Baltiska strömmen

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök
Strömmar i Östersjön. Svensk Lots Del A 1968

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg DKFlag.jpg NorFlag.jpg

baltiska strömmen består av sötvattenhaltigt ytvatten. Den startar längs Sveriges ostkust med utrinning av Östersjöns ytvatten, fortsätter genom Öresund, vidare norrut längs Sveriges västkust, förenar sig med den västerifrån kommande Jutska strömmen och fortsätter norrut tills den träffar Norge, fortsätter västerut längs Norges sydkust och vidare längs Norges västkust.

Vid starka västvindar kan den pressas in mot Sveriges västkust, där stoppas upp eller fördelas över större delen av Kattegatt


Jfr Nordsjön, Skagerack, Västerhavet, Öresund, jutska strömmen, vrak, sjöräddning, dykerikompani, Skagen, Marstrand, Hållö, svenskt fyrväsende, danskt fyrväsende, norskt fyrväsende