Betongfyr

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Symbol fyr.jpg Symbol kassfr.jpg Vantskruv.jpg Historik.jpg

betongfyr, fyr byggd i betong.

Underförstått är att betongen är armerad på lämpligt sätt.

Alla kassunfyrar och bottenfasta fyrar är byggda i betong. Se kassunfyr.

Nutidens ledfyrar är vanligen byggda på en sockel av betong. En del av dem står på en förrådskur av betong.

Norge

På 1870-talet började betong att användas för fundament till norska fyrar men även till fyrplatser, fyrar och bostäder. Som exempel:

 • 1878 byggdes fyrplatsen Grönningen i stora delar i betong.
 • 1923 byggdes i betong det monumentala fundamentet till gjutjärnstornet på Sletringen.
 • 1924 byggdes i betong de komplexa fyrbyggnaderna på Geitungen och 1928 de på Makkaur.

Sverige

 • 1891 byggdes på Ursholmen två fyrtorn, runda 13 m höga i betong, vilka ersatte Nordkosters fyrar. Ursholmens torn var de första fyrarna i betong i Sverige.
 • 1906 byggdes på Fjärdgrund ett i betong runt 18 m högt torn med linsapparat av 2:a ordningen.
 • 1906 byggdes på Hanö en ny fyr, ett i betong runt 16 m högt torn med lanternin, lins och Lux-ljus.
 • 1909 byggdes Högbonden. Ett i betong runt cirka 14 m högt torn försett med lanternin, linsfyr.
 • 1916 byggdes på Understen en ny fyr, ett i betong cirka 39 m högt runt torn med lanternin och lins.
 • 1918 byggdes på Östergarn ett i betong cirka 30 m högt runt torn med lanternin, linsfyr.
 • 1921 byggdes på Gåsören en ny fyr i betong 13,4 m högt runt torn med åttakantig fyrkur, AGA-ljus.
 • 1931 byggdes på Utlängan ett nytt i betong 12,9 m högt torn med åttakantig fyrkur, dalén-ljus.
 • 1933 byggdes på Agö en ny fyr, ett runt torn i betong, 11 m högt. Den gamla fyren släcktes.
 • 1934 byggdes på Garpen en ny fyr. Ett i betong cirka 27 m högt runt torn med lanternin och lins.
 • 1939 byggdes på Haken (Ven östra) ett i betong 12,5 m högt fyrtorn.
 • 1943 byggdes på Simpnäsklubb en ny fyr. Ett i betong 16,5 m högt torn med lins.
Fyrtornet inhyste dieselaggregat för reservkraft.
Ersatte den gamla fyren.
 • 1956 byggdes på Björn en ny fyr, ett i betong runt 25 m högt torn, som försågs med en åttakantig fyrkur med en linsapparat modell mindre.
Ersatte den gamla fyren.
 • 1962 byggdes på Hävringe ett nytt fyrtorn 22 m högt i betong, Hävringe övre.
 • 1964 byggdes på Väderöbod en ny fyr, ett i betong runt 19 m högt torn med fyrkur. Ersatte den gamla fyren.
 • 1968 byggdes på Ven (västra) en ny fyr, ett i betong 8,5 m högt fyrtorn. Ersatte den gamla fyren.


Jfr tegelfyr, träfyr, järnfyr, betong, kassunfyr, byggmaterial.