Bredskärssund

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Bredskärssund, svenska ensfyrar på Bredskär, vid Bredskärssund nära Umeå. Norra Kvarken. Flyttade tvärs sundet till Obbolaön som ledfyr och ensfyrar.

Västra Kvarken. Ume älv. Bredskärssund nedre: På Obbolaö, 100 m NV om farleden. Bredskärssund övre: 225 m från föregående. Fyrarna är i ens i 000 grad. I enslinjen ligger V om farleden grundet Väjan (4,2 m) 1M S om Bredskär, samt närmare Bredskär ett 4,7 m grund, även detta V om farleden. Längre söderut ligger flera grund mycket nära enslinjen
Q.jpg


Holmögadd karta ritad.jpg
Q.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Bredskärssund övre. Foto Tomas Berglund 2018
Bredskärssund nedre. Foto Tomas Berglund 2018
Bredskärssund nedre. Äldre vykort
Bredskärssund övre från 1980. Foto Tore Olsson
Bredskärssund nedre från 1895. Foto Esbjörn Hillberg
Bredskärssund fyr från 1877. Samma ritning användes för Ratan. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880
Linsen på Bredskärssund nedre. Foto Esbjörn Hillberg
Bredskärssund nedre. Foto Tore Olsson
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Nedre: WGS-84 Lat. N 63° 39,7’. Long. O 20° 18,8’. Sv. Nr. 087300. Int. Nr. C5884

Övre: WGS-84 Lat. N 63° 39,8’. Long. O 20° 18,8’. Sv. Nr. 087301. Int. Nr. C5884-1

Först

1870 uppsattes tvenne lyktor, vilka underhölls av lotsarna.

1876 utbyttes dessa mot två andra lyktor underhållna av Lotsverket. De uppsattes på befintliga stenkummel.

Flytt tvärs sundet

1877 ersattes dessa av två nya ensfyrar på andra sidan sundet. Den övre fyren var ett trähus med på ena hörnet en fotogenlampa med spegel för sideralsken. Ritat av G E Höjer. Den undre fyren utgjordes av en fotogenlampa och lins uppsatt på en stolpe.

Nya ensfyrar

1894-1895 ersattes dessa ensfyrar.

  • Den övre erhöll i trä en ny fyrbyggnad med vaktrum. Fyrapparaten utgjordes av fotogenlampa med parabolisk reflektor, vilken lyste genom ett gavelfönster.
  • Båda fyrarna ritade av Albert Lundberg.

Automatisering

1912 installerades AGA-ljus i båda fyrarna, lins av 4:e ordningen. Fyrkaraktär:

Och sedan

1955 försågs fyrarna med elektriskt ljus med AGA-ljus som reserv. Mellan Obbola och Bredskär hade lagts en kraftkabel.

1980 byggdes Bredskärssund övre, en vit plastkur på stensockel.

  • De två fyrarna bildar en enslinje i en svår farled.
  • Bredskärssund övre är därutöver sektorindelad.
  • Optisk karaktär: Båda Sx 60 / m, synkrona. Ljusstyrka W 5 800 cd.

2018 var båda fyrarna försedda med solpanel och batteri

Nuvarande utseende:

  • Nedre: Vitt 7,7 m högt fyrtorn
  • Övre: Vit plastkur på stensockel

Nuvarande karaktär:

Västra Kvarken

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Norra Kvarken, ensfyr, träfyr, betongfyr, sideralsken, AGA-ljus, solpaneldrift, G E Höjer.