Dödvikt

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

dödvikt, anger vikten för ett fartygs lastförmåga i ton för last plus bränsle. Då är fartyget nedlastat till sommarfribord. Förkortas dv eller dw (eng. dead weight).


Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg Kompassros ritad.jpg

Deplacement

Deplacement är vikten av fartyget, inklusive normal utrustning och bränsle. Används för örlogsfartyg.

Dräktighet

Fram till 1874 användes begreppet dräktighet om fartygets lastförmåga.

Lastförmågan mättes i vikten läster, ett viktmått som varierat över tiden.

Registerton

1874 ersattes dräktighet med det internationella måttet registerton. Registerton är trots namnet ett mått på fartygets volym.

1 Registerton = 100 engelska kubikfot = 2,83 m3

Bruttoton

Bruttoregisterton är fartygets volym under däck plus volymen av alla tillslutna rum över däck.

Nettoton

Nettoregisterton är fartygets volym för utrymmen för passagerare och last.

Den beräknas ur bruttoton minskad med volymen av alla rum som upptas av maskiner och bränsle, används för navigering samt för vattenbarlast eller till utrymmen för befäl och manskap.

Varför

Ett fartygs lastförmåga användes som mått på hur mycket skatter och avgifter fartyget skulle betala.

Det gällde fyr- och båkavgifter, lotsavgifter, hamnavgifter, tullavgifter, redarskatt, med mera.


Jfr läst, viktmått, volymmått, metersystemet, fyr- och båkavgift.