Blåvandshuk

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Blåvandshuk, dansk fyrplats väst Esbjerg på västsidan av södra Jylland, Nordsjön. Bemannad 1888-19??

I området har legat fyrskeppen Horns Rev (1878-1980), Vyl (1888-1975) och Grådyb (1906-1956) samt därutöver fyrskepp på HR 1 (1949-1952) och ER (1952-1969) för att markera minsvept led.
BlåvandshukKartaRitad.jpg
Fl(3) 20s.jpg

DKFlag.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg

Blåvandshuk fyrplats. Arkiv www.visitwestdenmark.dk
Blåvandshuk sedd från stranden. Arkiv www.visitwestdenmark.dk
I fyrens närhet byggde tyskarna bunkrar och radarstationer som del av Atlantvallen under andra världskriget. Härifrån leddes jaktflyg. Arkiv www.autocamper-nyt.dk
Laddar karta ...


Området

Utanför fyren ligger revet Horns Rev, som fortsätter 22 M i sydvästlig riktning ut i Nordsjön. Revet kallades på segelskeppens tid för "Djävulens horn".

Fyren står på Danmarks västligaste punkt.

Fyren anlades

1888 uppfördes en träfyr med lins på den 14 m höga klinten.

1899-1900 uppfördes nuvarande fyr. Det vita tornet i betong är i basen kvadratisk och 39 m högt. Det står på en sockel av granit. En trappa i trä leder med 170 trappsteg upp till lanterninen.

  • Ursprungligen utgjordes fyrlågan av en brännare med oljegas, som den på Rubjerg Knude. Samtidigt uppfördes ett lokalt gasverk

1911 fick fyren Dalén-ljus. Bränslet var nu acetylengas

1948 fick fyren elektriskt ljus. Glödlampa med 1000 W effekt.

Nuvarande karaktär: Fl (3) W 20 s 20/23 M. Lyshöjd: 55 m

Minsvepta leder

Under andra världskriget lade framför allt tyskar och engelsmän ut omfattande områden med mineringar. När freden väl var ett faktum återstod ett tålamodsprövande arbete med att svepa områdena fria från minor. Till att börja med koncentrerade man sig på att skapa säkra leder. De markerades tillfälligt med fyrskepp, tills man minsvept så mycket att "allt" betraktades som säkert.

Bland annat sveptes och markerades följande leder:

D-GPS

1995 hade den danska motsvarigheten till Sjöfartsverket i drift 3 referensstationer för D-GPS:

Station _________ Radiofrekvens (kHz)


Jfr danskt fyrväsende, oljegas, Rubjerg Knude, Nordsjön, fyrskepp, D-GPS