Bestickföring

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

bestickföring. Då man känner fartygets kurs, fart m.m. kan man med hjälp av sjökortet beräkna den väg fartyget tillryggalägger från ett känt utgångsläge.

Figur Leif Elsby

Historik.jpg Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Kompassros ritad.jpg

Man använder passare för att utifrån sjökortets (vertikala) latitudskala mäta och avsätta distanser.

Man använder transportör, en form av gradskiva, för att mäta vinklar (kurs, bäring) och lägga ut dem i sjökortet, eller omvänt finna vinkeln (kurs, bäring).


Jfr navigering, sjökort, kronometer, kompass, logg, pejlskiva, transportör, deviation, kurs, rättvisande, bäring, död räkning, navigation