Eddystone

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Eddystone, fyr i Engelska kanalen, 12 M SSV om staden Plymouth, världens första fyr som uppfördes på ett grund i öppet vatten utanför fastlandet.


F W.jpg

UnionJack.jpg Symbol fyr.jpg Historik.jpg

Eddystone fyrarna Nr 1-5. Figur Leif Elsby
Eddystone fyr Nr 1
Eddystone fyr Nr 4 vid hamnen av Plymouth. Foto Esbjörn Hillberg

Bakgrund

Den farliga undervattensklippan Eddystone ligger avlägset från land.

 • Den utgörs av röd gnejs och ligger vid högvatten knappt synlig ovan vattenytan.
 • Klippan ligger i inseglingen till staden Plymouth, som på 1600-talet växte till en betydande handels- och örlogshamn.
 • Många fartyg hade förlist på grundet. Så hade även mångkonstnären Henry Winstanley (1644-1703) förlorat två skepp som rammat det 1695-1696.
 • Han reste i vrede till Plymouth och åtog sig att märka ut klippan med en fyr.
 • Han skrev kontrakt med Trinity House.

Torn 1

1696 påbörjades arbetena. Under sommaren hann man med att borra ner 12 stänger av järn i klippan.

 • Följande år uppfördes fundamentet av sten, som kröntes med en rikt dekorerad överbyggnad av trä.
 • Tornet var 27 m högt och 5 m i diameter. Detta kom att bli torn Nr 1 på grundet.
 • Som ljuskälla användes talgljus i en magnifik kandelaber med plats för 60 ljus.

1698 den 14 november tändes fyren första gången.

 • Winstanley hyllades som Englands hjälte.
 • Emellertid visade sig konstruktionen vibrera i stormarna varför han insåg att den behövde förstärkas.

Torn 2

1699 började arbetet med förstärkning genom att ett hölje av sten byggdes runt torn Nr 1, vars diameter ökades från 5 till 8 m. Detta kom att bli torn Nr 2.

1703 den 26 november raserades tornet av den kraftigaste storm som härjat i mannaminne, the Great Storm.

 • Den spolade tornet med man och allt i sjön.
 • Winstanley var vid tillfället på fyren. Han omkom tillsammans med fyrvaktarna.
 • Det dröjde bara någon dag innan fartyg åter förliste på revet.
 • Trycket ökade på Trinity House som till slut skrev kontrakt med John Lovett, som gav denne privilegium att i 99 år ta ut avgift från fartygen mot att han lät bygga en fyr.

Torn 3

1706-1708 byggdes Torn nr 3 av John Rudyerd.

 • Det var en kraftig konstruktion i granit och klätt med plankor av ek.
 • Det var utan utsmyckning och blev 23 m högt. Det gjorde sin tjänst i många år.

1755 den 2 december drabbades fyren av en eldsvåda och brann ner.

 • Fyrvaktarna kunde undsättas.

EddystonePlusWreck.jpg EddystoneOldPlusNew.jpg

EddystoneNewBuildProcess.jpg EddystoneStoneCut.jpg

Eddystone, illustrationen ur The Illustrated London News 1842-1854, arkiv Esbjörn Hillberg

Torn 4

1756-1759 byggdes Torn nr 4 av John Smeaton.

 • Det byggdes i huggen granit och blev kanske det mest kända tornet av dem alla.
 • Som ljuskälla användes fortfarande talgljus.

Torn 5

1877 byggdes den nuvarande fyren och Torn nr 5. Det byggdes av James Douglas, överingenjör vid Trinity House. Han valde en annan del av revet för fyrens placering.

 • Som bas gjöts i betong en kraftig sockel som fyren uppfördes på.
 • Det blev 55 m högt och tändes första gången 18 maj 1882.
 • Det elektrifierades 1959 och försågs 1980 med en helikopterplatta överst.

Musealt torn 4

Invånarna i Plymouth gjorde en insamling för Torn nr 4, som revs och återuppfördes i staden Plymouth.

Andra klippor i havet

Fyrplatsen för även tankarna till de norska fyrplatserna Gjeslingene, Grinna, Kaura, Kya, Storholmen och Åsvär och den finska fyrplatsen Bogskär

Länkar


Jfr Smeaton, fyr- och handelshistoria, betong, utsjöfyr, talgljus.