Brämön

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Brämön, svensk lotsplats och f.d. bemannad fyrplats i Bottenhavet. Bemannad 1859-1972.

Sundsvallsleden. I havsbandet SO om Sundsvall. Dagerfyring 1/11 - 31/3 (enligt Svensk Fyrlista 1968).

BrämöStrip1872.jpg

Brämön ur Beskrifning 1872.


Sundsvall karta ritad.jpg
Oc(2) 20s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby
Antik bild där man ser Brämöns första fyrtorn, byggt 1859 men rivet 1948. Stegen på tornet var till för att Brämöns lotsar skulle kunna hålla utkik från fyren. (De var av fyrmästaren förbjudna att använda trappan inne i tornet). Foto: Bild ur Kerstin Brages samling.
Brämön nya fyren. Foto Esbjörn Hillberg.
Brämön nya fyren. Foto JS.
Hamn och bergbana på Brämön. Foto Mats Carlsson Lénart.
Brämön lins med lampväxlare. Foto Esbjörn Hillberg.
Brämön gamla fyr 1892. Foto Lotsverket.
Brämön med signalflaggor, lotsar och fyrfolk. Foto Lotsverket.
Brämöns gamla fyr med signalställning och maskinhus. Foto Lotsverket.
Brämön fyr, nu elektrifierad. Foto NN.
Brämön fyr med signalställning och maskinhus. Foto Lotsverket.
Lux-ljus med tre lågor. Bild från Hoburg. Arkiv filmarkivet.se
Brämön boningshus 1926. Foto Lotsverket.
Brämön fyr med signställning och maskinhus 1927. Foto Lotsverket,
Brämön maskinrum med Holger Holmgren. Foto Paul Lindgren.
Brämöns fyrmästare Mattson dirigerar fartygen med hjälp av radio och radar. Arkiv Tore Olsson.
Sista personalen på Brämön 1972. Fr. v. Erik Björklund, Bertil Wahlund, Gustav Ohlsson.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
153600 C 6030 N 62 13, O 17 44 Oc(2) 20s 18 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1859 1948 1972 1972 16,3 31,2


Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Sundsvalls lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

 • Lotsförman: Per Daniel Löf, f. 1834
 • Mästerlots: Ernst Edvard Theodor Schön, f. 1853
 • Lots: Lars Peter Pettersson, f. 1854
 • Lots: Nils Wickman, f. 1845
 • Lots: Joel Emanuel Byberg, f. 1854
 • Lots: Johan Anshelm Lund, f. 1857
 • Lots: Thomas Viktor Gustaf Montelius, f. 1862
 • Lots: Nils Magnus Sundin, f. 1862
 • Lots: Karl Leonard Mellberg, f. 1864
 • Lots: Gust. Victor Johannes Montelius, f. 1865

Fyren tändes

1859 anlades fyrplatsen. Fyrtornet var runt och 15 meter högt. Det byggdes med gult, eldfast tegel från Höganäs. Fyren ritad av C Sandell och uppfördes av murarmästare Jonas Nilsson, Sundsvall. Tändes 1:a gången 15/10 1859.

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Linsfyr med fast sken. Lat. N. 62° 13’,1. Long. O. 17° 45’,5.

 • Fyrapparaten: 2:dra ordningens lins-, stillastående.
 • Fyrljusens höjd över vattenytan: 101 fot (30,3 m).
 • Fyrtornen: av sten, ljusgult.
 • Lysvidd: 14 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 50 fot (15 m).
 • Lysfält: från NV, över N, O och S till SV t V.
 • Tornets höjd från grund: 51 fot (15,3 m).

Fyren är uppförd på den utanför inloppet till Sundsvall liggande Brämöns nordöstra ände. Det ljusgula fyrtornet, jämte väster därom på ett avstånd av omkring 260 fot (78 m) belägna rödfärgade bonings- m fl hus, utgör om dagen goda sjömärken. Lotsar uppassa på platsen, och tillkännager hissad signalkula, att lots finnes att tillgå.”

1887 utbyttes rovoljelampan mot en fotogenlampa med pumpverk och 4 vekar.

1890 erhöll fyrplatsen en mistlur driven för hand.

Telefon

1897 blev Brämön internationell signalstation. En telefonkabel drogs till ön och en telefonväxel installerades i fyrmästarens expeditionsrum.

1905 installerades en maskindriven mistsirén med tryckluft.

Lux-ljus

1909 utbyttes fotogenlampan med veke mot ett Lux-ljus med tre glödnät. Ljusstyrkan ökade från 5 000 till 15000 Hefnerljus.

1912 anlades en signalstation för fyrskepp och isförhållanden med en ställning NO om fyren i S-N riktning

1925 installerades en von Otters klippapparat med urverk och lod, lodvikt 50 kg.

1925 byggdes bostäderna ut, så att fyrvaktare och fyrbiträde fick var sitt rum till.

1927 utbyttes mistsirénen mot en tyfon driven av tryckluft.

1930-talet borrades en brunn för dricksvatten. Båthamnen i Varpet anlades. Rälsbana byggdes upp till fyren.

Elektriskt ljus

1937 elektrifierades fyren.

 • Strömmen togs från ett eget elverk som drevs med två Bolinder råoljemotorer.
 • Tyfonen utbyttes mot en Nautofon, som monterades på ett 20 meters fackverkstorn på Revudden NO om fyren.
 • Cirkulär radiofyr installerades.

1944 monterades och anslöts en vindgenerator.

1946 utbyttes von Otters klippapparat mot en elklipp.

Ny fyr

1948 byggdes i betong ett nytt 16,3 m högt torn, 10 m syd om det gamla. Konstruerat av R V Frost och uppfört av Lotsverkets arbetslag.

 • Lanternin och fyrapparat flyttades över till den nya och försågs med glödlampa 1000 W och elklipp, matad via kraftkabel som dragits till ön.
 • Det gamla i tegel revs.

1951 försågs fyrplatsen med en radar, som 1:a fyrplats i Sverige.

 • Den hade tidigare suttit på ett fartyg och skänktes nu av Sjöräddningssällskapet. Enligt Svensk Sjöfartstidning nr 49 1951: "Bremö fyr är den första i Sverige som får radar, och man väntar att den skall bli till stor nytta både för lotstjänsten och för sjöräddningen. Anläggningen kommer längre fram att kompletteras med radiotelefon."

1968 Tornet målat vitt med svart bälte.

Lotsbarnskola

1908-1910 hade Brämön lotsbarnskola. Lärare var Alma Nyqvist följd av E Söderhäll

 • 1908 Alma Nyqvist, 114 dagar, 5 elever varav 5 var lots-/fyrbarn
 • 1909 Alma Nyqvist, 110 dagar, 7 elever varav 6 var lots-/fyrbarn
 • 1910 E Söderhäll, 98 dagar, 7 elever varav 7 var lots-/fyrbarn

Efter detta årtal särredovisar dokumenten inte lots- / fyrplats. Åren före och efter gick barnen i allmänna sockenskolan.

Avbemanning och personal

Hessler tore erik.jpg

Fyrmästare Tore Hessler.


1972 automatiserades fyren.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Brämön

Och sedan

1986 stängdes mistsignaleringen.

1992 stängde Sjöfartsverket 25 av sina 38 radiofyrar, dvs 13 stycken behölls i drift.

 • Sändningarna med radiofyr på Brämön stängdes.

2000 var tornet 16,3 m högt, målat vitt med svart bälte.

Nuvarande optik: originallinsen används fortfarande, försedd med 2x1000W 120V glödlampa (reserv 2x20W 10,3V), elklipp, fotocell. Landkabel, batterier

Nuvarande karaktär: Oc(2) WRG 20s 18M. Lyshöjd: 31,2 m.

Länkar

 • Ur Arkiv Tore Olsson: "Ny överrock" , Sundsvalls Tidning 24 mars 1970. 3,7MB

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb, sem.-vik. hela semestertiden
Klass Fyrplats klass: I. Enslighetsklass: II. Dyrortsgrupp: D.
Fyrinrättningen Elektrisk fyr, lins 2:a ordningen. Radiofyr. Nautofon, 2 st. 50 hkr. Bolinder-motorer. Gult, 15 m. högt fyrtorn av tegel försett med svart bälte och sammanbyggt med maskinhuset. Fyren anlagd år 1859.
Läge och natur Skogbevuxen c:a 5 km. lång och 3 km. bred ö i havsbandet SO Sundsvall. Mindre planteringsland
Bostäder Fm 4 rum och kök, Fv 2 rum och kök, Fb 2 rum och kök. El. ljus, för övrigt inga bekvämligheter.
Hamn Mindre cementbrygga och slip. Hamnen mycket liten och oskyddad för nordliga vindar.
Kommunikationer Personalens båtar. Höst- och vintertid vanligen 1 resa i veckan, sommartid oftare, till Löruddens fiskeläge. Väg dit: 2,5 dist.-min. öppen sjö. Bussförbindelse Lörudden-Sundsvall, c:a 35 km.
Postanstalt Sundsvall. Väg dit: 2,5 dist.-min. öppen sjö och c:a 35 km. bussresa. Posten kan lämnas och hämtas vid Löruddens fiskeläge, emedan postväska sändes med bussen till Sundsvall, sommartid dagligen, höst och vinter 3 ggr. i veckan.
Handelsbod Löruddens fiskeläge.
Skola B-skola Björkön, A-skola Njurunda, realskola i Sundsvall. Inackorderingsbidrag.
Övrigt Ersättning för personalens båtar 50 kr. per år.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Alla bostadshus med tillhörande mark är friköpta. Inga övernattningsplatser.
Ägare SjöV äger fyr och maskinhus
Kontaktperson Caj Brage 0703-392270, Kerstin Brage 0706-509319. Även Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Bilväg Sundsvall - Lörudden c:a 30 km. Kör väg E4 söderut från Sundsvall, tag av vid Njurundabommen och kör mot Lörudden på Björkön. Fyrplatsen ligger på utsidan av Brämön c:a 2,5 nm med båt från Lörudden.
Övrigt Fyren konstruerades av Heidenstam och utrustades från början med linsapparat och moderatörlampa för rovolja. År 1888 utbyttes moderatörlampan mot en fyrvekig (diameter yttre veken 9 cm) Denechaux fotogenlampa med pumpverk (förbrukning 75 cl/tim). År 1909 ersattes denna av ett trelågigt luxljus, vilket medförde att ljusstyrkan ökade från 5.000 till 15.000 Hefnerljus. Fyren elektrifierades 1937 (1000W 110V lampa). År 1925 installerades en klippapparat som drevs av ett uppdragbart urverk med lod (vikt 50 kg). Apparaten nedmonterades 1946 och ersattes av en elektrisk klippapparat.

Den äldsta fyren från 1859 var byggd av gult tegel och användes till 1948 då en ny cylindrisk betongfyr uppfördes ca 10 meter syd om den gamla. Den gamla fyren revs och lanternin och lins överflyttades till den nya.

Det fanns även en lotsstation och en lotsbarnskola på Brämön. Ett mycket gammalt fiskekapell samt ett intressant lokalt museum kan besökas i den lilla ”fiskebyn” vars namn är Norrhamn.

Skydd enligt lag ej

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Klicka här för att se de svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944.

Sundsvallsleden

Klicka här för att se fyrarna i Sundsvallsleden.


Jfr Bottenhavet, svenskt fyrväsende, fyroptik, tegelfyr, betongfyr, fotogen, Lux-ljus, von Otter, mistsignal, tyfon, Nautofon, radiofyr, radar, vindgenerator, lots