Falsterbokanalen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Falsterbokanalen, farled anlagd 1940-1941 genom Falsterbonäset i Skåne, Södra Östersjön. Kanalen utgör ett alternativ till att gå utsidan om Falsterborev. Kanalen byggdes under brinnande krig för att undvika tyska minfält, vilka låg mycket nära den svenska kusten.

Total längd cirka 14 M, grävd, sprängd och muddrad 0,9 M (1,6 km) för ett djup av 7,2 m. Farleden är markerad med fyrar och dykdalber.
Falsterbo karta ritad.jpg

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Falsterbokanalen No4. Foto Nils Stenberg 2020.
Falsterbokanalen No3 och No4. Foto Nils Stenberg 2020.
Falsterbokanalen. Foto Berndt Johnsson 1941.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Första världskriget

Med rött bläck: "Krigsåren 1919-1918 & 19. De röda markeringarna utmärka de vägar lotsningarna utfördes! Ur Minnesalbum 1914-1924.

Under det första världskriget lade tyskar, ryssar, danskar och svenskar ut minfält i Öresund.

Utdrag ur Minnesalbum 1914-1924 angående Trelleborgs lotsplats: "Den märkligaste perioden i lotsplatsens historia är emellertid den, som den nuvarande personalen fått vara med om, världskrigets år, då minlotsning ägde rum förbi de tyska, danska och svenska minfält, som utlagts vid och i södra inloppet till Öresund.

De flesta neutrala fartyg på väg från Östersjön upp genom Öresund angjorde Trelleborg för erhållande av underrättelser, order och lots.

Under denna tid ställdes höga krav på personalen, som fick arbeta dag och natt under farliga och prövande förhållanden. Till förstärkning av lotsantalet var då i Trelleborg stationerade lotsar från Öresunds södra lotsstation, vilka efter uppgjord fördelning skulle ta vissa lotsningar."


Andra världskriget

Sjökort över "Tillfällig farled vid Falsterbo" innan Falsterbokanalen var klar. Observera minfältets närhet till kusten. Två vrak har markerats, Lidingö 1/4 1941 och Älgö (?) 13/11 1939

Under det andra världskriget lade tyskar, ryssar och allierade ut minfält i Östersjön, Öresund, Kattegatt, Skagerack och Nordsjön.

Vid krigets inledning lade Tyskarna ut minfält mycket nära den svenska kusten vid Falsterbo. Djupet på fritt vatten var så lågt att den svenska kusttrafiken i praktiken snöptes av. Fartyg som skulle passera var tvungna att läktra över lasten till mindre och mer grundgående fartyg för att efter passage åter läktra över lasten till större fartyg. I praktiken var det bara en rännil last som kunde passera.

Den svenska regeringen med stöd av riksdagen tog då ett snabbt beslut att bygga en kanal genom Falsterbonäset, Falsterbokanalen.

Den 9 april 1940 invaderade Nazityskland länderna Danmark och Norge. Samma dag blockerades vattnet mellan Danmark och Sydnorge av ett minfält med 13 000 minor, den så kallade Skagerackspärren. För Sveriges del blockerades oväntat och över en natt all handel via Skagerack med konsekvens att Sverige torrlades på flytande drivmedel (bensin & diesel) och ströps på import av livsmedel.

Bygget av Falsterbokanalen

1940 började kanalen att byggas för att ge sjöfarten en skyddad passage under andra världskriget.

1941 var kanalen klar. Samma år passerades den av 323 fartyg.

1942 passerades kanalen av 5 191 fartyg.

Idag är kanalen för grund för passage av handelstrafik. I stort sett bara nöjesbåtar passerar idag .

Fyrar

Falsterbokanalen Nr 1 På östra pirhuvudet i Kämpingebukten

 • Nuvarande utseende: Vit fyrkur
 • Nuvarande karaktär: Oc WRG 10s 13,0M. Lyshöjd: 7,0 m

Falsterbokanalen Nr 2 På västra pirhuvudet i Kämpingebukten

 • Nuvarande utseende: Fyrlykta på vit förrådskur
 • Nuvarande karaktär: Fl G 3s 2,2M. Lyshöjd: 6,0 m

Falsterbokanalen Nr 3 Övre ensfyr, 1740 m från fyren Falsterbokanalen Nr 2

 • Nuvarande utseende: Fyrlykta och svart fyrkantigt diagonalställt dagmärke på svart 20,8 m högt fackverkstorn
 • Nuvarande karaktär: Oc W 3s 14,0M. Lyshöjd: 24,2 m

Falsterbokanalen Nr 4 Övre ensfyr, 1740 m från fyren Falsterbokanalen Nr 5

 • Nuvarande utseende: Fyrlykta och svart fyrkantigt diagonalställt dagmärke på svart 20,8 m högt fackverkstorn
 • Nuvarande karaktär: Oc W 3s 13,5M. Lyshöjd: 24,2 m

Falsterbokanalen Nr 5 På östra pirhuvudet i Höllviken

 • Nuvarande utseende: Fyrlykta och svart fyrkantigt diagonalställt dagmärke på vit förrådskur med gul rektangulär tavla som bakgrund
 • Nuvarande karaktär: Oc W 3s 14,0M. Lyshöjd: 6,0 m

Falsterbokanalen Nr 6 På västra pirhuvudet i Höllviken

 • Nuvarande utseende: Fyrlykta och svart fyrkantigt diagonalställt dagmärke på vit förrådskur med gul rektangulär tavla som bakgrund
 • Nuvarande karaktär: Oc W 3s 14,0M. Lyshöjd: 6,0 m

Och sedan

Kriget upphörde och kanalen blev snart för liten för det ökande tonnaget som i stället tog vägen utanför. Underhållet prioriterades ner och ingen fortlöpande muddring skedde.

2006 var djupgåendet inskränkt till 4 m, vilket i stort innebär att bara fritidsbåtar utnyttjar kanalen.

Skånes sydkust

Klicka här för att se fyrarna på Skånes sydkust.


Jfr kanal, dykdalb, prick, Falsterbo fyr, Falsterborev, Sotekanalen, Södra Östersjön.