Ed

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ed, begrepp med tre betydelser:

1) omlastningsställe, till exempel på grund av ett vattenfall (jämför Lilla Edet och Stora Edet längs Göta älv),

2) osande svordom och

3) högtidlig försäkran. till exempel trohetsed, huldhetsed och tjänsteed.


SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Historik.jpg Symbol Person.jpg Livet.jpg


Tro och huldhets ed (från före 1905)

”Jag N.N. lofvar och swär, wid Gud och Hans Heliga Evangelium att jag städse skall wara min rätte Konung, den Stormäktigaste Furste och Herre, Oscar den Andre, Sweriges, Noriges, Götes och Wendes Konung samt det Kongl. Huset huld och trogen. Jag skall ock med lif och blod förswara det Konungsliga Wäldet samt Riksdagens rättigheter, allt i överensstämmelse med Rikets Grundlagar dem jag till alla delar skall lyda och efterkomma. Detta lofvar jag på heder och samvete hålla, så sant mig Gud hjälper till lif och själ.”


Jfr Lotsverket.