Fårbetesudden

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fårbetesudden, svenska obemannade ledfyrar i Vänern.

Inloppet till Otterbäcken. Fårbetesudden nedre: 400 m NV om Otterbäckens hamn. Fårbetesudden övre: 350 m från föregående. Fyrarna är i ens i 016,5 grad. Enslinjen leder fritt till enslinjen hos fyrarna Otterbäcken men inte längre norrut. Tvärs fyren Långnäsgrund Östra är farleden grund, omedelbart O om enslinjen.
Q.jpg


KartaRitadVänernSödra.jpg
Iso 4s.jpg

SweFlag.jpg VSS logo .jpg Symbol fyr.jpg

Fårbetesudden övre. Foto Esbjörn Hillberg.
LinsFårbetesudden övre. Foto Esbjörn Hillberg.
Fårbetesudden nedre. Foto Esbjörn Hillberg.
Fårbetesudden nedre. Foto Esbjörn Hillberg.
Fårbetesudden nedre. Foto Tore Olsson 2001.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Området

Otterbäcken och Fårbetesudden är två fyrplatser med två par ensfyrar för Otterbäckens hamn och ligger inom det vidsträckta hamn- och industriområdet. Otterbäckens fyrar står nära Galejhamnen och Fårbetesuddens fyrar i stenig skogsmark ute på udden längre norr därom.

Behovet av fyrplatser för den hårdtrafikerade hamnen var länge aktuellt, men det kom att dröja till år 1896 innan de två fyrplatserna anlades. Fyrarna ägdes då av Norra Bergslags Järnvägs AB, men fyrningen ombesörjdes av Seglationsstyrelsen. Vid Otterbäcken byggdes inte något fyrvaktarboställe utan fyrvaktaren var bosatt på annat håll. Under 1900-talet sköttes fyrarna länge från Fällholmens fyr. Numera ingår fyrarna i Vänerhamn AB:s fyrbestånd.

Fyrarna som byggdes 1896 var vitmålade små kurar. Nybyggnadsritningen som upprättades vid Kungl. Lotsstyrelsen år 1895 visar kurar av trä med panel-fasad.

År 1901 kompletterades fyrarna med två lysbojar. AGA-ljus installerades i fyrarna 1951. Moderniseringar av driften gjordes 1993. Samtliga fyrar har numera el-drift och är försedda med sentida typ av strålkastare.

Nu befintliga, enkla fyrkurar har säkerligen tillkommit senare, ett stycke in på 1900-talet. Alla fyra kurarna är av slät plåt nitad på en stomme av järnfackverk och står på senare pågjutna stensocklar.

  • Kuren vid Fårbetesuddens Nedre vilar på en hög sockel och har brygga av trä.
  • Otterbäckens Övre fyrkur står på en rödmålad fackverksställning och har en hög trappa upp till dörren.

KÄLLA: Väners fyrar - en lysande historia. Erik Holmström, 2000.

Fårbetesudden

Fårbetesudden nedre: WGS-84: Lat 58 57,2 N Long 14 01,7 E. Sv. Nr. 949600. Int. Nr -

Fårbetesudden övre: WGS-84: Lat 58 57,3 N Long 14 01,8 E. Sv. Nr. 949601. Int. Nr -

1896 anlades fyrplatserna. Veklampa.

1917 Båda: veklampa med parabolisk spegel. Fyrkaraktär: F W 6M. Lyshöjd: 3,4 resp 10 m. Vita fyrhus.

1951 Båda: AGA-ljus med lins av 6:e ordningen. Vita fyrhus.

1993 byggdes fyrarna om till drift från solpanel och batteri.

Nuvarande utseende, båda: Vitt fyrhus.

Nuvarande karaktär:

  • Fårbetesudden nedre: Iso W 4s 7,2M. Lyshöjd: 3,4 m.
  • Fårbetesudden övre: Q W 6,6M. Lyshöjd: 10,0 m.

Inloppen till Otterbäcken, Sjötorp och Mariestad

Här finns fyrarna och båkarna:

Laddar karta ...


Jfr Vänerns Seglationsstyrelse, Vänern, lysboj, kassunfyr, mistsignal, racon, SMHI