmer en av Östersjöns största skeppskyrkogårdar.

Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Falsterborev låg cirka 1 M SSV om yttre delen av revet, på cirka 13 m djup och botten bestående av sand på position Lat. N. 55° 17’,8. Long. O. 12° 47’,6.

”Fartygets station är utanför Falsterbo revs yttersta ända, 5 minuter i SSV 1/4 V från Falsterbo fasta fyr. Fartyg utlades första gången tillfälligt på Falsterborev 1831, men en stadigvarande stationering har förelegat sedan 1844 och var länge det enda fyrfartyg som fanns på Sveriges kuster. Nu begagnade fartyg utlades 1865 första gången.

  • Vintern 1867-1868 kunde fartyget kvarligga på stationen hela tiden. Intagning har i övrigt skett mellan den 17 dec. (1866) och den 11 feb. (1870) och utläggning mellan den 19 feb. (1867) och den 19 april (1865). En prick med rött topptecken utsättes vid revets ända, då fartyget lämnar sin station.
  • En vit och blå flagg hissad på fartyget utvisar att ombord finnes lots, som lotsar såväl till Dragör och genom Flintrännan, som ostvart hän.”

1831-1972 var Falsterborev fyrskeppsstation.

  • 1914-1919 var fyrskeppsstationen tillfälligt indragen pga första världskriget.

Fem fartyg har tjänstgjort på stationen

1968 Fyrskepp med fyrtorn och två master samt toppkula på aktermasten (fyrskepp Nr 28 Reserv). Lotsuppassning är anordnat på fyrskeppet. När lots finns ombord är en lotsflagga eller en vit lanterna (vitt fast sken) hissad på aktermasten. Radarreflektor.

  • Optisk karaktär: Bx(3) W 15 s 11 M. (1 + 2 +1 + 2 +1 + 8). Lyshöjd 11 m. Ljusstyrka vit sektor 14 000 cd. Elektriskt ljus. Lins av 4:e ordningen (500 mm Ø).
  • Akustisk karaktär: Tyfon 2 ljud var 30 s (3 + 6 + 3 + 18). (Reservtyfon finns).
  • Cirkulär radiofyr: RC 385. Räckvidd: 20 M. ID-signal: FF. Frekvens: 289,6 kHz. Ingick i kedjan Middelgrunds Fort (dansk), Falsterborev.

Väderstation

Till SMHI observerades och rapporterades åren 1860-1864, 1883-1939, 1949-1972 data gällande meteorologiska parametrar, havstemperatur, salthalt, strömriktning och strömhastighet

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Falsterborev

Fyrskepp Nr 4 Falsterborev

Falsterborev kassunfyr

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden

Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn

Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden

Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev

Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan

Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...

Skånes sydkust

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Södra Östersjön, svenskt fyrväsende, fyrskepp, fyrljusreflektor, kassunfyr, utsjöfyr, mistsignal, tyfon, radiofyr, racon, Jävre-Sandholmen, kolera, pest, lots.