Bissen

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Bissen, svensk obemannad kustfyr och ledfyr syd om Strömstad, Skagerack.

NO om Strömstadsleden, dvs farleden Fjällbacka - Strömstad. Vit sektor 328 - 330 grad leder nära två utgrundningar (NO om farleden) 1,2 - 1,4M från fyren samt en bränning (SV om farleden) 1000 m från fyren
Koster karta ritad.jpg
Fl(2) 6s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Bissen. Foto Lars-Göran Itskowitz
Laddar karta ...


WGS-84 Lat. N 58° 48,1’. Long. O 11° 09,3’. Sv. Nr. 854600. Int. Nr. B2153

1884 anlades fyrplatsen. Veklampa

1920 (?) fick fyren automatiskt AGA-ljus

1939 byggdes fyren om

1942 var fyren ett vitt 6,7 m högt fyrtorn, AGA-ljus med lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär: Bx(2) WRG 6s. Lyshöjd: 8,5 m

Nuvarande utseende: Vitt 6,7 m högt fyrtorn med rött tak

Nuvarande karaktär: Fl(2) WRG 6s 6,4M. Lyshöjd: 8,5 m

Teknik

Den första fyren var utrustad med en så kallad åtta-dagarslykta. Det var en sorts fotogenlampa. Den var tänd dygnet runt. Den hade en bränslebehållare stor nog att räcka i åtta dagar. Bränslet bestod av så kallad gasolja, den tidens fotogen.

Huset var av den tidens standardmodell. Det var tillverkat i trä på snickerifabrik Bark & Warburg i Göteborg. Det kom som "prefab" till fyrplatsen och monterades på kort tid. De tillverkades i ett större antal. 1883 levererade man 17 sådana fyrkurar i trä med tillhörande förrådsbodar till Lotsverket. Under perioden 1882-1886 anlade Lotsverket inte mindre än 88 sådana ledfyrar.

Sektorerna bildades med hjälp av skivor av färgat glas monterade på ställningar som satt fast i berget utanför fyrhuset. Den ledande sektorn med vitt ljus bildades av glipan mellan de färgade glasen. På gamla fotografier ser de ut som mörka skärmar.

När AGA-ljuset ersatte veklampan innebar det att driften blev automatiserad. En solventil tände fyren när det blev mörkt och släckte den när det åter blev ljust. Bränsle behövde bara fyllas på en eller två gånger per år. Det sköttes av Lotsverkets personal från Erholmens gasstation vid Marstrand. De bytte gasackumulatorerna som innehöll acetylen som var fyrens bränsle.

Personal

Fyren var obemannad men krävde ändå tillsyn. På fotogentiden bestod arbetet av att fylla på bränsle, trimma veken, göra rent lampglas, glasrutor och skivorna som bildade sektorer.

Med fyren automatiserad med AGA-ljus behövdes bara tillsyn då och då för att kolla att allt var OK.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Bissen

Strömstadsleden

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Skagerack, båk, kummel, Heidenstam, Klövskär, Sotekanalen, Väderöbod, Koster.