Christiansö

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Christiansö, dansk f.d. bemannad fyrplats på ön med samma namn, Södra Östersjön. Bemannad 1805-

BornholKartaRitad.jpg
Bornholm och Christiansö. Arkiv dueodde.dk

DKFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Christiansö fyr. Foto Niels Stummann
Christiansö fyr ovanifrån. Arkiv bornpol.dk
Christiansö hamnen. Arkiv denstoredanske.dk
Christiansö fyr. Foto Esbjörn Hillberg
Laddar karta ...


WGS-84 Lat. N. 55° 19,3’. Long. O. 11° 3’.

Området

Christiansö tillsammans med den mindre Fredriksö är Danmarks ostligaste öar och ligger ett antal distansminuter NO om Bornholm. Christiansö var på 1600-talet en framskjuten dansk flottbas. För att ge denna skydd uppfördes befästningsverk. Fästningens största huvudtorn kallas Store Tårn.

Fyr

Uppförandet av en fyr på Christiansö ingick i den plan om utbyggnad av det danska fyrväsendet som utarbetats av Poul Löwenörn och presenterats 1798.

  • För att göra det möjligt att särskilja fyrljuset från denna fyr med den föreslagna fyren på Bornholm, Hammeren, skulle fyren på Christiansö utrustas med en fyrapparat med roterande speglar vilket gav en karaktär av blänkfyr, Danmarks första blänkfyr.
  • 1781 hade Carlstens fyr i Marstrand utrustats med sådana som den första i världen.

1805 den 1 oktober tändes fyren första gången. Enligt förslaget placerades fyren inne i det existerande fästningstornet "Store Tårn". Det tog 4 år att få militärens tillåtelse till detta. Tornet är 16 m högt, runt och byggt i tegel. Det kalkades vitt och sticker upp ett par meter över fästningen.

Fyrapparaten bestod av tre oljelampor på en trearmad träställning som drevs runt en vertikal axel med hjälp av urverk och lod. Från varje lampa kastades ljuset vidare av tre i vinkel ställda speglar. Varje spegel var parabolisk och bestod av förgylld koppar, inalles nio speglar, vardera 4 fot i diameter. Framför varje lampa satt tre små silverspeglar som hjälpte till att reflektera ljuset mot var sin parabol.

  • Fyren gav tre blänk per minut.
    • En modell av fyrapparaten finns i Handels- och Söfartsmuseet i Kronborg.

Linsfyr

1879 ersattes fyrapparaten av omgående planlins av 2:a ordningen. Carcelbrännaren hade 4 vekar.

1904 ersattes lampa med veke av en fotogendriven glödnätsbrännare, typ Lux-ljus.

1973 ersattes linsen med den från just nedlagda Hyllekrog fyr.

Nuvarande karaktär: Fl W 5 s 15/19 M. Lyshöjd: 29 m.


Jfr Danskt fyrväsende, södra Östersjön, Carlsten, Bornholm, Löwenörn, Norberg