Dämman

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Dämman, svenskt grund samt f.d. bemannad fyrplats och kassunfyr i Kalmarsund. Mellersta Östersjön. Bemannad 1873-1968.

Sveriges i ordningen första utsjöfyr, nu ej längre i tjänst
Dämman karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Livet.jpg

Dämman. Arkiv aftonbladet.se.
Dämman. Foto Esbjörn Hillberg.
Dämman. Foto Esbjörn Hillberg.
Dämman. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880.
Dämman före 1893. Foto Lotsverket.
Dämman före 1893. Foto Lotsverket.
Treskenad spegel, sedd uppifrån. Figur Leif Elsby.
Dämman från SO 1925. Foto Lotsverket.
Trumlins. Figur Leif Elsby.
Dämman. Foto Esbjörn Hillberg.
Laddar karta ...


Laddar karta ...
Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
finns ej finns ej N 57 03, O 16 41 (släckt) - F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1873 1874 - 1968 18 17,7


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Dämmans fyr. Belägen i norra delen av Kalmarsund, Mönsterås socken av Kalmar län, till ledning för angöring och genomsegling av Kalmarsund norrifrån. Postadress och telegramadress: Mönsterås.

Dämman ligger 4 distansminuter från fastlandet, och byggnaderna är ursprungligen uppförda på stenkistor. Djupet där de första kistorna placerades var 13 fot (3,9 m). Ute på fyren turas fyrbetjäningen om att hålla vakten. Familjebostäderna är iland, liksom vid Tjärvens fyr.

Fyren byggdes år 1873, och de första fyrmännen var: C. Dahlström, fyrmästare, K. O. Pettersson Lagervall, fyrvaktare, G. E. Sandberg, fyrbiträde."

Ur Underrättelser 1852

DÄMMAN . Stångmärke af järn med en till hälften hvit och hälften röd tunna på stången samt en på lika sätt målad kula på toppen, är 22 fot högt. Detta märke uppsattes år 1844 på den lilla endast 3 fot höga klippan Dämman, belägen O.S.O. 5/8 mil från Idö, för att utmärka densamma från de så kallade Idö bankar och tjenar äfven till rättelse vid angörandet af Idö sund. Lat. N. 57°41'. Long. 16°49' ost om Gr. Pl. XI.

Fyrplatsen Dämman

Lotsverket valde att fylla ut grundet Dämman och på detta bygga en fyrplats, i stället för att markera grundet med ett fyrskepp. På så vis blev det Sveriges första utsjöfyr.

1872 enligt Lotsstyrelsen:

Omgående spegelfyr med blänk. På det i norra delen av Kalmarsund belägna undervattensgrundet Dämman, SO om Wållö lotsplats, kommer att på utfylld grund byggas en fyr, som anses under 1874 bliva tänd. Vågbrytaren, som åt byggnaden skall ge skydd mot sjö- och isgång, är under innevarande år fullbordad, och grunden för fyrbyggnaden till en del utlagd.”

1872 påbörjades grundläggningsarbetet under ledning av kapten C Knös vid Väg & Vattenbyggnadskåren. Fyrbyggnadens två understa våningar uppfördes i sten och den översta i trä. Byggnaden innehöll även ett rum för lotsar. Ritningar hade utförts av L Fr Lindberg, G E Höjer samt A T Gellerstedt. Överst på den ena gaveln monterades ett rikt dekorerat hängtorn med en lanternin och fyrapparat.

Fyrapparaten var en omgående treskenad spegel med fotogenlampa, urverk och lod, lodvikt 20 kg.

För fyrmästare och fyrvaktare byggdes dessutom ett boställe iland vid Svartö hamn nära Mönsterås.

Fyren tändes

1874 stod Dämman klar, Sveriges första utsjöfyr.

1890 erhöll fyrplatsen en mistlur driven för hand.

Ny lanternin

1904 installerades på taket en ny lanternin med trumlins av 3:e ordningen, Lux-ljus och von Otters klippapparat. Dessa hade 1903 nedmonterats från det norra tornet på Gotska Sandön, som då släcktes.

1925 utbyttes klippapparaten mot en intermittenshylsa, även den med urverk ock lod.

1928 uppsattes en signalställning för "vissa fall av nödlägen".

  • Vågbrytaren och hamnen hade olika år förstärkts ett antal gånger.

Avbemanning och personal

1968 släcktes fyren, nu ersatt av den nya Dämman kassunfyr.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Dämman

Och sedan

19?? såldes fyrplatsen. Där har bedrivits hotell- och restaurangverksamhet.

Nuvarande optik: (nedmonterad)

Nuvarande karaktär: (släckt)

Länkar

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb, ex. bitr. 1/10 - 31/3.
Klass Fyrplats klass: I. Enslighetsklass: II. Dyrortsgrupp: A.
Fyrinrättningen Fotogenglödljus, lins 3:e ordningen. Tyfon, 1 st. 7 hkr. Bolinder-motor och 1 st. 6 hkr. Avancemotor. Fyren utgöres av en fyrlanternin på taket av rött bostadshus. Fyren anlagd år 1873.
Läge och natur Fyrplatsen är uppbyggd på ett undervattensgrund i norra Kalmarsund
Bostäder Belägna på fastlandet vid Svartö. Fm 3 rum och kök, Fv 2 rum och kök, Fb 2 rum och kök. Inga bekvämligheter.
Hamn Dämman: Hamn med vågbrytare. Båtarna måste under dåligt väder tagas på land medelst båtkran. Svartö: skyddad mindre hamn.
Kommunikationer Tjänstebåt. 4 resor i månaden till Svartö, 4 dist.min. Bussförbindelse Svartö-Mönsterås, 13 km., 3 ggr i veckan.
Postanstalt Mönsterås. Väg dit: 4 dist.-min. sjöväg och 13 km. landsväg. Landsbrevbärare Mönsterås-Svartö varje söckendag.
Handelsbod Hammarglo. Väg dit: 4 dist.-min. sjöväg och 5 km. landsväg. Endast mindre lanthandel i Hammarglo. De flesta inköpen göras i Mönsterås.
Skola B-skola i Hammarglo, A-skola och samrealskola i Mönsterås. Inackorderingsbidrag.
Övrigt Bostäderna på Svartö ligga sommartid inbäddade i lummig grönska, platsen är mycket vacker. Besvärligt med vatten. Närmaste användbara brunn ligger c:a 300 m. från bostäderna. Regnvatten samlas från taken men räcker ej långt, emedan trakten är mycket regnfattig. Förhoppning om lösning av vattenfrågan, ny brunn har begärts. Hushållsutgifterna bliva mycket fördyrade, därför att befattningshavarna måste hålla hushåll på två platser. Mindre kostbidrag har begärts med F.P.F:s medverkan.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Numera ombyggda till lyxhotell med 26 övernattningsplatser och restaurang för 54 gäster samt båthamn för upp till 20 båtar.
Ägare Stiftelsen Dämman, e-mail: waterhotel@damman.se eller info@waterhotel.com
Kontaktperson Fyrplatsen till salu. Hemsida www.waterhotel.com
Vägbeskrivning E22 norr ut från Kalmar, tag av mot öster ca 3 km norr om Mönsterås mot Svartö (8 km). Båt Svartö - Dämman bokas via hotellet, kostnad ca 350:- t.o.r (30 min. resa)
Övrigt Dämman var Sveriges första bottenfasta utsjöfyr. Den byggdes 1873-74 på ett litet grund i Kalmarsund och ritades av bland andra A.T. Gellerstedt och von Heidenstam. Under byggnationen hösten 1873 tändes en provisorisk fyr bestående av ett litet hus med lanternin som tidigare hade funnits på Fjuk. Den provisoriska fyren släcktes 12 september 1874 när nuvarande fyr tändes. Den nya fyren bestod av ett hängtorn med lanternin fäst på ena gaveln av ett treplanshus. Samtidigt byggdes även bostäder för fyrpersonalen i Svartö hamn. Fyren byggdes om 1904 och fick en ny lanternin på taket av det ombyggda huset. Den utrustades med luxljus (tvåvekig lampa med föränderlig fotogenyta som reserv) samt en 3:e ordn.(1000 mm) dioptrisk trumlins 4 fack á 72° (3 fack med katadioptrisk krona och krans och 1 fack med katadioptrisk krona), persiennapparat och urverk med lod, ljusstyrka 6.400 Heffnerljus. Linsen och persiennapparaten kom från norra fyren på Gotska Sandön. Före 1914 var fyren och huset gulmålade. År 1925 installerades intermittentapparat bestående av en hylsa med lod och urverk. När fyren släcktes 1968 ersattes den av den moderna bottenfasta 21 meter höga betongfyren Dämman (nr. 562100, int.nr. C 7324) belägen öster om den gamla fyren och är utrustad med en 4:e ordn (500 mm) dioptrisk trumlins, 360°, 2x20W 10,3V lampa, klipp, fotocell, solpanel och batterier.

År 1890 användes en handdriven mistlur som år 1904 byttes ut mot en annan mistmaskin, år 1913 mot en mistsiren och år 1927 mot en tyfon. I dag finns 2 fungerande tyfoner samt en BM dieselgenerator (gångtid 40.000 tim) som alla kommer från Ölands Norra. Fyrplatsen gör sitt eget vatten. Man bygger 12 ytterligare gästplatser delvis under vattnet med en helikopterplatta ovanpå.

Skydd enligt lag ej

Dämman kassunfyr

Se Dämman kassunfyr

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Klicka här för att se Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944.

Kalmarsund

Klicka här för att se fyrarna i Kalmarsund.


Jfr Mellersta Östersjön, svenskt fyrväsende, Kalmarsund, treskenad spegel, spegelfyr, utsjöfyr, kassunfyr, mistsignal, Lux-ljus, klippapparat, racon, intermittenshylsa, utsjöfyr, optiska signalanordningar