Buskär

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Buskär, svensk f.d. bemannad fyrplats och f.d. ledfyr i yttre delen av inloppet till Göteborg, mellan Vinga och Böttö. Kattegatt. Bemannad 1841-1932. Ersatt av fyren Buskärs Knöte

Västra inloppet till Göteborg. På skäret Buskär O om Vinga. 

BuskBöttGefvElfs1872Strip.jpg

Förtoning enligt Beskrifning 1872 över fyrarna Buskär, Böttö, Gefveskär och Elfsborg.


Göteborg karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg

Buskär fyr. Fotograf okänd.
Buskär fyr. Figur Leif Elsby.
Buskär fyr från 1911. Foto Lotsverket 1932.
Buskärs Knöte med fundamentet från den gamla fyren i bakgrunden. Arkiv www.worldlighthouses.org
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Spirbåken

Ur Underrättelse 1842: Spirbåk med hvitmålad visare eller arm, 40 fot högt. Tjenar till rättelse vid seglingen i Brännö farleder.


1842 revs den sedan tidigare befintliga spirbåken på ön.

Fyrplatsen

WGS-84 Lat. N. 57° 38’,3. Long. O. 11° 41’,0. Sv. Nr. 761200. Int. Nr. C0570

1841 anlades fyrplatsen. Ett i trä kombinerat fyr- och boningshus. På taket fanns en lanternin med sideralskenspegelapparat och rovoljelampa.

  • Ritat av C Wallenstrand. Samma ritning användes för Böttö. Byggnaden tillverkades på snickeri i Göteborg.
  • Boningshuset innehöll två lägenheter för fyrpersonalen.
  • Bekostat av Kronan. Underhölls av Göteborgs stad. Tändes första gången 1 november. Fyrkaraktär: vitt och rött fast sken

Enligt Underrättelse 1842

BUSKÄR. Ledfyr, stillastående, vid inloppet till Götheborg.

Lat. N. 57° 38'15". Long. O. 29° 50'5"

Denna fyr, hvilken så väl till lysningssättet som till husets konstruktion, med undantag allenast af stenmuren, som icke är så hög, alldeles liknar den ofvanför beskrifne på Böttö, byggdes och tändes första gången vid samma tid som den, samt underhålles likaledes af Götheborgs stad. Den är uppförd på Buskäret, beläget mellan Böttö och Winga. Fyrljuset är circa 84 fot öfver vattenytan, och kan i klart väder synas på 2 à 3 mils afstånd. Hvad som i afseende på lysningstiden är anfördt för Böttö, gäller äfven för denna fyr, hvilken, liksom den förra, tjenar till rättelse för inseglingen på Winga sand och Hakefjord under natten. Anvisningen om inseglingen och begagnandet af fyren på Böttö tjenar jemväl för fyren på Buskäret.

Enligt Underrättelse 1848

Underrättelse om Svenska Fyrarne efter Kongl. Förvaltningens Af Sjö-Ärendena Beslut, Utgifven Af Lots-Direktörs-Embetet i Febr. 1848

"Buskär. Stillastående Ledfyr vid inloppet till Götheborg.

Lat. N 57° 38'15". Long. O. om Ferrö 29° 50'5". Long O. om Greenwichs meridian 11° 40'20".

Denna fyr, hvilken såväl till lysningssättet som husets konstruktion, med undantag allenast af stenmuren, som icke är så hög, alldeles liknar den ofvanför beskrifna Böttö, byggdes och tändes första gången vid samma tid som den samt underhålles likaledes af staden Götheborg. Den är uppförd på Buskäret, beläget mellan Böttö och Winga. Fyrljuset är omkring 84 fot öfver vattenytan och kan i klart väder synas på 2 à 3 mils afstånd. Hvad som i afseende på lysningstiden är anfördt för Böttö gäller äfven för denna fyr, hvilken, likasom den förra, tjenar till rättelse för insegling på Winga sand och Hakefjord under natten. Anvisningen för begagnandet af Böttö fyr vid inseglingen tjenar jemväl för fyren å Buskäret. "

Enligt Underrättelser 1852

BUSKÄR. Stillastående Ledfyr vid inloppet till Göteborg.

Lat. N. 57°38'15”. Long. O. om Ferrö 29°50'5”. Long. O. om Greenwichs meridian 11°40'20”.

Denna fyr, hvilken såväl till lysningssättet, som husets konstruktion, med undantag af stenmuren, som icke är så hög, alldeles liknar den ofvanför beskrifna på Böttö, byggdes och tändes för första gången vid samma tid som den samt underhålles likaledes af staden Göteborg. Den är uppförd på Buskäret, beläget mellan Böttö och Winga. Fyrljuset är omkring 84 fot öfver vattenytan och kan i klart väder synas på 2 ½ à 3 mils afstånd. Hvad som i afseende på lysningstiden är anfördt för Böttö, gäller äfven för denna fyr, hvilken, likasom den förra, tjenar till rättelse för inseglingen på Winga sand och Hakefjord under natten. Anvisning för begagnandet af Böttö fyr vid insegling tjenar jemväl för fyren på Buskäret.

Enligt Beskrifning 1872

Beskrifning öfver Svenska Fyrarne, med kort underrättelse om fyrväsendets uppkomst och utveckling. Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga beslut utgifven. 1872

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Lat. N. 57° 38’,3. Long. O. 11° 40’,8. Ledfyr i inloppet till Göteborg. Lyser med fast sken, som mot sjön på längre avstånd visar sig vitt, men närmare fyren rött, och inåt vitt. Fyrapparaten, som består av ett sideralsken med lampa, är anbringad i en lanternin på taket av fyrvaktarehuset, uppfört på det höga Buskäret och rödmålat. Lamplågans höjd över vattnet är 84 fot (25 m). Den lyser runtom horisonten och bör bli synlig på 8 till 10 (distans)minuters avstånd. Olikheten i ljusskenets färg mot sjön åstadkommes, ehuru ofullkomligt, därigenom, att nedre lanterninrutan åt denna sida är röd.”

1878 fick fyren fotogenlampa och trumlins av 5:e ordningen. Fyrkaraktär: rött fast sken

1903 ändrades fyrkaraktären till: rött klippsken

1907 inmonterades Lux-ljus, fortfarande trumlins av 5:e ordningen. Fyrkaraktär: rött klippsken

Nytt torn

1911 Nytt vitt 7,5 m högt torn av betong med AGA-ljus. Trumlins av 5:e ordningen. Fyrkaraktär: Bx WRG

Avbemanning och personal

1912 Fyrplatsen avbemannades 1912-09-06, se avbemanning. Siste fyrvaktare var Niklas Gustafsson

  • Tillsynen sköttes sedan från Böttö

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Buskär

Och sedan

1915 hade fyren AGA-ljus med trumlins av 5:e ordningen. Fyrkaraktär: Bx(3) WRG 10s 12M. Vitt, 7,5 m högt torn av betong och järn.

  • Ljus c:a 0,5 sek, mörker c:a 1 sek, ljus c:a 0,5 sek, mörker c:a 1 sek, ljus c:a 0,5 sek, mörker c:a 6,5 sek.
Fyrsken Gräns Gräns
Grönt 84 190
Vitt 190 203
Rött 3203 236
Vitt 236 84

1934 ???? Det kombinerade fyr- och boningshuset säljs och flyttas till Styrsö Tången

1935 Åttakantig fyrkur på 7,5 m högt torn, ytterligare 2 sektorer tillkom. Fyrkaraktär: Bx v, r, g

Nytt torn

1956 Nytt 10,8 m högt torn av betong. Ny 4:e ordningen trumlins. AGA-ljus. Fyrkaraktär: Bx(3) WRG

Ny fyr, Buskärs Knöte

1964 uppfördes i betong en ny 11,6 m hög fyr, Buskärs Knöte, och ersatte fyr på Buskär

Nuvarande karaktär Buskär: (släckt)

Göteborgs skärgård

Klicka här för att se fyrarna i Göteborgs skärgård.


Jfr Kattegatt, Västerhavet, svenskt fyrväsende, ledfyr, båk, sideralsken, träfyr, betong, AGA-ljus, racon, morsealfabetet, Böttö, Gäveskär, Älvsborg