Dover

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Dover, fyrplats med gamla anor, i England vid engelska kanalen. Tillhör nu Trinity House.

Fyrplatsen anlagd cirka 40 AD av romarna. 
F W.jpg

UnionJack.jpg Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg Kompassros ritad.jpg

Gamla fyren i Dover och slottet. Fyrplatsen anlagd av romarna cirka 40 AD. Vykort.

Cirka 40 AD. anlände kejsar Caligula till engelska kanalen efter att ha passerat Gallien (Frankrike). Där befallde han att ett fyrtorn skulle byggas. Detta torn antas vara det vid Boulogne. Flera romerska medaljer härifrån avbildar ett fyrtorn som liknar det vid Ostia.

Tvärs över kanalen ligger Dover i England. Där uppförde romarna ett, möjligen två fyrtorn på lite avstånd från varandra, ungefär samtidigt och i liknande byggmaterial. Åtminstone det ena anses allmänt som ett forntida fyrtorn. Men dess ansenliga avstånd från stranden antyder att det kanske användes för signalering mellan de galliska och brittiska provinserna i det romerska riket. Övre delen av det 24 m höga tornet är från medeltiden. Det står 120 m över havet.


Jfr Faros, Ostia, Kolossen på Rhodos, Caepio, Coronna, Dover, Alexandria, världens sju underverk, antikens fyrar, medeltida fyrar, Sverige från 1721, fyr- och handelshistoria.