Chalmers

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Chalmers, William (1748-1811), superkarg, direktör i Trollhätte kanalverk, samhällsbyggare, mm.

William Chalmers


Maskaron.jpg Historik.jpg Kompassros ritad.jpg


  • 1748 föddes han av engelska föräldrar i Göteborg. Han började sin bana i arbetslivet som köpman och besökte som sådan de förnämsta handelsplatserna i England, Frankrike och Holland.
  • 1783 reste han för det svenska Ostindiska Kompaniet som superkarg till Kina och Macao. Superkargen var den person som under resan hade det högsta ansvaret, till och med över fartygets kapten.
  • 1793 återkom han till Göteborg från resan och var då en förmögen man.
  • 1794 invaldes han i direktionen för Trollhätte kanal- och Slussverksbolag. Han hade sedan 1793 varit med i den av Kung. Majestät tillsatta interimsdirektionen. Genom hans medverkan ansågs intressena för sjöfarten vara väl representerade inom kanalbolaget.
  • 1??? blev han direktör i Ostindiska Kompaniet.
  • 1809 fick han titeln Kansliråd.
  • Han kände sig starkt engagerad för samhället och då speciellt fattigvården i Göteborg, dit han lämnade stora ekonomiska bidrag.
  • 1811, vid sin död, testamenterade han stora belopp till Sahlgrenska sjukhuset och till den "slöjdeskola", som, grundades 1829 i Göteborg och som 1937 blev Chalmers tekniska högskola.


Jfr ostindiska kompanier, Trollhätte kanal.