Blaugas

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Blaugas, brännbar gas som lät sig komprimeras till vätska. Framställningssättet uppfanns av Dr Blau från Augsburg, Tyskland, därav namnet. 1908-1910 introducerades gasen på marknaden. Motsvaras ungefär av vår tids Gasol, som emellertid brinner med endast svagt lysande låga

F W.jpg

GerFlag.jpg Maskaron.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Symbol fyr.jpg Symbol lysboj.jpg Vantskruv.jpg


Dr Herman Blau
Reklam för användning för svetsning, verkstad och hemmet

Den framställdes genom upphettning av mineralolja i en luftfri kammare. Den fick en sammansättning av cirka 40% metan, etan och propan. Resten var omättade kolväten typ eten, propen osv.

  • Gasen lät sig komprimeras till vätska och förvaras i ståltuber.
  • Den distribuerades komprimerad i ståltuber, på ett liknande sätt som Gasol.
  • Den energirika gasen brann med klart lysande låga.

För fyrar

1910 uppfördes i Korsör en gasstation som försåg det danska fyrväsendet med Blaugas.

1930 tillverkade stationen i Korsör 13 000 kg åt det danska fyrväsendet.

Exempel på fyrplatser som använt Blaugas


Jfr oljegas, acetylen, glödnät, danskt fyrväsende, Pintsch, AGA AB