Ericsson

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ericsson, John (1803-1889), kanalbyggare, uppfinnare, mm.

Bror till Nils Ericson.

Han gjorde sig mest känd som konstruktör av lokomotiv i England och som propellerns uppfinnare i USA samt pansarbåten Monitor.

Han tog ut mer än 100 världsomfattande patent.


SweFlag.jpg Maskaron.jpg KanalSymbol.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg

John Ericsson


Tidiga år

1803 föddes han i Värmland nära Långbanshyttan. Lillebror till Nils, som blev kanal- och järnvägsbyggare mm. De växte upp under ekonomiskt knappa förhållanden. Fadern var gruvfogde men fick efter ekonomiska svårigheter senare anställning vid byggandet av Göta kanal, dit familjen flyttade.

  • Pojkarna fick god ingenjörsutbildning under ledning av Baltzar von Platen. Båda pojkarna visade tidigt stor duglighet och blev påläggskalvar.
  • Vid 14 års ålder var John självständig nivellör vid bygget av Göta kanal. Han stakade ut var kanalen skulle gå. Han var skicklig i att teckna och att rita kartor. Han hade dessutom en intuitiv förståelse till tekniska ting.
  • Som 18-åring flyttade han till fältjägarcorpsen i Östersund, trots ihärdiga försök från von Platen att få honom att stanna. Han utbildade sig till officer men fann efter några år att han ville fortsätta med uppfinningar.

England

1826 reste han till England för att lansera sin geniala varmluftmaskin. Han anpassade sitt namn från Johan till John. Han fortsatte att konstruera andra nyttigheter som propellern, lod för djupmätning, ångmaskin med forcerat drag, ångbrandspruta, en ny varmluftmaskin med mera.

1829 deltog han i en tävling om det bästa lokomotivet med sin Novelty. Det var utrustat med forcerat drag och gav ett högre ångtryck än vad som var vanligt. Det klarade att dra ett tåg i över 50 kilometer per timme. Han ledde tävlingen vid Rainhill men fann sig på tredje dagen efter en läcka i ångpannan vara besegrad av Rocket konstruerad av George Stephenson, se Stevenson.

  • John fick flera beställningar på lok av typ Novelty. Men inte heller dessa visade sig hålla måttet. Det var ofta något fel i kvalitet och finish i hans för övrigt geniala konstruktioner. Betalning uteblev.

1832 burades han in på King´s Bench Prison där han fick sitta i nio månader. Marknaden för hans uppfinningar var trög. Hans besvärliga ekonomi ledde till att han kom i fängelse. Broder Nils Ericson hjälpte honom att bli fri.

1836-1843 arbetade han med konstruktioner av propellern. Det gjorde ävenså andra personer i den stora världen. Men hans modell medförde genombrottet för användning av propeller för sjöfarten.

Nordamerika

1839 flyttade han till New York, där han 1848 blev amerikansk medborgare. Hans propeller slog igenom. Amerikanska flottan hade blivit intresserad vilket resulterade i världens första propellerdrivna örlogsfartyg. Bygget hette Princeton och var med sina 12 knop den tidens snabbaste örlogsfartyg.

1861 bröt det nordamerikanska inbördeskriget ut.

1862 drevs vid Hampton Roads utanför Norfolk sydstaternas Merrimac på flykten av den av John konstruerad pansarbåten Monitor. Han hade bara fått 100 dagar på sig att från sitt eget modellförslag bygga fartyget. Monitor drevs med propeller och hade låg siluett. Nästan bara kanontornet var synligt över vattenytan och fartyget var därför en svår måltavla för fientlig eld. John blev amerikansk nationalhjälte.

  • Monitor blev en trendsättare för en ny typ av krigsfartyg.

1865 byggdes på Motala Warf i Norrköping monitoren "John Ericsson", den i Sverige första, bestyckad med två kanoner med 38,1 cm kaliber, de grövsta som den svenska flottan har haft. Den utrangerades 1918. Totalt byggdes 14 monitorer för svenska flottan. "Sölve", som var en av de sista, finns att gå ombord i på Göteborgs Maritima Museum, där en grupp entusiaster återställer fartyget i skick.

  • Nationalhjälten John Ericsson fick framgång. Hans ångbrandspruta och varmluftmaskin kom i produktion. Licenspengar rann in. Under sina senare levnadsår arbetade han med konstruktioner av torpeder, torpedbåtar och en maskin för att omvandla solenergi till mekaniskt arbete.

Begravningen

1889 dog han. Stoftet av den avlidne Ericsson fördes under stora hedersbetygelser ombord på den amerikanska flottans pansarkryssare Baltimore över Atlanten till Stockholm.

  • Vid ankomsten 1890 fortsatte där hedrandet och med ett specialtåg fördes kistan till Filipstad.
  • Efter en landsomfattande insamling byggdes där ett monument i granit, i vilket han nu ligger begravd.
  • 2003 firades 200-årsminnet av hans födelse med allehanda aktiviteter.


Jfr Göta kanal, von Platen, kanalbyggare, Nils Ericson.