Dalénmuseet

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Dalénmuseet ligger i Stenstorp, där Gustaf Dalén föddes och växte upp. Stenstorp är första anhalt efter Skövde då man åker stambanan från Stockholm mot Göteborg.

Detta mycket sevärda museum, där för övrigt Svenska Fyrsällskapet hade sin första konstituerande sammankomst, är inrymt i det gamla tingshuset vid järnvägsstationen.


AGALogga.jpg

SweFlag.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Vantskruv.jpg Maskaron.jpg Historik.jpg


VarOptimist.jpg VarOptimist2.JPG

Gustaf Daléns Optimistnål. Den blinde uppfinnaren och Nobelpristagaren Gustaf Dalén hade inget till övers för pessimismen. Trots motgångar gav han inte upp. Han beställde ett antal nålar / pins med texten "VAR OPTIMIST". Så fort han mötte en "surkart" tog han fram en nål och fäste den på vederbörandes rockslag. Hans budskap då är minst lika aktuellt i vår tid. Tomas Berglund respektive Leif Elsby.

Ett mycket sevärt museum inrymt i Tingshuset, Stenstorp.


Jfr Dalén, AGA AB, acetylen, AGA-massa, gasackumulator, AGA-ljus, Dalén-ljus, AGA ljusväxlare, AGA-gasreserv, AGA fyrlyktor, AGA linser, AGA teckengivare, glödnätsbytare, AGA mistsignal, solventil, klippventil, Dalénmuseet, linspendel, acetylen, fyr- och handelshistoria, fyrljus, gasglödljus